Vadybos kultūros kėlimo sprendimai integruojant asmeninių ir organizacinių vertybių kongruenciją Lietuvos organizacijose***

Šios apklausos tikslas: nustatyti asmeninių ir organizacinių vertybių kongruentiškumą ir jo poveikį vadybos kultūrai Lietuvos organizacijose.

Pagrindinės sąvokos:

Vadybos kultūra (angl. management culture) – tai organizacinės kultūros dalis, dažniausiai nagrinėjama analizuojant personalo darbo organizavimo, valdymo procesų optimizavimo, organizacinio projektavimo klausimus (Zakarevičius, 2004).

Asmeninių ir organizacinių vertybių kongruencija (angl. personal and organizational values congruence) darbuotojo asmeninių vertybių tapatumas organizacijos narių bei organizacijos, kaip visumos, vertybėms, kai darbuotojas ne tik pritaria organizacinėms vertybėms, tačiau sąmoningai jas pripažįsta, laikosi ir vadovaujasi kasdienėje organizacijos veikloje (Chatman, 1989; Cable, Judge, 1996; Posner, 2010).

Klausimynas sudarytas adaptavus šias skales:

Questionnaire of personal and organizational values congruence for employee (Q-POVC) (Vveinhardt, Gulbovaitė, 2016)

Questionnaire of Management Culture in Preparedness of the Organisation to Become Socially Responsible (Vveinhardt, Andriukaitienė, 2014, 2015)

Labai svarbu, kad nuoširdžiai pažymėtumėte VISUS klausimyno teiginius.

Klausimyne nėra teisingų arba neteisingų atsakymų. Tiesiog svarbu, kad Jūs pareikštumėte SAVO nuomonę apie organizaciją, kurioje dirbate. Pirmas vertinimas perskaičius klausimą, atėjęs į galvą, paprastai yra pats teisingiausias. Jei susikaupsite ir niekas netrukdys, tai anketą užpildysite per 10 – 15 min.

Ši APKLAUSA yra ANONIMINĖ. Remdamasis moksline etika, tyrėjas įsipareigoja ir garantuoja, kad rezultatai bus pateikiami tik apibendrintai.

Pastaba: aprašant situacijas šiame klausimyne vartojama vyriška giminė. Ši gramatinė forma pasirinkta tik dėl kalbos glaustumo. Tikimės Jūsų supratingumo.

Šaltiniai:

1. Vveinhardt, J., Gulbovaite, E. (2016). Expert evaluation of diagnostic instrument for personal and organizational value congruence. Journal of Business Ethics, 136(3), 481-501. https://doi.org/10.1007/s10551-014-2527-7

2. Vveinhardt, J., Gulbovaite, E. (2017). Models of congruence of personal and organizational values: how many points of contact are there between science and practice? Journal of Business Ethics, 145(1), 111-131. https://doi.org/10.1007/s10551-015-2871-2

3. Vveinhardt, J., Gulbovaite, E. (2018). Reliability of methodological and psychometric characteristics of the questionnaire of congruence of personal and organizational values. Oeconomia Copernicana, 9(3), 545-571. https://doi.org/10.24136/oc.2018.028

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
VPK-1.1. Vadybinio personalo bendrosios kultūros lygisPrivalomas
Visiškai nesutinkuNesutinkuNežinau, sunku apsispręstiSutinkuVisiškai sutinku
1.1.1. Mano darbovietėje vadovai vadovaujasi aukštais moraliniais kriterijais
1.1.2. Vadovai griežtai laikosi etinių normų
1.1.3. Vadovai paiso kalbos kultūros reikalavimų
1.1.4. Vadovai griežtai laikosi etiketo reikalavimų
1.1.5. Vadovai demonstruoja pagarbą pavaldiniams
VPK-1.2. Vadybos mokslo žinojimo lygisPrivalomas
Visiškai nesutinkuNesutinkuNežinau, sunku apsispręstiSutinkuVisiškai sutinku
1.2.1. Mano darbovietėje visi vadovai turi aukštąjį vadybinį išsilavinimą
1.2.2. Vadovai domisi valdymo mokslo naujovėmis
1.2.3. Vadovai valdymo mokslo naujoves intensyviai taiko praktikoje
1.2.4. Mano darbovietėje vadovu galima tapti ir neturint vadybinio išsilavinimo
1.2.5. Mano darbovietėje nuolat organizuojami tobulinimosi kursai vadovams
VPK-1.3. Darbuotojų asmeninės ir dalykinės savybės, vadovavimo stiliusPrivalomas
Visiškai nesutinkuNesutinkuNežinau, sunku apsispręstiSutinkuVisiškai sutinku
1.3.1. Mano vadovas yra lyderis, kuris man padeda atsiskleisti darbe
1.3.2. Mūsų organizacijos vadovai objektyvūs ir teisingi
1.3.3. Pastabas, susijusias su darbu, vadovai pateikia korektiškai
1.3.4. Darbiniai pavedimai skiriami pagarbiai
1.3.5. Vadovai nesveikai konkuruoja su kitų mūsų organizacijos padalinių vadovais
VPK-1.4. Sugebėjimų vadovauti (vadovavimo meno) lygisPrivalomas
Visiškai nesutinkuNesutinkuNežinau, sunku apsispręstiSutinkuVisiškai sutinku
1.4.1. Užduotys ir pavedimai teikiami tiksliai
1.4.2. Užduotys ir pavedimai atitinka darbuotojų kompetencijas
1.4.3. Mano darbovietėje vadovai siekia būti ne tik formaliais, bet ir neformaliais lyderiais
1.4.4. Mano darbovietėje vadovai savo pavyzdžiu įkvepia darbuotojus siekti aukštesnių rezultatų
1.4.5. Vadovai kuria darbingą, kūrybišką aplinką
1.4.6. Padedant vadovui atradau sugebėjimų, apie kuriuos nenutuokiau
VPOK-2.1. Optimalus valdymo procesų reglamentavimasPrivalomas
Visiškai nesutinkuNesutinkuNežinau, sunku apsispręstiSutinkuVisiškai sutinku
2.1.1. Mano darbovietėje valdymo procesai apibrėžti dokumentuose
2.1.2. Visi organizacijos vadovai tiksliai žino savo funkcijas ir atsakomybes
2.1.3. Mano darbovietėje vadovai neviršija turimų įgaliojimų
2.1.4. Mano darbovietėje, kalbant apie vadovus, „kairė nežino, ką daro dešinė“
VPOK-2.2. Vadybinio darbo racionalus organizavimasPrivalomas
Visiškai nesutinkuNesutinkuNežinau, sunku apsispręstiSutinkuVisiškai sutinku
2.2.1. Mano darbovietėje valdymas sertifikuotas ISO standartais
2.2.2. Kylančius klausimus galima išspręsti su tiesioginiu vadovu, nesikreipiant į aukštesnius
2.2.3. Vadybininkams / vidurinės grandies specialistams reikiama informacija ir kiti resursai pateikiami laiku
2.2.4. Vadybinis personalas / vidurinės grandies specialistai nesiskundžia dėl savo darbo organizavimo
2.2.5. Vadybininkai / vidurinės grandies specialistai sako, kad galėtų padaryti daugiau, jeigu turėtų galimybes
VPOK-2.3. Interesantų priėmimo, posėdžių vedimo, telefoninių pokalbių ir kt. kultūraPrivalomas
Visiškai nesutinkuNesutinkuNežinau, sunku apsispręstiSutinkuVisiškai sutinku
2.3.1. Posėdžiai dalykiški, darbuotojai nesiskundžia veltui sugaišę laiką
2.3.2. Su klientais gyvai ir ryšio priemonėmis bendraujama pagarbiai
2.3.3. Su partneriais bendraujama pabrėžtinai dalykiškai
2.3.4. Atsakymai į paklausimus iš šalies pateikiami operatyviai ir išsamiai
VDSK-3.1. Darbo aplinka (interjeras, apšvietimas, temperatūra, švara ir kt.)Privalomas
Visiškai nesutinkuNesutinkuNežinau, sunku apsispręstiSutinkuVisiškai sutinku
3.1.1. Mano organizacijoje rūpinamasi, kad interjeras atitiktų darbuotojų poreikius
3.1.2. Baldai ergonomiški, įrankiai ir darbo priemonės - patogūs
3.1.3. Mums nereikia nerimauti, kad žiemą darbo vietoje bus šalta, o vasarą – per karšta
3.1.4. Darbo vietoje nejaučiu diskomforto dėl apšvietimo
3.1.5. Organizacija pasirūpina viskuo, pvz., ir tvarkingais darbo rūbais
VDSK-3.2. Darbo vietų organizavimo lygisPrivalomas
Visiškai nesutinkuNesutinkuNežinau, sunku apsispręstiSutinkuVisiškai sutinku
3.2.1. Darbo priemonės leidžia darbą atlikti greitai ir kokybiškai
3.2.2. Priemonės, įranga pasiekiama lengvai, ja naudotis nereikia papildomų pastangų
3.2.3. Darbo vieta organizuojama įvertinant technines ir individualias darbuotojų ypatybes
3.2.4. Vadovai atsižvelgia į darbuotojų pastabas dėl darbui reikalingų priemonių, įrangos
VDSK-3.3. Darbo ir poilsio režimas, relaksacijos galimybėsPrivalomas
Visiškai nesutinkuNesutinkuNežinau, sunku apsispręstiSutinkuVisiškai sutinku
3.3.1. Darbovietė savo lėšomis rūpinasi darbuotojų relaksacija po darbo valandų
3.3.2. Darbovietė rūpinasi profesinių ligų prevencija
3.3.3. Darbovietėje skatinamas fizinis aktyvumas
3.3.4. Darbovietėje yra patalpa, skirta poilsiui
3.3.5. Darbovietė rūpinasi ne tik darbuotojų, bet ir šeimos poilsiu
VDSK-3.4. Darbo sauga, sociopsichologinis mikroklimatasPrivalomas
Visiškai nesutinkuNesutinkuNežinau, sunku apsispręstiSutinkuVisiškai sutinku
3.4.1. Mano organizacijoje darbo sauga rūpinamasi ne formaliai
3.4.2. Darbo saugos žurnale pasirašiau tik po to, kai buvo išklausytas instruktažas
3.4.3. Mano organizacijoje skatinama pagarba ir tolerancija kitokioms religinėms, politinėms pažiūroms ir kt.
4. Požiūris į savo ir organizacijos, kurioje dirbate, vertybių kongruencijąPrivalomas
Visiškai nesutinkuNesutinkuNežinau, sunku apsispręstiSutinkuVisiškai sutinku
4.1. Dalykai, kuriuos aš vertinu gyvenime, yra labai artimi tiems, kurie vertinami organizacijoje, kurioje dirbu
4.2. Aš pritariu organizacijos, kurioje dirbu, vertybėms
4.3. Mano asmeninės vertybės atitinka organizacijos, kurioje dirbu, vertybes
4.4. Organizacijoje, kurioje dirbu, realiai vyraujančios vertybės neatitinka organizacijos deklaruojamųjų, todėl aš esamoms vertybėms nepritariu
4.5. Kartais jaučiu, kad turiu „paminti“ savo asmenines vertybes, kad pateisinčiau organizacijos lūkesčius
AV-5.1. Ekonominės vertybėsPrivalomas
Visiškai nesutinkuNesutinkuNežinau, sunku apsispręstiSutinkuVisiškai sutinku
5.1.1. Man svarbu laiku gauti darbo užmokestį
5.1.2. Man svarbu gauti teisingas premijas, atsižvelgiant į mano pasiektus darbo rezultatus
5.1.3. Man svarbu, kad organizacija suteiktų socialines garantijas (pvz.: mokamas atostogas, sveikatos draudimą, pensijos planą, pašalpą nutikus nelaimingiems atsitikimams, motinystės/tėvystės išmokas, išmokas sunkių ligų atvejais ir pan.)
5.1.4. Man svarbu gauti asmeninius poreikius atitinkančias naudas (pvz.: dalyvavimo sveikatos ugdymo programoje, išlaidų sportui, gydymui, įvairiems kursams apmokėjimas)
5.1.5. Man svarbi mūsų organizacijos plėtra
AV-5.2. Socialinės vertybėsPrivalomas
Visiškai nesutinkuNesutinkuNežinau, sunku apsispręstiSutinkuVisiškai sutinku
5.2.1. Man svarbu dirbti komandoje
5.2.2. Man svarbu, kad turėčiau galimybę dirbti individualiai
5.2.3. Man svarbūs draugiški ir malonūs darbo santykiai
5.2.4. Man svarbu turėti prestižinį, gerai kitų vertinamą darbą
5.2.5. Man svarbu gauti pripažinimą darbe (pvz.: kad kiti pastebėtų mano pasiekimus, pagirtų vadovas, gaučiau padėką, garbės raštą ir pan.)
5.2.6. Man svarbus tiesioginio vadovo atidumas mano atžvilgiu
5.2.7. Man svarbu, kad sulaukčiau kolegų pagalbos iškilus problemai
5.2.8. Man svarbus pagarbus elgesys su manimi
AV-5.3. Dorovinės vertybėsPrivalomas
Visiškai nesutinkuNesutinkuNežinau, sunku apsispręstiSutinkuVisiškai sutinku
5.3.1. Man svarbu būti pareigingam darbe
5.3.2. Man svarbu prisiimti atsakomybę už atliekamą darbą
5.3.3. Man svarbu atvirai dalytis informacija ir žiniomis darbe
5.3.4. Man svarbu tolerancija darbe (pvz.: gerbiami individualūs ir grupiniai skirtumai)
AV-5.4. Dvasinės vertybėsPrivalomas
Visiškai nesutinkuNesutinkuNežinau, sunku apsispręstiSutinkuVisiškai sutinku
5.4.1. Man svarbi savirealizacija darbe (pvz.: savęs, savo minčių įprasminimas darbe)
5.4.2. Man svarbu, kad organizacija turėtų viziją, misiją, filosofiją
5.4.3. Man svarbus prasmingų visuomenės tikslų įgyvendinimas atliekant savo darbą (pvz.: padėti spręsti socialines problemas, prisidėti prie miesto, šalies vystymosi)
5.4.4. Man svarbu prisidėti prie organizacijos tradicijų kūrimo, puoselėjimo
AV-5.5. Profesinės vertybėsPrivalomas
Visiškai nesutinkuNesutinkuNežinau, sunku apsispręstiSutinkuVisiškai sutinku
5.5.1. Man svarbu panaudoti visus savo su kvalifikacija susijusius gebėjimus
5.5.2. Man svarbu turėti galimybę pačiam planuoti savo darbo laiką
5.5.3. Man svarbu, kad mano siūlomos idėjos ar iniciatyvos būtų pripažintos ir įvertintos vadovų bei bendradarbių
5.5.4. Man svarbu turėti galimybę siekti aukštesnių pareigų
5.5.5. Man svarbu gauti darbo užduotis, „metančias“ iššūkius savo galimybėms
5.5.6. Man svarbu, kad turėčiau galimybę siekti aukštesnių rezultatų sveikai konkuruojant su bendradarbiais
5.5.7. Man svarbu, kad mane įtrauktų į organizacijos problemų sprendimą
5.5.8. Man svarbu, kad organizacijoje, kurioje dirbu, visos vidaus taisyklės būtų išdėstytos raštu
5.5.9. Man svarbu, kad būtų laikomasi žodinių susitarimų
5.5.10. Man svarbu, kad mano parduodamos prekės ir/ar teikiamos paslaugos būtų kokybiškos
AV-5.6. Estetinės vertybėsPrivalomas
Visiškai nesutinkuNesutinkuNežinau, sunku apsispręstiSutinkuVisiškai sutinku
5.6.1. Man svarbu dirbti patrauklioje darbo aplinkoje
5.6.2. Man svarbu, kad organizacijos, kurioje dirbu, reputacija būtų teigiama
5.6.3. Man svarbus mano įvaizdis darbe (pvz.: noriu atrodyti tvarkingai, dėvėti uniformą, jei tokia yra, reprezentuoti įmonę su jos logotipu ir pan.)
AV-5.7. Fizinės vertybėsPrivalomas
Visiškai nesutinkuNesutinkuNežinau, sunku apsispręstiSutinkuVisiškai sutinku
5.7.1. Man svarbu turėti tinkamą fizinę darbo vietą (pvz.: turėti reikalingas darbo priemones, patogią darbo vietą, tinkamą apšvietimą ir pan.)
5.7.2. Man svarbi mano asmeninė sveikata
5.7.3. Man svarbu turėti tinkamas darbo sąlygas (pvz.: ne per karšta, ne per šalta, netriukšminga, švaru ir pan.)
OV-6.1. Ekonominės vertybėsPrivalomas
Visiškai nesutinkuNesutinkuNežinau, sunku apsispręstiSutinkuVisiškai sutinku
6.1.1. Organizacijoje, kurioje dirbu, darbo užmokestis mokamas laiku
6.1.2. Organizacijoje, kurioje dirbu, teisingai skiriamos premijos už pasiektus rezultatus
6.1.3. Organizacijoje, kurioje dirbu, užtikrinamos socialinės garantijos (pvz.: mokamos atostogos, sveikatos draudimas, pašalpos, nutikus nelaimingiems atsitikimams, motinystės išmokos, išmokos sunkių ligų atvejais ir pan.)
6.1.4. Organizacijoje, kurioje dirbu, teikiamos asmeninius poreikius atitinkančios naudos (pvz.: užmokamas dalyvavimas sveikatos ugdymo programoje, sportas, gydymas, įvairūs kursai ar pan.)
6.1.5. Organizacijoje, kurioje dirbu, siekiama nuolatinio organizacijos vystymosi
OV-6.2. Socialinės vertybėsPrivalomas
Visiškai nesutinkuNesutinkuNežinau, sunku apsispręstiSutinkuVisiškai sutinku
6.2.1. Organizacijoje, kurioje dirbu, skatinamas komandinis darbas
6.2.2. Organizacijoje, kurioje dirbu, suteikiama galimybė dirbti individualiai
6.2.3. Organizacijoje, kurioje dirbu, galiu maloniai ir draugiškai bendrauti su dauguma bendradarbių
6.2.4. Organizacija, kurioje dirbu, laikoma prestižine, žmonės nori joje dirbti (siekia į ją patekti)
6.2.5. Organizacijoje, kurioje dirbu, darbuotojai gauna garbės raštus, žodines padėkas ir pagyras
6.2.6. Organizacijoje, kurioje dirbu, tiesioginis vadovas yra atidus darbuotojams
6.2.7. Organizacijoje, kurioje dirbu, kolegos padeda iškilus problemoms
6.2.8. Organizacijoje, kurioje dirbu, jaučiuosi gerbiamas
OV-6.3. Dorovinės vertybėsPrivalomas
Visiškai nesutinkuNesutinkuNežinau, sunku apsispręstiSutinkuVisiškai sutinku
6.3.1. Organizacijoje, kurioje dirbu, veikla vykdoma sąžiningai (pvz.: nėra juodosios buhalterijos, nėra apgaudinėjami darbuotojai bei klientai ir pan.)
6.3.2. Organizacijoje, kurioje dirbu, darbuotojams suteikiama asmeninė atsakomybė, pasitikint jų dorovingumu
6.3.3. Organizacijoje, kurioje dirbu, skatinamas žinių ir gebėjimų dalijimasis tarp bendradarbių
6.3.4. Organizacijoje, kurioje dirbu, skatinama tolerancija (pvz.: lyties, rasės, amžiaus ir kitais aspektais)
OV-6.4. Dvasinės vertybėsPrivalomas
Visiškai nesutinkuNesutinkuNežinau, sunku apsispręstiSutinkuVisiškai sutinku
6.4.1. Organizacijoje, kurioje dirbu, skatinama savirealizacija (pvz.: suteikiama galimybė įprasminti save, savo idėjas)
6.4.2. Organizacijoje, kurioje dirbu, vertinami atsidavę darbui darbuotojai (pats darbas teikia malonumą)
6.4.3. Organizacija, kurioje dirbu, strategija paremta vizija, misija ir filosofija
6.4.4. Organizacijoje, kurioje dirbu, įgyvendinami prasmingi visuomenės tikslai (pvz.: kurie padeda spręsti socialines problemas, prisideda prie miesto ir/ar šalies vystymosi)
OV-6.5. Profesinės vertybėsPrivalomas
Visiškai nesutinkuNesutinkuNežinau, sunku apsispręstiSutinkuVisiškai sutinku
6.5.1. Organizacijoje, kurioje dirbu, samdomi tik kvalifikuoti darbuotojai
6.5.2. Organizacijoje, kurioje dirbu, suteikiamas savarankiškumas darbuotojams priimti sprendimus, susijusius su laiko planavimu
6.5.3. Organizacijoje, kurioje dirbu, vertinamas darbuotojų iniciatyvumas, naujos idėjos
6.5.4. Organizacijoje, kurioje dirbu, suteikiamos karjeros galimybės
6.5.5. Organizacijoje, kurioje dirbu, darbuotojams formuojamos iššūkių reikalaujančios darbo užduotys
6.5.6. Organizacijoje, kurioje dirbu, skatinama sveika darbuotojų konkurencija
6.5.7. Organizacijoje, kurioje dirbu, sudaromos sąlygos tobulėti profesinėje srityje, nuolat mokytis
6.5.8. Organizacija, kurioje dirbu, turi aiškias rašytines darbo tvarkos taisykles
6.5.9. Organizacijoje, kurioje dirbu, galima pasitikėti duotu žodžiu
6.5.10. Organizacijoje, kurioje dirbu, skatinama paslaugas atlikti ir/arba prekes gaminti kokybiškai
OV-6.6. Estetinės vertybėsPrivalomas
Visiškai nesutinkuNesutinkuNežinau, sunku apsispręstiSutinkuVisiškai sutinku
6.6.1. Organizacijoje, kurioje dirbu, darbo aplinka yra patraukli ir komfortiška
6.6.2. Organizacijoje, kurioje dirbu, rūpinamasi teigiama organizacijos reputacija visuomenėje
6.6.3. Organizacijoje, kurioje dirbu, siekiama, kad darbuotojai atrodytų reprezentatyviai (pvz.: tvarkingai apsirengę, dėvėtų uniformas, jei organizacija turi, ir pan.)
OV-6.7. Fizinės vertybėsPrivalomas
Visiškai nesutinkuNesutinkuNežinau, sunku apsispręstiSutinkuVisiškai sutinku
6.7.1. Organizacijoje, kurioje dirbu, suteikiama tinkama fizinė darbo vieta darbuotojams (pvz.: reikiamos darbo priemonės, ergonomiška darbo vieta ir pan.)
6.7.2. Organizacijoje, kurioje dirbu, rūpinamasi darbuotojų sveikata (pvz.: inicijuojami sveikatos kursai, sporto renginiai ir pan.)
6.7.3. Organizacijoje, kurioje dirbu, rūpinamasi tinkamomis darbo sąlygomis (pvz.: ne per karšta, ne per šalta, netriukšminga, švaru ir pan.)
7. Vertybių kongruencijos poveikis Jums ir organizacijaiPrivalomas
Visiškai nesutinkuNesutinkuNežinau, sunku apsispręstiSutinkuVisiškai sutinku
7.1. Organizacijoje, kurioje dirbu, esu patenkintas savo darbu
7.2. Jaučiu įsipareigojimą organizacijai, kurioje dirbu
7.3. Esu motyvuotas dirbti šioje organizacijoje
7.4. Organizacijoje, kurioje dirbu, rodau iniciatyvą
7.5. Jaučiuosi organizacijos, kurioje dirbu, dalimi
7.6. Noriu ir toliau dirbti šioje organizacijoje
7.7. Organizacijoje, kurioje dirbu, savanoriškai atlieku su pareigomis nesusijusias papildomas veiklas
7.8. Organizacijoje, kurioje dirbu, darbuotojai pasitiki vienas kitu
7.9. Organizacijoje, kurioje dirbu, vyrauja pozityvi socialinė atmosfera (pvz.: darbuotojai vieni su kitais maloniai bendrauja)
7.10. Organizacijoje, kurioje dirbu, patiriamas streso lygis, keliantis nervinę įtampą darbe, yra žemas
7.11. Organizacijoje, kurioje dirbu, darbuotojai dirba produktyviai
Jūsų lytis:Privalomas
Jūsų amžius:Privalomas
Jūsų išsilavinimas:Privalomas
Jūsų pareigos:Privalomas
Jūsų darbo stažas organizacijoje, kurioje šiuo metu dirbate:Privalomas
Jūs dirbate:Privalomas