Uservadybos.mokslas
Results49
Privati
Pranešti
Anketa neaktyvi

Vadybos kultūros kėlimo sprendimai integruojant asmeninių ir organizacinių vertybių kongruenciją Lietuvos organizacijose***

Šios apklausos tikslas: nustatyti asmeninių ir organizacinių vertybių kongruentiškumą ir jo poveikį vadybos kultūrai Lietuvos organizacijose.

Pagrindinės sąvokos:

Vadybos kultūra (angl. management culture) – tai organizacinės kultūros dalis, dažniausiai nagrinėjama analizuojant personalo darbo organizavimo, valdymo procesų optimizavimo, organizacinio projektavimo klausimus (Zakarevičius, 2004).

Asmeninių ir organizacinių vertybių kongruencija (angl. personal and organizational values congruence) darbuotojo asmeninių vertybių tapatumas organizacijos narių bei organizacijos, kaip visumos, vertybėms, kai darbuotojas ne tik pritaria organizacinėms vertybėms, tačiau sąmoningai jas pripažįsta, laikosi ir vadovaujasi kasdienėje organizacijos veikloje (Chatman, 1989; Cable, Judge, 1996; Posner, 2010).

Klausimynas sudarytas adaptavus šias skales:

Questionnaire of personal and organizational values congruence for employee (Q-POVC) (Vveinhardt, Gulbovaitė, 2016)

Questionnaire of Management Culture in Preparedness of the Organisation to Become Socially Responsible (Vveinhardt, Andriukaitienė, 2014, 2015)

Labai svarbu, kad nuoširdžiai pažymėtumėte VISUS klausimyno teiginius.

Klausimyne nėra teisingų arba neteisingų atsakymų. Tiesiog svarbu, kad Jūs pareikštumėte SAVO nuomonę apie organizaciją, kurioje dirbate. Pirmas vertinimas perskaičius klausimą, atėjęs į galvą, paprastai yra pats teisingiausias. Jei susikaupsite ir niekas netrukdys, tai anketą užpildysite per 10 – 15 min.

Ši APKLAUSA yra ANONIMINĖ. Remdamasis moksline etika, tyrėjas įsipareigoja ir garantuoja, kad rezultatai bus pateikiami tik apibendrintai.

Pastaba: aprašant situacijas šiame klausimyne vartojama vyriška giminė. Ši gramatinė forma pasirinkta tik dėl kalbos glaustumo. Tikimės Jūsų supratingumo.

Šaltiniai:

1. Vveinhardt, J., Gulbovaite, E. (2016). Expert evaluation of diagnostic instrument for personal and organizational value congruence. Journal of Business Ethics, 136(3), 481-501. https://doi.org/10.1007/s10551-014-2527-7

2. Vveinhardt, J., Gulbovaite, E. (2017). Models of congruence of personal and organizational values: how many points of contact are there between science and practice? Journal of Business Ethics, 145(1), 111-131. https://doi.org/10.1007/s10551-015-2871-2

3. Vveinhardt, J., Gulbovaite, E. (2018). Reliability of methodological and psychometric characteristics of the questionnaire of congruence of personal and organizational values. Oeconomia Copernicana, 9(3), 545-571. https://doi.org/10.24136/oc.2018.028

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami

Anketos meniu

Kita anketa »