UserEdvilcinskiene
Vieša
Pranešti

Užsienio lietuvių įtraukimo į Lietuvos savivaldybių gyvenimo kokybės gerinimą galimybių analizė

Apklausiant  užsienio lietuvių bendruomenių atstovus noriu išsiaiškinti  kaip  užsienyje gyvenantys lietuviai prisidėda prie gyvenimo kokybės gerinimo Lietuvos savivaldybėse, išsiaiškinti  užsienyje gyvenančių lietuvių elgseną kas skatina, kokios yra kliūtys dalyvauti Lietuvos gyvenime ir kaip veikia  Lietuvos savivaldybėse vykdoma politika dėl diasporos įtraukimo į gyvenimo kokybės gerinimą.

1. Kokie Lietuvos ir savivaldybių priimti sprendimai padėda bendruomenėms bendradarbiauti ir prisidėti prie savo gimtojo krašto gerovės?
2. Kokios paramos vykdydami lietuvių bendruomenių veiklą užsienyje sulaukiate iš Lietuvos vyriausybės? Kokiuose Lietuvos inicijuojamuose projektuose dalyvaujate?
3. Kokie veiksniai galėtų paskatinti Lietuvos savivaldybes stiprinti ryšius su užsienio lietuviais?
4. Kaip Jūsų bendruomenių nariai bendradarbiauja su savo krašto savivaldybėmis Lietuvoje?
5. Kokių esate gavę pasiūlymų bendradarbiauti iš Lietuvos savivaldybių?
6. Kaip vertinate Lietuvos savivaldybių informaciją apie teikiamas viešąsias paslaugas Jūsų bendruomenių nariams? Kokia informacija yra prieinama bendruomenių nariams? Kokios informacijos pasigendate? (sveikatos apsaugos, švietimo, kultūros ir kt.)
7. Kaip Jūsų bendruomenė prisideda prie Lietuvos ir vietinės savivaldos sprendimų? (Konsultacijos, įkurtos institucijos, kurios gali prisidėti prie verslo sąlygų gerinimo?)
8. Kokia veikla užsiima Jūsų bendruomenė, prisidėdama prie Lietuvos ir savo gimtojo krašto gerovės kūrimo? (Finansinės perlaidos, verslo ryšiai, prekybiniai mainai, filantropinė veikla, kultūriniai renginiai, įvaizdžio gerinimas)
9. Kokių turite pasiūlymų kaip užsienyje gyvenantys lietuviai galėtų prisidėti prie savo gimtojo krašto gerovės kūrimo?
10. Kokių žinote savo bendruomenėje sėkmės istorijų, kai savivaldybės bendradarbiaudamos padėjo emigrantams sugrįžti ir integruotis savo regione?