Useringridasnukiskyte
Results74
Vieša
Pranešti

Utenos rajono savivaldybėje teikiamų viešųjų paslaugų kokybės tyrimas

Esu Mykolo Romerio universiteto magistrantūros studijų studentė, atlieku tyrimą, kurio metu norima išsiaiškinti ar gyventojus tenkina Utenos rajono savivaldybėje teikiamų viešųjų paslaugų kokybė. Kreipiuosi į Jus prašydama atsakyti į anketoje pateiktus klausimus. Ši anketa yra anoniminė, bus pateikti tik apibendrinti duomenys. Dėkoju už nuoširdžius atsakymus.

Viešosiomis paslaugomis yra laikoma: įdarbinimo paslaugos, komunalinis ūkis ir aplinkos tvarkymas, kultūra ir sportas, mokesčiai,  paslaugos verslui, priešgaisrinė apsauga ir gelbėjimo paslaugos, registrai ir leidimai, socialinės paslaugos ir išmokos, susisiekimas ir ryšiai, sveikatos paslaugos, švietimas, teisėtvarka ir teisėsauga, teisinės paslaugos, turizmo informacijos paslaugos.

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
1. Ar Jūs nuolat gyvenate Utenos mieste/rajone ar esate atvykęs/usi į Utenos miestą/rajoną (esate svečias)?
2. Kiek Jums yra svarbios viešosios paslaugos Jūsų gyvenamojoje vietovėje? (vertinkite skalėje nuo 1 iki 10, kur 1 – visiškai nesvarbu , 10 – labai svarbu):
12345678910
Įdarbinimo paslaugos
Komunalinis ūkis ir aplinkos tvarkymas
Kultūra ir sportas
Mokesčiai
Paslaugos verslui
Priešgaisrinė apsauga ir gelbėjimo paslaugos
Registrai ir leidimai
Socialinės paslaugos ir išmokos
Susisiekimas ir ryšiai
Sveikatos paslaugos
Švietimas
Teisėtvarka ir teisėsauga
Teisinės paslaugos
Turizmo informacijos paslaugos
3. Kaip vertinate viešąsias paslaugas Jūsų gyvenamojoje vietovėje (skalėje nuo 1 iki 10, kur 1- labai blogai, 10 – labai gerai):
12345678910
Įdarbinimo paslaugos
Komunalinis ūkis ir aplinkos tvarkymas
Kultūra ir sportas
Mokesčiai
Paslaugos verslui
Priešgaisrinė apsauga ir gelbėjimo paslaugos
Registrai ir leidimai
Socialinės paslaugos ir išmokos
Susisiekimas ir ryšiai
Sveikatos paslaugos
Švietimas
Teisėtvarka ir teisėsauga
Teisinės paslaugos
Turizmo informacijos paslaugos
4. Kaip bendrai vertinate viešąsias paslaugas Jūsų gyvenamojoje vietovėje (skalėje nuo 1 iki 10, kur 1 – labai nepatenkintas, 10 – labai patenkintas):
5. Kaip dažnai kreipiatės dėl viešųjų paslaugų?
6. Kokiu būdu kreipėtės dėl viešųjų paslaugų?
Asmeniškai (ėjote į Jums reikalingą instituciją/įstaigą)TelefonuEl. paštu/ per užklausą interneteRaštu (paštu)KitaNesikreipiau
Įdarbinimo paslaugos
Komunalinis ūkis ir aplinkos tvarkymas
Kultūra ir sportas
Mokesčiai
Paslaugos verslui
Priešgaisrinė apsauga ir gelbėjimo paslaugos
Registrai ir leidimai
Socialinės paslaugos ir išmokos
Susisiekimas ir ryšiai
Sveikatos paslaugos
Švietimas
Teisėtvarka ir teisėsauga
Teisinės paslaugos
Turizmo informacijos paslaugos
7. Priežastis, dėl kurios kreipėtės dėl viešųjų paslaugų, buvo:
Norėdami gauti tam tikros informacijosDokumentų tvarkymas (pvz. pirmą kartą pasirašyti sutartį, prašymas suteikti paslaugą ar pan.)Nusiskundimas dėl paslaugosKitaNesikreipiau
Įdarbinimo paslaugos
Komunalinis ūkis ir aplinkos tvarkymas
Kultūra ir sportas
Mokesčiai
Priešgaisrinė apsauga ir gelbėjimo paslaugos
Registrai ir leidimai
Socialinės paslaugos ir išmokos
Susisiekimas ir ryšiai
Sveikatos paslaugos
Švietimas
Teisėtvarka ir teisėsauga
Teisinės paslaugos
Turizmo informacijos paslaugos
8. Ar Jūs esate patenkintas rezultatu, tai yra viešųjų paslaugų grupės suteikta paslauga, informacija, dokumentų tvarkymu, reagavimu į nusiskundimą ir kt. (skalėje nuo 1 iki 10, kur 1 – labai nepatenkintas, 10 – labai patenkintas):
12345678910
Įdarbinimo paslaugos
Komunalinis ūkis ir aplinkos tvarkymas
Kultūra ir sportas
Mokesčiai
Paslaugos verslui
Priešgaisrinė apsauga ir gelbėjimo paslaugos
Registrai ir leidimai
Socialinės paslaugos ir išmokos
Susisiekimas ir ryšiai
Sveikatos paslaugos
Švietimas
Teisėtvarka ir teisėsauga
Teisinės paslaugos
Turizmo informacijos paslaugos
9. Su kokiomis klientų aptarnavimo problemomis susidūrėte, kai kreipėtės dėl viešosios paslaugos?
NemandagumuNe informatyvumuVėlavimu atsakytiKompetencijos stokaNukreipimu „iš kabineto į kabinetą“Su problemomis nesusidūriauNesikreipiau
Įdarbinimo paslaugos
Komunalinis ūkis ir aplinkos tvarkymas
Kultūra ir sportas
Mokesčiai
Paslaugos verslui
Priešgaisrinė apsauga ir gelbėjimo paslaugos
Registrai ir leidimai
Socialinės paslaugos ir išmokos
Susisiekimas ir ryšiai
Sveikatos paslaugos
Švietimas
Teisėtvarka ir teisėsauga
Teisinės paslaugos
Turizmo informacijos paslaugos
10. Vertindami viešąsias paslaugas teikiančių institucijų/organizacijų (į kurią kreipėtės paskutinį kartą) darbą ir jų teikiamas paslaugas, kaip vertinate kiekvieną iš teiginių (skalėje nuo 1 iki 10, kur 1 – visiškai nesutinku, 10 – visiškai sutinku
12345678910
Institucija/įstaiga, teikianti viešąsias paslaugas, yra lengvai pasiekiamoje patogioje vietoje
Viešąsias paslaugas teikiančios institucijos/įstaigos darbo laikas Jums yra patogus
Viešosios paslaugos laukimo laikas iki jos suteikimo buvo ne per ilgas
Kai kreipėtės dėl viešųjų paslaugų, į Jūsų problemą buvo reaguota iš karto
Kai kreipėtės dėl viešųjų paslaugų, Jūsų problema buvo išspręsta laiku (per institucijos nurodytą laiką)
Viešąsias paslaugas teikiančioje institucijoje/įstaigoje darbo metu lengva rasti visus reikiamus specialistus
Viešąsias paslaugas teikiantys specialistai yra kompetentingi ir išmano savo darbą
Viešąsias paslaugas teikiantys specialistai yra mandagūs ir maloniai bendrauja su klientais
Viešųjų paslaugų institucijos/įstaigos teikiama informacija yra lengvai gaunama, išsami ir suprantama
Viešąsias paslaugas teikiančių įstaigų patalpos (pastatai) yra švarios ir tvarkingos
Viešąsias paslaugas teikiantys specialistai dėvėjo tvarkingą ir tinkamą aprangą
11. Įvertinkite balais viešąsias paslaugas teikiančių institucijų darbuotojų kompetenciją suteiktos paslaugos atžvilgiu (Vertinkite skalėje nuo 1 iki 10, kur 1- visiškai nesutinku, 10-visiškai sutinku)
12345678910
Darbuotojai suteikia paslaugą laikydamiesi žadėtų terminų
Darbuotojai tiksliai, išsamiai ir suprantamai pateikia informaciją
Darbuotojai iš karto pradeda spręsti problemą (klientas nenukreipiamas iš kabineto į kabinetą)
Darbuotojai informuoja apie paslaugos teikimo procesą ir atlikimo laiką
Darbuotojai išmano savo darbą
12. Įvertinkite savo lūkesčius prieš kreipiantis dėl viešųjų paslaugų suteikimo, suteikdami balą nuo 1 (mažiausi lūkesčiai) iki 10 (didžiausi).
12345678910
Patalpų išdėstymas, įranga ir aplinka
Reikiamos informacijos prieinamumas ir aiškumas
Tinkamas problemų sprendimo greitis
Pažadų laikymasis teikiant paslaugas
Problemos sprendimas taikant vieno langelio principą
Pasiruošimas padėti klientui
Paslaugas teikiančių darbuotojų kompetencija
Darbuotojai sukelia pasitikėjimą klientams
Darbuotojai individualiai kontaktuoja su klientu
Darbuotojai siekia patenkinti klientų poreikius
13. Įvertinkite realią savo nuomonę po paslaugų suteikimo. Pateikite savo nuomonę apie realią situaciją suteikdami balą nuo 1- (labai blogai) iki 10 (labai gerai)
12345678910
Patalpų išdėstymas, įranga ir aplinka
Reikiamos informacijos prieinamumas ir aiškumas
Tinkamas problemų sprendimo greitis
Pažadų laikymasis teikiant paslaugas
Problemos sprendimas taikant vieno langelio principą
Pasiruošimas padėti klientui
Paslaugas teikiančių darbuotojų kompetencija
Darbuotojai sukelia pasitikėjimą klientams
Darbuotojai individualiai kontaktuoja su klientu
Darbuotojai siekia patenkinti klientų poreikius
14. Įvertinkite lūkesčius prieš kreipiantis dėl viešųjų paslaugų suteikimo apie Jus aptarnavusį(ius) darbuotojus, suteikdami balą nuo 1 (mažiausi lūkesčiai) iki 10 (didžiausi lūkesčiai)
12345678910
Tvarkingas
Teisingas
Dėmesingas
Patyręs
Malonus
15. Įvertinkite realią savo nuomonę po paslaugų suteikimo apie Jus aptarnavusį(ius) darbuotojus, suteikdami balą nuo 1 (labai blogai) iki 10 (labai gerai)
12345678910
Tvarkingas
Teisingas
Dėmesingas
Patyręs
Malonus
16. Kas Jūsų manymu yra labiausiai tobulintina ar ką reikėtų keisti, kad teikiamos viešosios paslaugos būtų kokybiškesnės?
17. Ar teko girdėti kokie veiksmai atliekami savivaldybėje gerinant teikiamų paslaugų kokybę?
18. Jūsų nuomonė ir pasiūlymai kaip būtų galima pagerinti savivaldybės teikiamų administracinių paslaugų kokybę?
19. Jūsų amžius
20. Jūsų lytis
21. Jūsų išsilavinimas
22. Jūsų užimtumas
23. Kokios Jūsų šeimos pajamos per mėnesį