Ūkio subjektų apklausos anketa 2020 m. IV ketvirtis

Gerbiamas respondente, dėkojame Jums už Jūsų indėlį ir pastangas stiprinant Lietuvos žemės ūkį. Maloniai kreipiamės į Jus ir prašome užpildyti šį klausimyną, nes Jūsų nuomonė mums labai svarbi siekiant įvertinti Augalininkystės tarnybos veiklą. Užtikriname apklausos anonimiškumą ir garantuojame, kad gauti duomenys bus naudojami Augalininkystės tarnybos veiklai tobulinti.

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
1. Kaip vertinate atliktą patikrinimą?Privalomas
Visiškai sutinkuSutinkuNesutinkuVisiškai nesutinku
Tikrindamas veiklą tikrintojas elgėsi profesionaliai
Tikrindamas veiklą tikrintojas buvo mandagus
Tikrintojas aiškiai ir suprantamai atsakė į Jūsų klausimus
Veiklos patikrinimas vyko operatyviai / sklandžiai
Veiklos patikrinimas prisidėjo prie Jūsų veiklos tobulinimo
2. Įvertinkite konsultaciją suteikusio darbuotojo kompetenciją (5 - labai kompetentingas, 1 - nekompetentingas)Privalomas
3. Nurodykite, su kuria sritimi buvo susijęs Jūsų veiklos patikrinimas, teikiamos konsultacijos. Kaip vertinate, ar suteikta konsultacija Jums buvo naudinga, padėjo geriau suprasti teisės aktus, jų laikytis?
Visiškai sutinkuSutinkuNesutinkuVisiškai nesutinkuNeaktualu
Fitosanitarijos
Augalų dauginamosios medžiagos
Augalų apsaugos produktų
Tręšiamųjų produktų
Grūdų
Pluoštinių kanapių
Gerosios augalų apsaugos produktų veiksmingumo bandymo praktikos
Apdorojimo augalų apsaugos produktais įrangos (purkštuvų)
4. Jūsų manymu, ar Jums pateikti kontroliniai klausimynai padeda suvokti teisės aktų reikalavimus geriau juos įgyvendinti?Privalomas
5. Kaip vertinate Augalininkystės tarnybos veiklą, suteiktų paslaugų kokybę?
GeraPatenkinamaBlogaNeaktualu
Fitosanitarijos
Augalų dauginamosios medžiagos
Augalų apsaugos produktų
Tręšiamųjų produktų
Grūdų
Pluoštinių kanapių
Gerosios augalų apsaugos produktų veiksmingumo bandymo praktikos
Apdorojimo augalų apsaugos produktais įrangos (purkštuvų)
6. Ar patikrinimą atlikęs darbuotojas tiesiogiai ar netiesiogiai prašė atlygio?Privalomas
7. Nurodykite kokioje apskrityje / regione vykdote savo veiklą?Privalomas
8. Kokios VATŽŪM teikiamos informacijos Jums labiausiai trūksta?Privalomas
9. Jūsų pasiūlymai ir pastabos:Privalomas
10. Padėka Augalininkystės tarnybos darbuotojui (darbuotojo vardas, pavardė, pareigos, už ką norėtumėte padėkoti):Privalomas