DainiusR
Vieša
Pranešti

UAB "Lietuvos draudimas" ir reklama

Gerb. respondentai,

 

Esu Vilniaus Tarptautinės Teisės ir Verslo Aukštosios Mokyklos IV kurso reklamos technologijų studentas. Šiuo metu atlieku diplominio darbo tyrimą, analizuojantį UAB " Lietuvos draudimas" įmonės reklamos svarbą vartotojams.

Anketa yra anonominė, o gauti rezultatai bus panaudoti tik tyrimo tikslams.

Jūsų nuomone, reklama, tai :
Koks Jūsų požiūris į reklamą?
Kokios įmonės populiarinimo ir ryšių su visuomene priemonės Jums patraukliausios?
Ar esate pastebėję UAB „Lietuvos draudimas“ reklamą?
Kokioje reklamos priemonėje esate pastebėjęs (-usi) UAB “Lietuvos draudimas” reklamą?
Koks veiksnys labiausiai atkreipia Jūsų dėmesį UAB " Lietuvos draudimas" reklamoje? (Įvertinkite veiksnius balų sistemoje, kur skaičiai atitinka: 1 – labai atkreipiu; 2 – atkreipiu; 3 – vidutiniškai; 4 – neatkreipiu; 5 – visiškai neatkreipiu) :
12345
Reklamos tekstas
Emocinis poveikis (sukeliami malonūs jausmai)
Paslaugų naujumas
Tuo metu Jums aktualios paslaugos
Reklaminio pranešimo dažnumas
Reklamos garsai, vaizdai ir spalvos
Jūsų nuomone, ar patrauklios UAB „Lietuvos draudimas“ reklamos?
Kokiomis UAB “ Lietuvos draudimas” paslaugomis esate pasinaudoję?
Ar turi įtakos reklama apsisprendimui naudotis UAB „Lietuvos draudimas“ paslaugomis?
Kokie motyvai įtakotų Jūsų sprendimą pradėti naudotis UAB „Lietuvos draudimas“ paslaugomis?
Ar Jums pakanka informacijos apie UAB „Lietuvos draudimas“ siūlomas paslaugas?
Kokiu būdu norėtumėte gauti informaciją apie naujoves, vykdomas akcijas?
Labiausiai skatina draustis ši priemonė:
Jūsų nuomone, ką reikėtų pakeisti, kad būtų sudaroma daugiau draudimo sutarčių?
Jūsų lytis:
Jūsų amžius
Šeimyninė padėtis :
Gyvenamasis miestas :