Usererikajokubauskaite19
Vieša
Pranešti

UAB „Kelionių akademijos“ paslaugų kokybės vertinimas

Esu Klaipėdos valstybinės kolegijos trečio kurso turizmo verslo studentė Erika Jokubauskaitė. Šiuo metu vykdau tyrimą, kurio tikslas -  išsiaiškinti Jūsų, kaip UAB „Kelionių akademijos“ kliento,  pasitenkinimą įmonės teikiamų paslaugų kokybe. Anketa yra anonimiška, gauti rezultatai bus panaudoti tik moksliniams tikslams. Atsakydami į klausimus užtruksite vos 10 minučių. Dėkojame už atsakymus!

1. Jūsų lytis
2. Jūsų amžius
3. Socialinis statusas
4. Kaip dažnai naudojatės kelionių agentūros „Kelionių akademija“ teikiamomis paslaugomis?
5. Kokiomis kelionių agentūros teikiamomis paslaugomis dažniausiai naudojatės?
Pagal kokį kriterijų Jūs renkatės KELIONIŲ AKADEMIJA kelionių agentūros teikiamas paslaugas?
Įvertinkite objektyvius kliento aptarnavimo kokybę lemiančius veiksnius pagal svarbumą: 1- nesvarbu, 2 - mažai svarbu, 3- svarbu, 4- labai svarbu, 5- ypač svarbu
12345
Aptarnavimo kultūra (švara, personalo išvaizda, mandagumas, dėmesingumas)
Darbuotojų kvalifikacija (patirtis, dalyvavimas įvairiuose mokymuose, seminaruose)
Klientų poreikių išsiaiškinimas bei optimaliausio pasiūlymo pateikimas
Įmonės prieinamumas (įmonės vietos ir darbo grafiko patogumas; susisiekimas telefonu bet kuriuo metu, iškilus problemai)
Dėmesys nuolatiniams klientams (lojalumo vystymas; informavimas apie naujas akcijas, produktus; sveikinimai švenčių progomis)
Reagavimas į klientą (darbuotojai noriai ir skubiai aptarnauja klientą)
Komunikabilumas (bendraujama klientui suprantama kalba; gebėjimas įžvelgti klientų norus; malonus supažindinimas su paslaugų kainomis bei kliento įtikinimas, kad įmonė gali spręsti jo problemas)
Įvertinkite subjektyvius kliento aptarnavimo kokybę lemiančius veiksnius pagal svarbumą: 1- nesvarbu, 2 - mažai svarbu, 3- svarbu, 4- labai svarbu, 5- ypač svarbu (tinkamą atsakymą apveskite)
12345
Kliento simpatija personalui
Kliento pasitikėjimas aptarnaujančių personalu bei įmone
Personalo rodoma klientui pagarba ir sąžiningumas siūlant paslaugas
Nuoširdus personalo dėmesys ir rūpestis kliento gerove
Darbuotojo asmeninės savybės
Darbuotojo kompetencijos
Įvertinkite Servqual kokybės kriterijus Jūsų pasirinktoje KELIONIŲ AKADEMIJOJE kelionių agentūros aptarnavime balais, pasirinktinai nuo 1 iki 10. (10 - puikiai, 9 - labai gerai, 8 - gerai, 7 - vidutiniškai, 6 – patenkinamai, 5 – silpnai, 4 – labai silpnai, 3 – blogai, 2 – labai blogai, 1 – nepatenkinamai)
12345678910
Darbuotojai noriai ir skubiai aptarnauja klientą
Paslaugos suteikiamos laiku
Į klientų poreikių tenkinimą reaguojama skubiai ir pagarbiai
Lengva susisiekti (pasiskambinti, asmeniškai pabendrauti) su paslaugų tiekėju
Be rūpesčių galima pasikalbėti su darbuotojais apie iškilusią problemą
Stengiamasi išsiaiškinti kliento poreikius su juo bendraujant
Konkrečių klientų reikalavimų žinojimas
Nuolatinių klientų pažinimas
Darbuotojai bendrauja su klientu ta kalba, kurią jis moka
Pagarbus supažindinimas su teikiamomis paslaugomis
Gebėjimas įžvelgti visus klientų norus
Maloniai supažindinama su paslaugos kainomis
Kliento įtikinimas, kad organizacija gali spręsti jo problemas
Darbuotojai turi pakankamai žinių, kad atsakytų į visus klientų klausimus
Tikite, kad informacija yra konfidenciali
Jaučiate užtikrintumą, jog paslauga buvo suteikta tinkamai
Duomenys apie klientą apsaugoti ir neplatinami
Klientai jaučiasi saugūs jų aptarnavimo metu
Paslaugos kokybė nesikeičia nepriklausomai nuo aptarnaujančių asmenų kaitos
Sąskaitos pateikiamos teisingai ir laiku
Atsižvelgiama į specialius kliento pageidavimus
Pažymėkite darbuotojo savybes, Jūsų nuomone svarbiausias dirbant aptarnavimo srityje: 1- nereikalingos, 2- mažai reikalingos, 3- reikalingos, 4- labiau reikalingos, 5- ypač reikalingos
12345
Pozityvus mąstymas
Kruopštumas
Pareigingumas
Mokėjimas dirbti grupėje
Kalbų mokėjimas
Aktyvumas
Pasitikėjimas savimi
Komunikabilumas
Organizuotumas
Dėmesingumas klientui
Noras bendradarbiauti
Savikontrolė
Gebėjimas išklausyti
Humoro jausmas
Įvardinkite, Jūsų nuomone, pagrindines nekokybiško aptarnavimo priežastis
Ar rekomenduotumėte kelionių agentūrą „Kelionių akademiją“ savo draugams, artimiesiems?