Useringutelea
Vieša
Pranešti

Turizmas Tauragėje

Kauno technologijos universiteto Socialinių mokslų fakulteto studentės atlieka tyrimą, kurio tikslas yra ištirti turizmo galimybes Tauragės mieste. Klausimynas yra skirtas Tauragės miesto gyventojams. Gauti rezultatai bus panaudoti bakalauro baigiamajam darbui rengti. Apklausa yra anoniminė, užtikrinamas duomenų konfidencialumas.
Ar Tauragės miestas yra turistų traukos centras?
Ar Jūs norėtumėte, kad į Tauragės miestą atvyktų daugiau turistų tiek iš Lietuvos, tiek iš užsienio?
Nenorėčiau, kad į Tauragę atvyktų daugiau turistų, nes
Ką turistams Tauragėje siūlytumėte aplankyti?
Nurodykite, ką rekomenduotumėte aplankyti, jei prieš tai pasirinkote atsakymą "kita"
Kas, Jūsų nuomone, pritraukia turistus į Tauragės miestą?
Nurodykite, kas pritraukia turistus, jei prieš tai pasirinkote atsakymą "kita"
Ar reikėtų siekti, kad Tauragės miestas taptų:
Nurodykite, kokio miesto reikėtų siekti, jei prieš tai pasirinkote atsakymą "kitokiu"
Ko trūksta Tauragės miestui, kad taptų patogesnis ir patrauklesnis turistams:
Nurodykite, ko trūksta Tauragei, jei prieš tai pasirinkote atsakymą "kita"
Kokiems lankytiniems objektams reikėtų skirti daugiau priežiūros ?
Jei pasirinkote "kita"
Kokių lankytinų objektų reikėtų įrengti naujų Tauragėje?
Jei pasirinkote "kita"
Kokių pramogų trūksta Tauragės mieste?
Kokių lankytinų objektų nereikia Tauragėje?
Jei pasirinkote "kita"
Jūsų lytis:
Jūsų amžius (įrašykite)
Jūs gyvenate:
Gyvenate kitur (įrašykite)