Userlauraceponyte625
Results32
Vieša
Pranešti

Tėvų (globėjų) požiūris į pažintinės kompetencijos ugdymą/-si ikimokyklinio ugdymo įstaigose panaudojant informacines komunikacines techonlogijas (IKT)

Gerb. tėveliai (globėjai),

Esu VU Šiaulių Akademijos pradinio ir ikimokyklinio ugdymo studentė Laura Čeponytė. Maloniai kviečiu užpildyti anketą, kuria siekiama išsiaiškinti koks tėvų (globėjų) požiūris į pažintinės kompetencijos ugdymą ikimokyklinėse įstaigose panaudojant informcines komunikacines technologijas (IKT). Ši anketa anoniminė, gauti duomenys bus statistiškai apdoroti ir panaudoti kursinio darbo tikslais. 

Atidžiai perskaitykite klausimus ir pasirinkite Jums tinkamą atsakymą arba parašykite savo nuomonę. 

Kai kuriuose klausimuose naudojamas trumpinys : IKT - informacinės komunikacinės technologijos

Laura Čeponytė

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
1. Jūsų lytis:Privalomas
2. Jūsų amžius:Privalomas
3. Jūsų gyvenamoji vieta?Privalomas
4. Jūsų išsilavinimasPrivalomas
5. Kiek turite ikimokyklinio amžiaus vaikų (3-5 m.), kurie lanko ugdymo įstaigą?Privalomas
6. Ar sutinkate su teiginiu, kad "gebėjimas naudoti, kurti ir suvokti informacines komunikacines technologijas, šiame šimtmetyje, turi didelę svarbą kasdieniame mūsų gyvenime" ?Privalomas
7. Nuo kurio amžiaus Jūsų vaikas pradėjo naudotis informacinėmis technologijomis?Privalomas
8. Kaip manote ar ikimokyklinukui svarbu gebėti naudotis informacinėmis komunikacinėmis technologijomis?Privalomas
9. Ar Jūsų vaiko/-ų darželio grupėje/-se pastebėjote išmaniųjų komunikacinių technologijų?Privalomas
10. Jei atsakėte taip, kokias technologijas pastebėjote?Privalomas
11. Skalėje nuo 1 iki 5 įvertinkite inovatyvius būdus naudojamus ikimokyklinėje įstaigoje ugdant vaikų pažinimo gebėjimus, kai 1 - nereikšminga, 5 - labai reikšminga ugdymuisiPrivalomas
12345
Patirtinis mokymasis ( kai vaikas gali pats pajusti, išbandyti, sukurti, atrasti, apmąstyti...)
Tiriamasis būdas (atliekami bandymai, eksperimentai, taikomos inovatyvios priemonės ir įranga)
Paieškos metodai (interneto tinklapių naršymas, ieškojimas dominančios informacijos)
Interaktyvūs žaidimai (sprendžiamos problemos, susipažįstama su geometrinėmis figūromis, formomis dydžiais ir kt.)
Skirtingų sričių išbandymas (siekiant atrasti gabumus ir stiprybes)
12. Jūsų nuomone informacinės technologijos ikimokyklinio ugdymo įstaigoje:Privalomas
13. Kaip manote, kurie pažintiniai gebėjimai gali būti ugdomi naudojant IKT :Privalomas
TaipNe
Matematiniai gebėjimai
Aplinkos žinių plėtimas
Problemų sprendimo gebėjimai
Informacinis raštingumas
Tyrinėjimas
Iniciatyvumas, motyvacija
14. Kaip manote, kurie kiti įgūdžiai gali būti lavinami informacinių technologijų pagalba?Privalomas
15. Kaip manote ar ugdomųjų/edukacinių žaidimų pagalba yra sudaromos galimybės vaikams geriau pažinti, įvardinti spalvas, formas, dydžius, skaičius?Privalomas
16. Kaip manote kuri ugdomoji veikla / priemonė turėtų didžiausios įtakos vaikų ugdymui(si) ikimokyklinėje įstaigoje ?Privalomas
Daro teigiamą įtaką ugdymui(-si) grupėjeNedaro įtakos ugdymui(-si) grupėjeDaro neigiamą įtaką ugdymui (-si) grupėje
Matematiniai skaitmeniniai žaidimai
Kiti ugdomojo tipo žaidimai interaktyvioje lentoje
Programavimo bitutė "Bee-bot"
Mokomųjų vaizdo įrašų peržiūra
Eksperimentiniai bandymai naudojant specialias programėles
Skaitmeninis fotoaparatas
Planšetiniai kompiuteriai
Edukacinės programėlės
Kitos šiuolaikinės skaitmeninės/edukacinės priemonės
17. Ar pritariate teiginiui, kad naudojantis informacinėmis komunikacinėmis technologijomis ikimokyklinėje įstaigoje sudaromos galimybės daugiau sužinoti, išmokti ir pažinti?Privalomas
18. Kaip manote, ar IKT priemonės padeda ugdyti ikimokyklinio amžiaus vaikų pažintinius gebėjimus?Privalomas
19. Ar ikimokyklinėse įstaigose reikėtų daugiau naudoti IKT priemones ugdyme?Privalomas
20. Kaip manote kokia būtų optimali laiko trukmė ikimokyklinėje grupėje, ugdomųjų veiklų metu, naudoti IKT priemones?Privalomas
21. Ar įžvelgiate neigiamą skaitmeninių priemonių naudojimo poveikį ikimokyklinėje grupėje? Jei taip kokį?Privalomas