viesiejirysiai
Vieša
Pranešti
Anketa neaktyvi

TEIKIAMŲ PASLAUGŲ PRIEINAMUMO GERINIMAS KLAIPĖDOS MIESTO BIUDŽETINĖSE NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE

Šia anketa siekiame ištirti neformaliojo vaikų švietimo įstaigų, kurių veikla finansuojama Klaipėdos miesto savivaldybės lėšomis ir kaip pasirinktuose užsiėmimuose (būreliuose) tenkinami Jūsų vaiko pažinimo, lavinimo ir saviraiškos poreikiai.

Anketa anoniminė. Iš anksto dėkojame už pateiktus atsakymus.

Apklausą atlieka Klaipėdos miesto savivaldybės Švietimo skyrius

Kaip pildyti anketą?

Atidžiai perskaitykite klausimus ir po jais pateiktus teiginius. Prie kiekvieno teiginio pažymėkite langelį (langelius), kurie tiksliausiai atspindi Jūsų nuomonę ir pasirinkimą.

1. Kokią biudžetinę neformaliojo vaikų švietimo įstaigą lanko Jūsų vaikas(-ai)? (galima pasirinkti kelis atsakymų variantus). Jeigu lanko vieną (kelias) iš šių paminėtų įstaigų, prašome toliau atsakyti į 2–12 klausimus, jeigu nelanko – į 13–16 klausimus.
4. Kaip vertinate organizuojamų užsiėmimų (būrelio (-ių)) kokybę?
8. Jūsų nuomone, koks turėtų būti mėnesinis mokestis?
10. Ar užsiėmimų laikas yra priimtinas?
12. Kaip Jūsų vaikas nuvyksta į užsiėmimų vietą?
13. Ar Jūsų vaikas(-ai) lanko kitus neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimus (būrelius) įstaigose, kurios nepaminėtos 1 punkte:
15. Jeigu vaikas nelanko jokio užsiėmimo (būrelio), nurodykite priežastį(-tis):

Anketos meniu

Kita anketa »