Userbrigitajankute
Results266
Vieša
Pranešti

Sveikatingumo ir SPA paslaugų vartotojų lūkesčius formuojantys veiksniai. „Eglės“ sanatorijos Birštone atvejis

Gerbiamas Respondente,

Esu Kauno kolegijos, sveikatingumo ir SPA paslaugų vadybos, 3 kurso studentė Brigita. Atlieku tyrimą kurio tikslas – įvertinti sveikatingumo ir SPA paslaugų vartotojų lūkesčius formuojančius veiksnius „Eglės“ sanatorijos Birštone atveju. 

Tyrimui labai svarbi Jūsų asmeninė nuomonė. Apklausa yra anoniminė ir konfidenciali. Surinkti duomenys bus apibendrinti ir naudojami baigiamojo bakalauro darbo tyrimui parengti.

Užtruksite ne ilgiau 15 minučių.

Iš anksto dėkoju už atsakymus ir jiems skirtą laiką!

 

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
1. Ar esate naudojasi sveikatingumo ir SPA paslaugomis? Kaip dažnai naudojatės?
2. Kaip Jūs dažniausiai įsigyjate sveikatingumo ir SPA paslaugas?
3. Sveikatingumo ir SPA paslaugomis dažniausiai naudojatės:
4. Kas Jums svarbu renkantis sveikatingumo ir SPA paslaugas teikiančią įmonę (galite žymėti daugiau negu vieną atsakymo variantą)?
5. Įvertinkite pateiktų veiksnių svarbumą renkantis sveikatingumo ir SPA paslaugas teikiančią įmonę:
5 (labai svarbu)4 (svarbu)3 (iš dalies svarbu)2 (nesvarbu)1 (visiškai nesvarbu)
Kaina
Vietovė kurioje įsikūrusi įmonė
Paslaugų įvairovė
Įmonės įvaizdis
Tinkamos darbo valandos
Išskirtinis dėmesys vartotojui
Paslaugų kokybė
Asmeninės darbuotojų savybės
Atsiliepimai
Atsiskaitymo už paslaugas lankstumas
6. Iš kokių informacijos šaltinių dažniausiai sužinote apie įmones teikiančias sveikatingumo ir SPA paslaugas?
7. Įvertinkite šiuos informacijos apie sveikatingumo ir SPA paslaugas šaltinius pagal svarbumą (1 - mažiausiai svarbus, 5 - svarbiausias):
12345
Žiniasklaida
Draugai / pažįstami / šeimos nariai
Internetinė įmonės svetainė
Brošiūros / lankstinukai
Socialiniai tinklai
8. Kaip manote, kas turi didžiausios įtakos renkantis sveikatingumo ir SPA paslaugas?
9. Ar Jums teko naudotis „Eglės“ sanatorijos Birštone paslaugomis?
10. Kodėl nesinaudojote (-ate) „Eglės“ sanatorijos Birštone paslaugomis (įrašykite)?
11. Kokie buvo Jūsų lūkesčiai vykstant į „Eglės“ sanatoriją (galite žymėti daugiau negu vieną atsakymo variantą)?
12. Kaip dažnai Jūs naudojatės būtent „Eglės“ sanatorijos Birštone paslaugomis?
13. Kokie veiksniai paskatino rinktis „Eglės“ sanatorijos paslaugas pirmą kartą (galite žymėti daugiau negu vieną atsakymo variantą)?
14. Jeigu „Eglės“ sanatorijos paslaugomis naudojotės daugiau negu vieną kartą, kokie veiksniai įtakojo pasirinkti šią sanatoriją pakartotinai (galite žymėti daugiau negu vieną atsakymo variantą)?
15. Kokiomis „Eglės“ sanatorijos Birštone paslaugomis Jūs naudojatės dažniausiai (galite žymėti daugiau negu vieną atsakymo variantą)?
16. Kaip dažniausiai įsigyjate „Eglės“ sanatorijos paslaugas?
17. Kokie veiksniai dažniausiai formuoja Jūsų lūkesčius „Eglės“ sanatorijai (galite žymėti daugiau negu vieną atsakymo variantą?
18. Įvertinkite anksčiau pateiktus veiksnius pagal svarbumą:
5 (labai svarbu)4 (svarbu)3 (iš dalies svarbu)2 (nesvarbu)1 (visiškai nesvarbu)
Asmeniniai poreikiai;
Ankstesnė patirtis;
Įmonės įvaizdis;
Reklama;
Kaina;
Rekomendacija;
Užslėpti pažadai (įmonės, paslaugų aprašas);
19. Ar buvo patenkinti Jūsų lūkesčiai „Eglės“ sanatorijos Birštone paslaugoms?
20. Ar teko susidurti su problemomis naudojantis „Eglės“ sanatorijos paslaugomis?
21. Kokie būtų Jūsų pasiūlymai „Eglės“ sanatorijos Birštone paslaugų tobulinimui?
22. Jūsų lytis:
23. Jūsų amžius;
24. Jūsų išsilavinimas:
25. Jūs gyvenate:
26. Jūs esate:
27. Kokios Jūsų mėnesinės pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui: