UserMantas89
Results130
Vieša
Pranešti

Suvokto organizacinio teisingumo, profesinio saviveiksmingumo ir ketinimo išeiti iš darbo sąsajos

Gerb. Respondente,

Esu Mykolo Romerio universiteto verslo  psichologijos programos studentas. Šiuo metu atlieku tyrimą magistro baigiamajam darbui. Šio tyrimo tikslas yra išsiaiškinti kaip suvokiamas organizacijos teisingumas yra susijęs su profesiniu saviveiksmingumu bei ketinimu išeiti iš darbo.

Prašau Jūsų sąžiningai atsakyti į žemiau pateiktus klausimus, tai užtruks apie 10-15 minučių. Visi surinkti duomenys yra konfidencialūs ir bus naudojami tik šio tyrimo tikslams. Rezultatai bus nagrinėjami bendrai, Jūsų atsakymai nebus nagrinėjami atskirai. 

Labai svarbu, kad Jūs užpildytumėte visą anketą, nepraleisdami nė vieno klausimo, kadangi tik visiškai užpildytos anketos yra vertingos ir leidžia daryti pagrįstas išvadas. Svarbūs kiekvieno dirbančiojo atsakymai.

Iš anksto Ačiū už atsakymus. 

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
Sutinku dalyvauti šiame tyrime
Jūsų lytis
Jūsų amžius
Jūsų išsilavinimas
Perskaitykite žemiau pateiktus teiginius ir pažymėkite Jums labiausiai tinkamą atsakymą nuo niekada iki labai dažnai. Žemiau pateikti klausimai yra susiję su procedūromis, kurias taiko jūsų vadovas, darydamas sprendimus apie atlyginimo skyrimą, priedų skyrimą, įvertinimą, paaukštinimo skyrimą, užduočių skyrimą ir kt.
NiekadaRetaiKartaisDažnaiLabai dažnai
Ar jūs galite išreikšti savo nuomonę tų procedūrų metu?
Ar galite daryti įtaką sprendimams priimtiems taikant tas procedūras?
Ar tos procedūros yra taikomos nuosekliai?
Ar tos procedūros yra nešališkos?
Ar tos procedūros yra pagrįstos tikslia informacija?
Ar galite apskųsti sprendimus, priimtus taikant tas procedūras?
Ar tos procedūros yra paremtos etikos ir moralės standartais?
Žemiau pateikti klausimai susiję su rezultatais, kuriuos gaunate iš savo vadovo, tokiais kaip atlyginimas, priedų skyrimas, įvertinimas, paaukštinimas, užduotys ir kt.
NiekadaRetaiKartaisDažnaiLabai dažnai
Ar tie rezultatai atspindi jūsų įdėtas pastangas į darbą?
Ar tie rezultatai yra pakankami už jūsų atliekamą darbą?
Ar tie rezultatai atspindi jūsų indėlį į atliktą darbą?
Ar tie rezultatai yra pagrįsti, atsižvelgiant į jūsų įdėtas pastangas?
Žemiau pateikti klausimai yra apie jūsų santykius su vadovu, kai priimami sprendimai dėl jūsų atlyginimo, priedų skyrimo, įvertinimo, paaukštinimo, užduočių ir kt. Kiek jaučiate, kad:
NiekadaRetaiKartaisDažnaiLabai dažnai
Jis/ji su jumis elgiasi mandagiai?
Jis/ji su jumis elgiasi garbingai?
Jis/ji su jumis elgiasi pagarbiai?
Jis/ji susilaiko nuo netinkamų pastabų ar komentarų?
Žemiau pateikti klausimai yra susiję su jūsų vadovo pateikiamais paaiškinimais kai yra įgyvendinamos procedūros ir priimami sprendimai dėl atlyginimo, priedų skyrimo, įvertinimo, paaukštinimo skyrimo, užduočių skyrimo ir kt. Kiek jaučiate, kad:
NiekadaRetaiKartaisDažnaiLabai dažnai
Jis/ji yra atviras bendraudamas su jumis?
Jis/ji išsamiai paaiškina, kaip buvo priimti sprendimai?
Jo/jos pateikiami paaiškinimai yra pagrįsti?
Jis/ji laiku pateikia informaciją?
Jis/ji pritaiko savo bendravimą atsižvelgdamas į individualius poreikius?
Įvertinkite kiek jums tinka žemiau pateikti teiginiai skalėje nuo 1 (visiškai netiesa) iki 6 (visiškai tiesa)
Visiškai netiesaNetiesaŠiek tiek netiesaŠiek tiek tiesaTiesaVisiškai tiesa
Aš galiu išlikti ramus, susidūręs su sunkumais savo darbe, nes galiu pasikliauti savo gebėjimais.
Kai susiduriu su problema darbe, dažniausiai galiu rasti kelis sprendimus
Aš dažniausiai galiu išspręsti bet kokias situacijas, kylančias darbe.
Mano ankstesnė patirtis mane gerai paruošė profesinei ateičiai.
Aš pasiekiu tikslus, kuriuos išsikeliu savo darbe.
Savo darbe jaučiuosi pasiruošęs daugeliui reikalavimų.
Įvertinkite kiek jums tinka žemiau pateikti teiginiai skalėje nuo 1 (visiškai nesutinku) iki 7 (visiškai sutinku)
Visiškai nesutinkuNesutinkuŠiek tiek nesutinkuNei sutinku, nei nesutinkuŠiek tiek sutinkuSutinkuVisiškai sutinku
Aš dažnai mąstau apie išėjimą iš darbo
Didelė tikimybė, kad kitąmet ieškosiu kito darbo
Jei galėčiau vėl pasirinkti, pasirinkčiau dirbti dabartinėje organizacijoje
Dabar išvardinsiu keletą savybių, kurios Jums gali tikti arba netikti. Prie kiekvieno teiginio, įvertinkite, kiek sutinkate su juo. Jūs esate žmogus, kuris yra...
Visiškai nesutinkuIš dalies nesutinkuNei sutinku, nei nesutinkuIš dalies sutinkuVisiškai sutinku
Užjaučiantis (-i), geros širdies
Neorganizuotas (-a), negebantis (-i) planuoti, išsiblaškęs (-usi)
Linkęs (-usi) būti tylus
Besižavintis (-i) menu, muzika ar literatūra
Dominuojantis (-i), elgiasi kaip lyderis (-ė)
Tas (-a), kuriam (-ai) sunku pradėti kažką daryti
Emociškai stabilus (-i), nelinkęs (-usi) nusiminti
Daug nerimaujantis (-i)
Kartais šiurkštus (-i) su kitais žmonėmis
Kupinas (-a) energijos
Patikimas (-a), toks (-ia) kuriuo (-a) galima pasikliauti
Linkęs (-usi) būti prislėgtas (-a)
Nesidomintis (-i) abstrakčiomis idėjomis
Turintis (-i) gerą išankstinę nuomonę apie kitus
Originalus (-i), kupinas (-a) naujų idėjų