grabovskytev
Vieša
Pranešti

Susirūpinimo aplinka ir ketinimo pirkti "žaliąsias" prekes lygis

Mes esame Vilniaus Universiteto Rinkodaros ir Globalaus verslo trečio kurso studentės ir atliekame tyrimą, kad galėtumėme nustatyti ar egzistuoja ryšys tarp respondentų susirūpinimo aplinka ir ketinimo pirkti „žaliąsias/ekologiškas“ prekes. Dėkojame už jūsų skirtą laiką apklausai atlikti ir užtikriname, kad surinkti duomenys bus saugomi, neatskleidžiami ir naudojami tik mokymosi tikslais.

Jūsų lytis
Jūsų amžius
Jūsų išsilavinimas
Jūsų gyvenamoji vieta
Jūsų mėnesinis užmokestis atskaičius mokestis Eur.
Prašome atsakyti į žemiau pateiktus teiginius apie ketinimą pirkti "žaliuosius/tvarius" drabužius pasirenkant atsakymą skalėje nuo 1 iki 7, kur 1 - visiškai nesutinku, 7 - visiškai sutinku:
1234567
Pirkčiau drabužį tik dėl to, jog šis pažymėtas "tvarumo" ženklu.
Verčiau rinkčiausi drabužį kuris pažymėtas "tvarumo" ženklu.
Mokėčiau daugiau už drabužį kuris pažymėtas "tvarumo" ženklu.
Verčiau rinkčiausi geresnio pasiūlymo (didesnė nuolaida) drabužį nei drabužį, kuris pažymėtas "tvarumo" ženklu.
Man nesvarbu ar drabužis pažymėtas "tvarumo" ženklu.
Prašome atsakyti į žemiau pateiktus teiginius apie ketinimą pirkti "žaliąsias/ekologiškas" buitinės chemijos prekes pasirenkant atsakymą skalėje nuo 1 iki 7, kur 1 - visiškai nesutinku, 7 - visiškai sutinku:
1234567
Pirkčiau buitinės chemijos prekę tik dėl to, jog ši pažymėta "ekologiškos" prekės ženklu.
Verčiau rinkčiausi buitinės chemijos prekę, dėl to jog ši pažymėta "ekologiškos" prekės ženklu.
Mokėčiau daugiau už buitinės chemijos prekę, dėl to jog ši pažymėta "ekologiškos" prekės ženklu.
Verčiau rinkčiausi geresnio pasiūlymo buitinės chemijos prekę (didesnė talpa už tą pačią kainą) nei "ekologiškos" prekės ženklu pažymėtą prekę.
Man nesvarbu ar buitinės chemijos prekė yra "ekologiška" ar ne.
Prašome atsakyti į žemiau pateiktus teiginius apie ketinimą pirkti "žaliąsias/ekologiškas" maisto prekes pasirenkant atsakymą skalėje nuo 1 iki 7, kur 1 - visiškai nesutinku, 7 - visiškai sutinku:
1234567
Pirkčiau maisto prekę tik dėl to, jog ši pažymėta "ekologiškos" prekės ženklu.
Verčiau rinkčiausi maisto prekę, dėl to jog ši pažymėta "ekologiškos" prekės ženklu.
Mokėčiau daugiau už maisto prekę, dėl to jog ši pažymėta "ekologiškos" prekės ženklu.
Verčiau rinkčiausi geresnio pasiūlymo prekę nei "ekologiškos" prekės ženklu pažymėtą prekę.
Man nesvarbu ar maisto prekė yra "ekologiška" ar ne.