Sumaniosios technologijos

Sveiki, ši anketa skirta išsiaiškinti, kaip Lietuvos transporto logistikos sektoriuje vertinamos sumaniosios technologijos ir kokia yra jų perspektyva ateityje. Jūsų nuomonė yra labai svarbi, kad galėtume suvokti šios srities problemas ir pasiruošti sprendimams, kurie padėtų gerinti sektoriaus efektyvumą. Anketos tikslas yra išsiaiškinti, kaip galima palengvinti sumaniųjų technologijų diegimą transporto logistikos srityje ir kokiais būdais būtų galima pasinaudoti jų teikiamomis galimybėmis. Jūsų atsakymai bus vertingi ir padės geriau suprasti šio sektoriaus būklę bei jo perspektyvas. Gauti duomenys bus naudojami bakalauro darbo tyrimui atlikti. Anketa yra anoniminė, todėl nereikia pateikti asmens duomenų! Dėkojame už bendradarbiavimą!

1. Ar transporto logistikos rinkoje jaučiama poreikis sumaniųjų technologijų diegimui?

2.Kaip manote, ar Lietuvos įmonės diegia sumaniąsias technologijas transporto logistikoje?

3.Kokios yra sumaniųjų technologijų diegimo transporto logistikoje priežastys? (galite rinktis kelis atsakymų variantus)

4.Kaip manote, kokios sumaniosios technologijos dažniausiai diegiamos transporto logistikoje? (galite rinktis kelis atsakymų variantus)

5.Kokie pagrindiniai iššūkiai susiję su sumaniųjų technologijų diegimu transporto logistikos sektoriuje Lietuvoje? (galite rinktis kelis atsakymų variantus)

6.Ar šiuo metu yra pakankamai investicijų ir išteklių sumaniųjų technologijų diegimui transporto logistikos sektoriuje Lietuvoje?

7.Kokios sąlygos turėtų būti sudarytos norint efektyviai diegti sumaniąsias technologijas transporto logistikos sektoriuje Lietuvoje? Prašome nurodyti, ar sutinkate su šiais teiginiais. (1 - visiškai nesutinku, 5 - visiškai sutinku)

8. Kokius teigiamus poveikius sumaniųjų technologijų diegimas gali turėti darbuotojams, verslui ir vartotojams? (galite rinktis kelis atsakymų variantus)

9.Ar esate susidūrę su kokiais nors konkurencijos iššūkiais sumaniųjų technologijų diegimo kontekste?

10.Ar yra kokios nors konkrečios sumaniosios technologijos, kurios yra ypatingai svarbios transporto logistikos sektoriui Lietuvoje? (galite rinktis kelis atsakymų variantus)

11.Kaip galima įveikti sumaniųjų technologijų diegimo transporto logistikos sektoriuje susijusius iššūkius ir pasinaudoti jų teikiamomis galimybėmis? Prašome nurodyti, ar sutinkate su šiais teiginiais. (1 - visiškai nesutinku, 5 - visiškai sutinku)

12.Ar šiandieninėje Lietuvos transporto logistikos rinkoje yra pakankamai kompetencijų sumaniųjų technologijų diegimui?

13.Kokia, jūsų nuomone, yra svarbiausia sritis, kurioje turėtų būti diegiamos sumaniosios technologijos transporto logistikos sektoriuje? Prašome nurodyti, ar sutinkate su šiais teiginiais. (1 - visiškai nesutinku, 5 - visiškai sutinku)

14.Kaip vertinate Lietuvos vyriausybės paramą sumaniųjų technologijų diegimui transporto logistikos sektoriuje? (1 - labai blogai, 5 - labai gerai)

15.Kokių iniciatyvų ar pokyčių norėtumėte matyti Lietuvos transporto logistikos sektoriuje, kad būtų palankesnė aplinka sumaniųjų technologijų diegimui?

Jūsų lytis:

Jūsų amžius:

Jūsų išsilavinimas:

Jūsų pareigos:

Jūsų darbo stažas:

Jūsų įmonės veikla:

    …Daugiau…
    Susikurti savo anketąAtsakyti į šią anketą