Userivonabaranovska
Vieša
Pranešti

Sumani edukacija: naujos kartos naratyvas

Mieli  pradinio ugdymo Mokytojai,

esu Vilniaus universiteto „Mokyklos pedagogikos“ pedagoginių profesinių studijų studentė ir mokytoja. Rengiu baigiamąjį darbą, kuriame ketinu ištirti pradinių klasių mokytojų nuomonę apie sumanios edukacijos tinkamumą naujajai kartai.

Kuriant tolimesnę ugdymo sistemą labai svarbi Jūsų nuomonė. Sumanūs įrenginiai, lengvai prieinama informacija privertė tapti mus sumanesnais ir kurti sumanią edukaciją. Išskirkime vaikų gimusių nuo 2010 metų bruožus, vertybes, ar įmanoma vertybes susieti su kompetencijų ugdymu. Be abejo, visada svarbu mokytojo poreikiai.

Labai prašau atidžiai perskaityti šios anketos klausimus ir nuoširdžiai į juos atsakyti. Čia nėra pakankamai gerų ir tinkamų atsakymų. Jūsų nuomonė labai svarbi, nes ji padės sužinoti naujos Alfa kartos, gimusios nuo 2010 metų bruožus, vertybes ir išryškinti ugdymo sistemos metodologines linkmes.

Tyrimo rezultatai darbe bus aptariami anonimiškai.

Dėkoju už atsakymus!

Pic
Jūsų amžius?
Pedagoginis darbo stažas
Jūsų kvalifikacinė kategorija
Su kokio amžiaus vaikais Jūs dirbate?
Apibūdinkite naująją Alfa vaikų kartą, gimusią nuo 2010 metų? Paminėkite 10 bruožų, pagrįskite.
Kokiomis vertybėmis vadovaujasi naujoji Alfa karta? Paminėkite 10 vertybių, pagrįskite.
Kokias naujosios kartos vertybes, pagrįstas dorybėmis siekiate ugdyti? Kokius sumanaus švietimo metodus taikote? Jūsų nuomone, ar sumani edukacija tinka Alfa kartos ugdymo poreikiams?
Remiantis išvardytomis ugdomosiomis vertybėmis, įvardykite kokias kompetencijas siekiama ugdyti?
Kokių reikia įrankių, galimybių, mokymo programų pedagogui, kad galėtų be kliūčių kurti ugdymo aplinką, grįstą vertybėmis bei šiuolaikine ugdymo metodologija kiekvienam ugdytiniui? Pagrįskite atsakymą.