Sugrįžusiųjų arba ketinančių grįžti emigrantų reintegracija

Alytaus verslo konsultacinis centras kartu su partneriais: Jungtinės Karalystės Lietuvių Bendruomenė, Norvegijos Rogalando Lietuvių Bendrija ir Italijos neformalaus švietimo asociacija PROMETEO, – kviečia dalyvauti Erasmus+ KA2 Strateginių partnerysčių programos projekte „Reintegracijos įrankiai – tiltas į naują gyvenimą savo gimtajame mieste“ /RE-IN-BRIDGE/

Projektas skirtas - nustatyti ir perduoti gerąją patirtį švietimo sektoriuje reintegracijos įrankių paruošimui emigrantams, kurie grįžta į savo gimtąjį miestą.

Pagrindinis projekto tikslas - palengvinti emigrantų šeimų, grįžtančių į savo šalį, integraciją, keistis geriausia patirtimi, skatinti bendradarbiavimą su vietinėmis lietuvių bendruomenėmis iš Alytaus, Norvegijos, Jungtinės Karalystės ir Italijos, plėtoti bendradarbiavimą tarp vietinių, regioninių ir nacionalinių švietimo ir mokymo įstaigų  bei organizacijų viešajame ir privačiame sektoriuje.

Šios anketos duomenys bus panaudoti „Reintegracijos galimybių žemėlapio“ sudarymui.

AČIŪ UŽ LAIKĄ SKIRTĄ ŠIOS ANKETOS PILDYMUI!

Projekto Nr. 2018-1-LT01-KA204-047038

Sugrįžusiųjų arba ketinančių grįžti emigrantų reintegracija
Anketos rezultatai yra prieinami tik anketos autoriui

1. Lytis

2. Jūsų amžius

3. Šeimyninė padėtis

4. Socialinis statusas

5. Kokiu laikotarpiu emigravote?

6. Į kokią šalį emigravote?

7. Kokios buvo Jūsų emigracijos priežastys?

8. Ar planuojate grįžimą į Lietuvą?

9. Jūsų planuojama gyvenamoji vieta ? (Lietuvoje)

10. Ką ketinate veikti sugrįžę į Lietuvą?

11. Jeigu ketinate dirbti samdomu darbuotoju tai kokioje srityje:

12. Jeigu ketinate dirbti savarankiškai tai:

13. Kur ketinate kurti verslą?

14. Ar sugrįžę į Lietuvą turėtumėte kur gyventi?

15. Kokia teise Jūsų būstas kuriame gyvenate/gyvensite jums priklauso?

16. Kokiame būste gyvenate?

17. Ar gyvendami užsienyje studijavote/mokėtės ?

18. Ar manote, kad grįžtant į Lietuvą gali kilti problema su turimos kvalifikacijos pripažinimu ?

19. Ar planuojate sugrįžę į Lietuvą mokytis ?

20. Prie kurios aktyvios ar pasyvios darbo rinkos grupės save priskirtumėte?

21. Jeigu save priskiriate prie aktyvios* darbo rinkos, šiuo metu Jūs:

22. Šiuo metu Jūs dirbate ar mokotės:

23. Jeigu save priskiriate prie pasyvios** darbo rinkos, šiuo metu:

24. Jeigu Jūs esate pasyvios** darbo rinkos dalyvis, bet šiuo metu:

25. Jūsų manymu, kokia pagalba yra reikalinga siekiant įsidarbinti?

26. Jeigu Jums reikalingas palengvinimas darbo paieškai, Jums reikalingas:

27. Jūsų nuomone, kuris veiksnys yra svarbus siekiant karjeros ar kuriant verslą?

28. Kuriant verslą, kuris veiksnys yra svarbiausias?

Labai svarbu
Svarbu
Nemanau, kad svarbu
Visiškai nesvarbu
Noras
Motyvacija
Žinios
Sugebėjimai

29. Siekiant įsidarbinti svarbiausi tikslai Jums yra:

30. Jūsų nuomone ar verslas ir verslumas reiškia tą patį?

31. Palankūs faktoriai, siekiant įsidarbinimo ir naujos karjeros (Pažymėkite bent 3 faktorius)

32. Trukdantys faktoriai, siekiant įsidarbinimo ir naujos karjeros (Pažymėkite bent 3 faktorius)

33. Jeigu ketinate kurti verslą, kokius verslo įrankius pradžiai jau turite?

34. Ar esate girdėję apie Verslo START UP programą verslo pradžiai?

35. Jeigu ketinate kurti savo verslą, kokios pagalbos jums reikia?

36. Ar jaučiatės reikalingi Lietuvoje? Kodėl? (Jeigu reikia pažymėti kelis variantus)

37. Jeigu, per ateinančius dvejus metus Jūs ketinate sugrįžti iš emigracijos ir įsikurti savo gimtajame mieste, kokie yra Jūsų lūkesčiai? (Jeigu reikia pažymėti kelis variantus)

38. Ar susiduriate su sunkumais, susijusiais su Jūsų emocine ir fizine būsena, kasdieniniame gyvenime? Jei taip, tai kokie jie? (Jeigu reikia pažymėti kelis variantus)

39. Jeigu prieš tai atsakėte į klausimą TAIP. Ar manote,kad galite savo sunkumus ir problemas išspręsti patys?

40. Ar manote,kad Jums reikalinga specialisto pagalba? Jeigu taip, tai kokio?

41. Ar žinotumėte kur kreiptis, esant psichologinės pagalbos poreikiui? (Pažymėti kelis variantus)

42. Esant psichologinės ar socialinės pagalbos poreikiui, Jūs naudotumėtės valstybės finansuojama pagalba ar ieškotumėte pagalbos privačiai?

43. Ar manote, kad Jūsų problemoms spręsti padėtų palaikymo – mokymo grupė?

44. Jeigu būtų teikiami siūlymai dėl suaugusiųjų švietimo politikos gerinimo, kuriems iš siūlymų Jūs pritartumėte? (Pasirinkti kelis variantus)

45. Jūsų manymu kokios rūšies tolerancijai suteiktumėtė prioritetą Lietuvoje? (Pasirinkite)

46. Jeigu būtų kuriamos bendruomenės Lietuvoje, prie kurios jungtumėtės?

47. Ar patirtumėte problemų, kad gimtoji kalba nėra įprasta darbinė kalba?

48. Ar norėtumete, kad gimtoji kalba būtų mokoma nuotoliniu būdu (on-line)?

49. Ar Jums būtų reikalinga gimtosios kalbos įgūdžių atstatymo programa?

50. Ar studijos anglų- lietuvių kalba Jums būtų patrauklios, jeigu taip tai kokios?

51. Kokių priemonių poreikį suaugusiųjų švietime Jūs jaustumėte gimtosios kalbos atžvilgiu?

52. Ar informacija susijusi su suaugusiųjų švietimo paslaugų teikimu Jums lengvai randama?

53. Ar „Vieno langelio“ principu teikiama informacija Jums būtų patraukli?

54. Ar Jūsų nuomone finansiškai raštingas žmogus atsakingiau elgiasi su pinigais?

55. Ar Jūsų nuomone finansinį raštingumą reikia ugdyti?

56. Ar esate aktyvus socialinių tinklų naudotojas?

57. Kokiais tikslais naudojate socialinius tinklus?

58. Ar naudojatės el.bankininkyste?

59. Kokia priemone naudojatės atlikti finasiniams pavedimams?

60. Ar save laikote pilietišku/a?Jeigu taip, tai kokiomis formomis tai išreiškiate? (Pasirinkti kelis variantus)

61. Ar manote, kad pilietiškumas turėtų būti labiau skatinamas Lietuvoje?

62. Jeigu manote, kad pilietiškumas turėtų būti labiau skatinamas Lietuvoje, įrašykite kokiomis formomis

63. Jūsų pasiūlymai – pastebėjimai reintegracijos proceso gerinimui Lietuvoje (Jūsų nuomonė)