UserDeimanteLatvyte
Results188
Vieša
Pranešti

Subjektyviai suvokiamas grupės suderinamumas: asmenybės bruožų ir vadovavimo svarba

Miela (-as) respondente,

tai yra informuoto sutikimo dalyvauti tyrime forma. Joje pateikta svarbi informacija apie šį tyrimą. Prašome nuodugniai susipažinti su šia informacija, kad galėtumėte išreikšti savo sutikimą arba nesutikimą dalyvauti tyrime.  

Tyrimą vykdo Vytauto Didžiojo universiteto Psichologijos katedros Organizacinės psichologijos magistrantūros studijų programos 2 kurso studentė Deimantė Latvytė. Tyrimu siekiama nustatyti asmens bruožų bei vadovavimo efektyvumo svarbą subjektyviai suvokiamai grupės darnai. 

Tyrime kviečiami dalyvauti bent dalį laiko grupėse dirbantys ir grupės vadovą turintys asmenys. Tyrimas vyks internetinės apklausos būdu. Jo metu Jūs turėsite atidžiai perskaityti kiekvieną klausimą ir pažymėti vieną Jums labiausiai tinkamą atsakymą. Šioje anketoje nėra teisingų ar klaidingų atsakymų – čia svarbi Jūsų asmeninė nuomonė. Dalyvavimas tyrime truks 10min. 

Dalyvavimas tyrime yra savanoriškas. Net sutikus dalyvauti, Jūs galėsite pasitraukti iš tyrimo bet kuriuo metu.  

Tyrėja nenumato, kad dalyvavimas tyrime Jums galėtų sukelti didesnius išgyvenimus nei patiriami kasdieniame gyvenime.  

Bet kokia informacija, kuri bus surinkta tyrimo metu išliks konfidenciali ir bus prieinama tik darbo tyrėjai. Tyrimo metu surinkti duomenys bus naudojami tik moksliniais tikslais ir viešinami tik apibendrinti. Pasibaigus tyrimui visi internetinės apklausos metu surinkti duomenys bus pilnai sunaikinti.  

Jei turite klausimų ar pageidaujate gauti detalesnės informacijos apie tyrimą tiek tyrimo eigoje, tiek po jo galite kreiptis į tyrimo vykdytoją Deimantę Latvytę, [email protected] 

Pradėdama(-as) pildyti apklausą nurodote, kad  susipažinote su informuoto sutikimo forma, supratote pateiktą informaciją ir SUTINKATE dalyvauti tyrime, kurio metu gauti duomenys bus naudojami moksliniais tikslais, laikantis konfidencialumo ir asmens duomenų apsaugos reikalavimų. 

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
Kokia yra Jūsų lytis?Privalomas
Koks Jūsų amžius?Privalomas
Nurodykite skaičių
Ar Jūsų darbui atlikti yra reikalingas darbas grupėje?Privalomas
Ar turite tiesioginį vadovą?Privalomas
Kiek laiko dirbate savo organizacijoje?Privalomas
Kiek laiko dirbate su tiesioginiu vadovu?Privalomas
Kuriam sektoriui priklauso Jūsų organizacija?Privalomas
Prašome atidžiai perskaityti kiekvieną pateiktą teiginį ir nurodyti, kiek kiekvienas iš šių teiginių tinka apibūdinti, kaip Jūs jaučiatės savo darbo grupėje.Privalomas
Atsakinėdami į klausimus galvokite apie tą darbo grupę, kurioje dirbate daugiausiai ir pasirinkite labiausiai Jums tinkantį skaičių skalėje kai 1 – visiškai nesutinku, 5 – nei sutinku, nei nesutinku, o 10 – visiškai sutinku.
1 visiškai nesutinku2345 nei sutinku, nei nesutinku678910 visiškai sutinku
Aš matau save kaip savo darbo grupės dalį
Aš patenkinta(-as) savo darbo grupe
Aš jaučiu bendrumo jausmą su savo darbo grupe
Aš jaučiuosi esanti(-is) savo darbo grupės bendrijos nare(-iu)
Mano darbo grupė yra viena geriausių grupių
Kiek narių sudaro jūsų darbo grupę, apie kurią atsakinėjotePrivalomas
Įrašykite skaičių
Atidžiai perskaitykite kiekvieną pateiktą teiginį ir nurodykite, kiek kiekvienas iš jų tinka Jūsų aukščiau apibūdintos darbo grupės vadovui (-ei) apibūdintiPrivalomas
Pasirinkite Jums labiausiai tinkantį teiginį skalėje nuo 1 - labai netinka mano grupės vadovui (-ei) apibūdinti iki 5 - labai tinka mano grupės vadovui apibūdinti.
1 Labai netinka2345 Labai tinka
Mano darbo grupės vadovas (-ė) su žmonėmis elgiasi teisingai ir pagarbiai
Mano darbo grupės vadovas (-ė) sukuria palankią atmosferą labai gerai / efektyviai atlikti darbą
Mano darbo grupės vadovas (-ė) palaiko pozityvius ir produktyvius santykius padalinyje
Mano darbo grupės vadovas (-ė) supranta padalinio narių poreikius ir rūpesčius
Mano darbo grupės vadovas (-ė) išklauso ir bendrauja su padalinio nariais
Mano darbo grupės vadovas (-ė) išlaiko efektyvų ir produktyvų personalą organizacijoje
Mano darbo grupės vadovas (-ė) skatina padalinio darbuotojų idėjas bei kūrybiškumą
Mano darbo grupės vadovas (-ė) konstruktyviai valdo pokyčius
Mano darbo grupės vadovas (-ė) efektyviai deleguoja darbus
Mano darbo grupės vadovas (-ė) efektyviai reprezentuoja padalinį ir jo narius savo organizacijoje
Mano darbo grupės vadovas (-ė) garantuoja, kad organizacijoje laikomasi teisingų administracinių procedūrų
Mano darbo grupės vadovas (-ė) skatina mokymo programų tobulinimą
Mano darbo grupės vadovas (-ė) skatina padalinio narių tobulėjimą
Mano darbo grupės vadovas (-ė) aiškiai išreiškia strateginius padalinio tikslus
Mano darbo grupės vadovas (-ė) efektyviai reprezentuoja padalinį ir jo narius už savo organizacijos ribų
Mano darbo grupės vadovas (-ė) skleidžia organizacijos viziją ir sudaro ilgalaikius planus
Mano darbo grupės vadovas (-ė) efektyviai perduoda padalinio prioritetus aukštesnio lygio administracijai
Mano darbo grupės vadovas (-ė) išmano padalinių struktūrą bei programas
Mano darbo grupės vadovas (-ė) tinkamai akcentuoja aukštus veiklos atlikimo standartus
Mano darbo grupės vadovas (-ė) jaučia padalinio darbuotojų karjeros ir mentoriavimo poreikius
Mano darbo grupės vadovas (-ė) analizuoja padalinio narių profesinės veiklos kokybę
Mano darbo grupės vadovas (-ė) vadovauja padalinio vykdomoms bei naujai inicijuojamoms veikloms
Mano darbo grupės vadovas (-ė) palaiko pozityvius ir produktyvius santykius už padalinio ribų
Mano darbo grupės vadovas (-ė) teisingai ir racionaliai skirsto išteklius
Mano darbo grupės vadovas (-ė) išklauso ir bendrauja su išoriniais klientais
Mano darbo grupės vadovas (-ė) pasiekiamas klientams
Mano darbo grupės vadovas (-ė) ieško išteklių, reikalingų padaliniui
Mano darbo grupės vadovas (-ė) laiku atlieka administracines užduotis
Mano darbo grupės vadovas (-ė) pateikia aiškias ataskaitas ir korespondenciją
Mano darbo grupės vadovas (-ė) pasiekiamas aukštesnei administracijai ir personalui padalinyje
Mano darbo grupės vadovas (-ė) supranta klientų poreikius ir rūpesčius
Mano darbo grupės vadovas (-ė) efektyviai sprendžia problemas
Manau, kad esu...Privalomas
Žemiau yra nurodytos kai kurios savybės, kurios Jums gali būti būdingos arba nebūdingos. Prašome prie kiekvieno teiginio pasirinkti atsakymą, nurodantį, kuria dalimi sutinkate ar nesutinkate su tuo teiginiu kai 1 – visiškai nesutinku, o 5 – visiškai sutinku
1 Visiškai nesutinku2345 Visiškai sutinku
Kalbus(-i)
Linkęs(-usi) ieškoti kitų kaltės
Kruopštus (-i)
Prislėgtas(-a), liūdnas(-a)
Originalus(-i), turintis(-i) naujų idėjų
Santūrus(-i)
Paslaugus(-i) ir nesavanaudiškas(-a)
Kartais kiek nerūpestingas(-a)
Atsipalaidavęs(-usi), lengvai susitvarkantis(-i) su stresu
Besidomintis(-i) daugeliu įvairiausių dalykų
Pilnas(-a) energijos
Žmogus, kuris pradeda ginčus su kitais
Patikimas(-a) darbuotojas(-a)
Kartais galiu būti įsitempęs(-usi)
Išradingas(-a), giliai mąstantis(-i)
Entuziastingas(-a)
Atlaidus(-i)
Dažnai netvarkingas(-a)
Daug nerimaujantis(-i)
Turintis(-i) turtingą vaizduotę
Linkęs(-usi) būti tylus(-i)
Paprastai pasitikintis(-i) žmonėmis
Linkęs(-usi) į tinginystę
Emociškai stabilus(-i), nelengvai nuliūdinamas(-a)
Kūrybingas(-a)
Ryžtingas(-a)
Galiu būti šaltas(-a) ir abejingas(-a)
Atkakliai siekiantis(-i) užbaigti pradėtą darbą
Mano nuotaikos gali greitai keistis
Vertinantis(-i) meninius, estetinius išgyvenimus
Kartais drovus(-i) ir suvaržytas(-a)
Atidus(-i) ir malonus(-i) beveik visiems
Savo darbus dirbu efektyviai
Įtemptose situacijose išlieku ramus(-i)
Teikiu pirmenybę pagal nusistovėjusią tvarką atliekamam darbui
Draugiškas(-a) ir mėgstantis(-i) bendrauti
Kartais grubiai kalbu su kitais
Kuriu planus ir juos įvykdau
Lengvai susinervinantis (-i)
Mėgstu galvoti, žaisti idėjomis
Turiu keletą meninių pomėgių
Mėgstu bendradarbiauti su kitais
Mano dėmesys lengvai nukrypsta į šalį
Turiu subtilų meninį, muzikinį ir literatūrinį skonį