Userdeimanteleb
Results74
Vieša
Pranešti

Studijuojančių vyrų ir moterų streso įveikos strategijų ir psichologinio atsparumo tyrimas

Esu Mykolo Romerio Universiteto IV kurso psichologijos studentė Deimantė Bikinaitė. Atlietu tyrimą, kurio tikslas – išsiaiškinti dažniausiai taikomus streso įveikos būdus ir psichologinį atsparumą. Maloniai prašau atsakyti į visus pateiktus klausimus. Tyrimo duomenys bus naudojami tik moksliniais tikslais ir pristatomi tik apibendrintai, neviešinant jokios asmeninės informacijos – Jūsų anonimiškumą bei konfidencialumą garantuoju.

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
Jūsų lytis?Privalomas
Pažymėkite pasirinktą variantą
Jūsų amžius?Privalomas
Įrašykite
Kuriame kurse Jūs studijuojate?Privalomas
Pažymėkite pasirinktą variantą
Žmonės susidūrę su stresiniais įvykiais, elgiasi labai įvairiai. Kaip Jūs apibūdintumėte savo įprastas reakcijas į stresą? Jums pateikti teiginiai atspindi įvairius streso įveikos būdus. Nurodykite, ar Jūs taikote kiekvieną iš šių būdų, pasirinkdami Jums tinkamą atsakymą: niekada, retai, vidutiniškai (nei retai, nei dažnai), dažnai, visada. Nepraleiskite nė vieno teiginio!
NiekadaRetaiVidutiniškaiDažnaiVisada
1. Stengiuosi išsiaiškinti, ar probleminės situacijos nesukėlė mano pastangų stoka
2. Manau, kad laikas išspręs visas problemas
3. Problemos sprendimo būdų ieškau kalbėdamasis su man artimais žmonėmis
4. Kritikuoju ir kaltinu kitus dėl atsiradusios problemos
5. Stengiuosi įgyti naujų žinių, kurios galėtų būti naudingos problemai spręsti
6. Stengiuosi užsiimti kitais dalykais, kad negalvočiau apie patirtus sunkumus
7. Kreipiuosi į tuos, kurie gali mane suprasti
8. Išlieju pyktį ant žmogaus, dėl kurio kaltės atsirado problema
9. Stengiuosi atskleisti probleminę situaciją lėmusias savo klaidas
10. Stengiuosi nukreipti dėmesį nuo problemos į visiškai neutralius arba malonius dalykus
11. Problemos sprendimo būdų ieškau kalbėdamasis su kitais žmonėmis, anksčiau patyrusiais panašių problemų
12. Kaltinu likimą dėl savo nesėkmių
13. Apgalvoju galimus veiksmų padarinius
14. Juokaudamas apie tai, kas įvyko, bandau pakelti sau nuotaiką
15. Ieškau žmogaus, kuris padėtų įveikti iškilusius sunkumus
16. Stengiuosi save įtikinti, kad ne aš esu atsakingas už iškilusią problemą
17. Apgalvoju visus variantus, kaip galėčiau elgtis spręsdamas problemą
18. Stengiuosi pailsėti ir negalvoti apie tai, kas įvyko
19. Priimu kitų žmonių, patyrusių panašią problemą, užuojautą ir supratimą
20. Jaučiu stiprią emocinę įtampą, kurią išreiškiu žodžiais užsipuldamas aplinkinius
21. Išsikeliu pagrindinius ir tarpinius tikslus bei numatau jų siekimo būdus
22. Įsivaizduoju, kad mano padėtis geresnė nei yra iš tikrųjų
23. Siekiu man artimų žmonių emocinės paramos
24. Dėl atsiradusių problemų kaltinu nepalankiai susiklosčiusias aplinkybes
Įvertinkite, kiek sutinkate su šiais teiginiais.
Visiškai nesutinkuNesutinkuNei sutinku, nei nesutinkuSutinkuVisiškai sutinku
1. Aš paprastai atsitiesiu po sunkių išgyvenimų
2. Man sunku susidoroti su stresą keliančiais įvykiais
3. Aš greitai atsigaunu po stresą keliančių įvykių
4. Man sunku atgauti pusiausvyrą kai nutinka kas nors blogo
5. Paprastai nesunkiai įveikiu gyvenimo sunkumus
6. Man reikia daug laiko atsigauti po patirtų nesėkmių