Studento lyderis

Studentas lyderis turėtų būti... Jis pasižymi... Jo būdo savybės...
Studento lyderis

Koks yra Jūsų statusas?

Ar laikote (arba praeityje laikėte) save lyderiu mokslo srityje?

Įsivaizduokite, jog iš išvardintų trijų dalykų galite pasirinkti tik du. Kuriuos pasirinktumėte?

Charakterio savybės, be kurių neįsivaizduojate lyderio studento (pasirinkite keletą)?

Neigiamos savybės, kurias turi studentai lyderiai (galite pažymėti kelias) :

Kuris iš paminėtų įgūdžių, Jūsų manymu yra būdingesnis studentui lyderiui?

Susikurti savo anketąAtsakyti į šią anketą