GabrielaGranovska
Vieša
Pranešti

STRESO DARBE, TARNAUJANČIOS LYDERYSTĖS, SUVOKTO ORGANIZACINIO PALAIKYMO, DARBUOTOJŲ PASITENKINIMO IR KETINIMO IŠEITI IŠ DARBO SĄSAJOS

Gerb. Respondente,

esu Vilniaus universiteto magistrantė, rengianti baigiamąjį magistro  darbą ir atliekanti tyrimą, kurio tikslas - išanalizuoti darbuotojų streso įtaką pasitenkinimui darbu ir vadovo tarnaujančios lyderystės bei organizacijos palaikymo poveikį šiai įtakai. Apklausa anoniminė. Tyrimą atliekantis asmuo užtikrina Jūsų anonimiškumą. Jokie duomenys, kurie padėtų atskleisti Jūsų tapatybę nebus viešinami. Viešai bus skelbiami tik nuasmeninti duomenų analizės rezultatai.

Prašome apgalvokite kiekvieną iš šių teiginių ir pažymėti tą, kuris labiausiai atitiktų Jūsų situaciją per pastarąsias 4 savaitesPrivalomas
Visiškai nesutinkuNesutinkuNei sutinku, nei nesutinkuSutinkuVisiškai sutinku
1. Neturėjau noro su niekuo šnekėtis, buvau užsisklendęs savyje.
2. Nenorėjau bendrauti su kitais asmenimis.
3. Neturėjau laiko atsipalaiduoti ar pasidžiaugti.
4. Man buvo sunku būti laimingu.
5. Valgiau, kad nusiraminčiau.
6. Jaučiausi šiek tiek pažeidžiamas.
7. Man trūko iniciatyvos.
8. Jaučiausi sutrikęs.
Kaip dažnai per pastarąsias 4 savaites JumsPrivalomas
NiekadaRetaiKartaisDažnaiVisada
1. Skaudėjo skrandį ar vargino skrandžio problemos?
2. Spaudė krūtinę ar vargino krūtinės skausmai?
3. Jautėte širdies permušimus?
4. Trūko oro?
5. Svaigo galva?.
6. Jautėte įvairių raumenų įtampą?
7. Buvote linkęs prakaituoti?
Kiek dažnai per pastarąsias 4 savaites JumsPrivalomas
NiekadaRetaiKartaisDažnaiVisada
1. Buvo sunku susikoncentruoti?
2. Buvo sunku priimti sprendimus?
3. Turėjote atminties problemų?
4. Buvo sunku aiškiai mąstyti?
Įvertinkite pasitenkinimo lygmenį žemiau išvardintais savo darbo aspektais paklausdami savęs: Kaip patenkinta(-s) esu šiuo darbo aspektu? Privalomas
Visiškai nesutinkuNesutinkuNei sutinku, nei nesutinkuSutinkuVisiškai sutinku
1. Galimybe nuolat būti užsiėmusiam(-ai)
2. Galimybe dirbti savarankiškai
3. Galimybe kartas nuo karto atlikti įvairų darbą
4. Galimybe tapti pripažintu visuomenės akyse
5. Tuo, kaip mano viršininkas vadovauja savo pavaldiniams
6. Savo tiesioginio vadovo kompetencija priimant sprendimus
7. Galimybe dirbti tai, kas neprieštarauja mano sąžinei
8. Galimybe turėti pastovų darbą
9. Galimybe dirbti kitų žmonių labui
10. Galimybe nurodyti žmonėms, ką jie turėtų dirbti
11. Galimybe atlikti užduotis, kuriose galiu panaudoti savo sugebėjimus
12. Tuo, kaip praktiškai įgyvendinama organizacijos politika
13. Savo atlyginimu ir darbo krūviu
14. Mano darbe suteikiamomis karjeros galimybėmis
15. Suteikta laisve priimti sprendimus
16. Galimybe išmėginti savus būdus darbui (užduočiai) atlikti
17. Darbo sąlygomis
18. Tuo, kaip mano bendradarbiai sutaria tarpusavyje
19. Pagyrimu, kurį gaunu už gerai atliktą darbą
20. Darbe kylančiu pasiekimo jausmu (jausmu, kad atlieku gerą darbą)
Pažymėkite, kiek sutinkate su žemiau pateiktais teiginiais Privalomas
Visiškai nesutinkuNesutinkuNei sutinku, nei nesutinkuSutinkuVisiškai sutinku
1. Tiesioginis vadovas skiria laiko kokybiškų santykių su darbuotojais kūrimui.
2. Tiesioginis vadovas tarp darželio darbuotojų kuria bendruomeniškumo jausmą.
3. Darbuotojų nuomonė daro įtaką tiesioginio vadovo sprendimams.
4. Priimdama svarbius sprendimus, tiesioginis vadovas stengiasi pasiekti bendrą susitarimą su darbuotojais
5. Tiesioginis vadovas atsižvelgia į darbuotojų atsakomybes ne darbo vietoje.
6. Tiesioginiam vadovui asmeninis darbuotojų tobulėjimas yra prioritetinė sritis.
7. Tiesioginis vadovas laikosi aukštų etikos normų.
8. Tiesioginis vadovas visada įvykdo tai, ką buvo pažadėjęs padaryti.
9. Tiesioginis vadovas vienodai skiria dėmesio kasdieninės veiklos ir
10. Tiesioginis vadovas turi pakankamai žinių ir noro spręsti iškilusias darbe problemas.
11. Tiesioginis vadovas kuria tokią atmosferą, kurioje jaučiu, kad dirbu su vadovu, o ne vadovui
12. Tiesioginis vadovas labai stengiasi ir ieško būdų, kad darbuotojai atsiskleistų ir pasiektų geriausių rezultatų.
13. Tiesioginis vadovas skatina darbuotojus įsitraukti į bendruomenines bei savanoriškas veiklas ir ne darbe.
14. Tiesioginis vadovas pabrėžia, kaip svarbu būti aktyviu ir atsakingu bendruomenės nariu.
Įvertinkite teiginius, susijusius su suvoktu organizaciniu palaikymu Privalomas
Visiškai nesutinkuNesutinkuNei sutinku, nei nesutinkuSutinkuVisiškai sutinku
1. Organizacija vertina mano indėlį prisidedant prie jos gerovės
2. Jei organizacija galėtų priimti į darbą kitą žmogų, kuriam reiktų mokėti mažiau nei man, ji taip ir padarytų
3. Organizacija nevertina mano papildomų pastangų darbe
4. Organizacija atsižvelgia į mano tikslus ir vertybes
5. Organizacija neatsižvelgtų į bet kokius mano nusiskundimus
6. Organizacija priimdama sprendimus, kurie yra tiesiogiai susiję su manimi, neatsižvelgia į mano nuomonę, interesus
7. Kai man iškyla problema darbe, galiu gauti pagalbą iš organizacijos
8. Organizacija tikrai rūpinasi mano gerove
9. Net jei atlikčiau darbą puikiai, organizacija to nepastebėtų
10. Kai man reikia tam tikros paslaugos, organizacija man noriai padeda
11. Organizacija rūpinasi, kad būčiau patenkintas/-a darbu
12. Jei būtų galimybė, organizacija mane išnaudotų
13. Organizacija manimi labai mažai rūpinasi
14. Organizacijai yra svarbi mano nuomonė
15. Organizacija didžiuojasi mano pasiekimais darbe
16. Organizacija siekia mano darbą padaryti kiek įmanoma įdomesnį
Įvertinkite teiginius, susijusius su ketinimu išeiti iš darbo Privalomas
Visiškai nesutinkuNesutinkuNei sutinku, nei nesutinkuSutinkuVisiškai sutinku
1. Per ateinančius 12 mėnesių ketinu ieškotis naujo darbo
2. Dažnai galvoju apie išėjimą iš darbo
3. Jei galėčiau, įsidarbinčiau kitoje įmonėje
Jūsų lytisPrivalomas
Jūsų amžiusPrivalomas
Jūsų išsilavinimasPrivalomas
Jūsų pareigosPrivalomas
Jūsų darbo stažas paskutinėje darbovietėjePrivalomas
Įstaigos, kurioje dirbate, dydisPrivalomas