UserMelyne
Vieša
Pranešti

STRESAS ir SVEIKATA

Gerb. Respondente,

Esu Lietuvos sveikatos mokslų universiteto, Visuomenės sveikatos fakulteto, Taikomosios visuomenės sveikatos magistro studijų programos studentė ir atlieku tyrimą, kurio tikslas ištirti švietimo sistemos darbuotojų subjektyvią sveikatą ir darbo aplinkos veiksnius Covid-19 pandemijos sąlygomis. Anketoje prašoma įvertinti savo sveikatą, patiriamą stresą, nusiskundimus sveikata ir jų sąsajas su darbo sąlygų pokyčiais.

Visi šios anketos pagalba gauti duomenys išliks anonimiški, konfidencialūs ir bus naudojami tik tyrimo tikslais, magistro baigiamajam darbui parengti.

Anketos pildymas užtruks apie 15 min. Kilus neaiškumams prašau susisiekti su manimi el. p. [email protected]

Nuoširdžiai dėkoju už Jūsų skirtą laiką ir atsakymus!

1. Jūsų lytis:
2. Jūsų amžius. Įrašykite
3. Jūsų šeimyninė padėtis:
4. Kiek ir kokio amžiaus vaikus auginate? Įrašykite
5. Ar prižiūrite vyresnio amžiaus tėvus?
7. Kokios srities pedagogas Jūs esate ?
8. Kokiu etatiniu krūviu dirbate iš viso (įskaitant visas darbovietes)?
9. Kiek kartų per pastarąjį mėnesį teko dirbti viršvalandžius?
10. Jūsų darbo stažas. Įrašykite
11. Keliose darbovietėse dirbate?
11. Šiais klausimais siekiama įvertinti kaip švietimo sistemos darbuotojams sekėsi persiorientuoti prie nuotolinio mokymo ir kaip pastariesiems pavyko įvaldyti informacines technologijas. Pažymėkite eilutėje kryželiu (X) po vieną Jums labiausiai tinkantį atsakymo variantą. 11. 1. Kaip vertinate savo perėjimą prie nuotolinio mokymo organizavimo?
11.2. Jūsų nuomone, kaip pavyko nuotolinis mokymosi aplinkos valdymas?
11.3 Jūsų nuomone, kaip pavyko įvaldyti informacines technologijas?
11.4. Jūsų nuomone, kokią įtaką nuotolinis mokymas daro Jūsų savijautai?
Visiškai nesutinkuNesutinkuSutinkuVisiškai sutinku
Padažnėjo galvos skausmas
Suprastėjo bendra savijautos būklė
Sumažėjo fizinis aktyvumas
Padažnėjo regos sutrikimai
Atsirado papildomi emociniai sunkumai
11.5. Su kokiomis nuotolinio mokymo problemomis susiduriate dažniausiai?
Visiškai nesutinkuNesutinkuSutinkuVisiškai sutinku
Sunkumai rengiant metodines priemones, kaip pvz.: žinių trūkumas informacijos ieškojimo ir ruošiamų užduočių kūrybingumo atžvilgiais.
Sunkumai organizuojant nuotolinį mokymą, kaip pvz.: nuotolinio mokymo metu, sudėtinga išlaikyti vaikų dėmesį ir juos sukontroliuoti.
Sunkumai komunikuojant virtualioje erdvėje, kaip pvz.: emocinio ryšio trūkumas.
Žinių trūkumas įvaldant informacines technologijas.
Informacinių technologijų techniniai trukdžiai.
11.6. Kokiais būdais įveikiate nuotolinio mokymo metu atsiradusias problemas?
Visiškai nesutinkuNesutinkuSutinkuVisiškai sutinku
Pasitelkiau socialinio pedagogo pagalbą
Pasitelkiau psichologo pagalbą
Padėjo betarpiškas bendradarbiavimas su kolegomis
Padėjo betarpiškas bendradarbiavimas su ugdymo įstaigos vadovybe
Padėjo betarpiškas bendradarbiavimas su ugdytinių tėvais/globėjais
Padėjo pačių ugdytinių supratingumas bei palaikymas
Padėjo atitinkamos literatūros analizavimas ir saviugda.
ANKETA NR. 2 (KOPENHAGOS PERDEGIMO KLAUSIMYNAS) 12. Šiais klausimais bus siekiama įvertinti asmeninį perdegimą. Asmeninis perdegimas - užsitęsusio fizinio ir psichologinio išsekimo būsena. Pažymėkite eilutėje kryželiu (X) po vieną Jums labiausiai tinkantį atsakymo variantą. 12.1. Kaip dažnai Jūs jaučiatės pavargęs/usi?
12.2. Kaip dažnai Jūs jaučiatės fiziškai išsekęs/usi?
12.3. Kaip dažnai Jūs jaučiatės emociškai išsekęs/usi?
12.4. Kaip dažnai Jūs pagalvojate: ,,Aš daugiau nebegaliu’’
12.5. Kaip dažnai Jūs jaučiatės visiškai išsekęs/usi?
12.6. Kaip dažnai Jūs jaučiatės silpnas ir esate linkęs sirgti?
13. Šiais klausimais bus siekiama įvertinti asmens perdegimą dėl darbinės veiklos. Darbo sukeltas perdegimas - tai užsitęsusio fizinio ir psichologinio išsekimo būsena, kuri yra susijusi su asmens darbu. Pažymėkite eilutėje kryželiu (X) po vieną Jums tinkantį atsakymo variantą. 13.1 Ar Jūsų darbas emociškai sekinantis?
13.2 Ar Jūs jaučiatės išsekęs dėl atliekamo darbo?
13.3. Ar Jūsų darbas yra erzinantis?
13.4 Ar baigiantis darbo dienai Jūs jaučiatės pavargęs?
13.5 Ar Jūs jaučiatės pervargęs jau ryte vien nuo minties apie ateinančią darbo dieną?
13.6 Ar jaučiate, kad su kiekviena darbo valanda esate vis labiau pavargęs?
13.7 Ar Jums pakanka energijos praleisti laisvalaikį su savo šeima ir draugais?
14. Šiais klausimais bus siekiama įvertinti asmens perdegimą, susijusį su darbu su mokiniais. Perdegimas dirbant su mokiniais – tai užsitęsusio fizinio ir psichologinio pervargimo būsena, dėl darbo susijusio su mokiniais. Pažymėkite eilutėje kryželiu (X) po vieną Jums tinkantį atsakymo variantą. 14.1 Ar darbas su mokiniais Jums yra sunkus?
14.2 Ar Jus darbas su mokiniais erzina?
14.3 Ar darbas su mokiniais mažina Jūsų energingumą?
14.4 Ar Jūs jaučiate, kad dirbdamas su mokiniais jiems duodate daugiau nei gaunate?
14.5 Ar Jūs jaučiatės pavargęs/usi dirbdamas su mokiniais?
14.6 Ar susimąstote, kiek ilgai dar galėsite tęsti darbą su mokiniais?
15. Pažymėkite eilutėje kryželiu (X) po vieną Jums labiausiai tinkantį atsakymo variantą.
Visiškai nesutinkuNesutinkuSutinkuVisiškai sutinku
15.1 Savo darbe turiu mokytis naujų dalykų
15.2 Mano darbe daug monotoniškumo
15.3 Savo darbą turiu atlikti kūrybingai
15.4 Daugelį sprendimų darbe galiu priimti savarankiškai
15.5 Mano darbui atlikti būtini aukšto lygio įgūdžiai
15.6 Dirbdamas galiu laisvai spręsti kaip atlikti darbą
15.7 Mano darbas pasižymi įvairiapusiškumu
15.8 Aš turiu daug ką papasakoti apie tai, kas vyksta mano darbe
15.9 Turiu galimybę lavinti savo ypatingus gebėjimus
15.10 Mano darbo tempas yra greitas
15.11 Mano darbas yra labai sunkus
15.12 Mano darbas reikalauja daug fizinių pastangų
15.13 Manęs neprašoma dirbti pernelyg daug
15.14 Pavestam darbui atlikti man yra skiriama pakankamai laiko
15.15 Man darbe nekyla jokių vidinių konfliktų, dėl bendradarbiams keliamų reikalavimų
15.16 Darbe jaučiuosi saugus
15.17 Bendradarbiai gerai atlieka savo darbą
15.18 Bendradarbiams esu įdomi asmenybė
15.19 Bendradarbiai yra draugiški
15.20 Bendradarbiai yra paslaugūs bendradarbiavimo atžvilgiu
15.21 Mano vadovas rūpinasi savo pavaldinių gerove
15.22 Mano vadovas atsižvelgia į mano nuomonę
15.23 Kai man reikia darbe pagalbos, vadovas padeda
15.24 Mano vadovas sėkmingai suburia žmones darbui
16. Jūsų nuomone apskritai jūsų sveikata:
17. Kaip Jūs įvertintumėte savo sveikatą dabar, lyginant su Jūsų sveikata prieš metus?(
18. Čia išvardinti veiksmai, kuriuos Jūs galimai atliekate dienos eigoje. Ar esama sveikata Jus riboja atliekant šiuos veiksmus? Jei taip, tai kiek?
Taip, labaiTaip, šiek tiekNe, nei kiek
18.1 Energingi veiksmai, pvz. bėgimas, sunkių daiktų kilnojimas, dalyvavimas sporte
18.2 Vidutinės energijos veiksmai, pvz., stalo perstatymas, valymas dulkių siurbliu, darbas sode
18.3 Maisto prekių krepšelių kilnojimas ar nešimas
18.4 Lipimas laiptais į kelis aukštus
18.5 Lipimas laiptais į vieną aukštą
18.6 Pasilenkimas, atsiklaupimas, atsitūpimas
18.7 Ėjimas daugiau nei 1,5 km atstumu
18.8 Ėjimas mažiau nei 1 km (tarp 500 ir 1000 m.)
18.9 Ėjimas 100 metrų
18.10 Prausimasis ar rengimasis
19. Ar patyrėte kokių nors sunkumų atliekant kasdieninius darbus įstaigoje ar namie dėl savo sveikatos būklės praėjusių 4 savaičių laikotarpyje?
TaipNe
19.1 Reikėjo sutrumpinti laiką, skirtą darbui ar kitai veiklai
19.2 Atlikote mažiau, negu planavote
19.3 Buvo sunkiau atlikti kai kuriuos darbus
19.4 Patyrėte sunkumų atliekant darbą ar atliekant kitus veiksmus (pvz., reikėjo daugiau pastangų negu įprastai)
20. Ar dėl emocinių problemų (pvz., depresijos, nerimo) per praėjusias 4 savaites patyrėte sunkumų darbovietėje ar kitur?
TaipNe
20.1Reikėjo sutrumpinti laiką, skirtą darbui ar kitai veiklai
20.2 Atlikote mažiau, negu planavote
20.3 Atliekant darbus negalėjote pakankamai susikaupti
21. Kaip fizinė sveikata ar emocinės problemos trukdė Jūsų įprastam bendravimui su šeima, draugais, kitais žmonėmis per praėjusias 4 savaites?
22. Kokio stiprumo fizinį skausmą Jūs patyrėte per praėjusias 4 savaites?
23. Kiek skausmas trukdė Jūsų įprastam darbui (įstaigoje, namie) per praėjusias 4 savaites?
24. Šie klausimai yra apie Jūsų savijautą per praėjusias 4 savaites. Kiekvienam klausimui prašome pateikti tokį atsakymą, kuris tiksliausiai apibūdina Jūsų savijautą. Kaip ilgai praėjusių 4 savaičių laikotarpyje:
Visą laikąBeveik visą laikąDidesnę laiko dalįMažesnę laiko dalįLabai didelę laiko dalįNiekada
24.1 Jautėtės labai aktyvi(us)?
24.2 Buvote labai nervinga(s)?
24.3 Jautėte gilią depresiją ir niekas negalėjo pralinksminti?
24.4 Jautėtės rami(us)?
24.5 Jautėtės energinga(s)?
24.6 Jautėtės nuliūdusi(ęs) ir nusiminusi(ęs)?
24.7 Jautėtės išsekusi(ęs)?
24.8 Jautėtės laiminga(s)?
24.9 Jautėtės pavargusi(ęs)?
25. Kaip ilgai sveikatos būklė ar emocinės problemos trukdė Jūsų socialiniam bendravimui (pvz. draugų, giminių lankymui ir pan.) per praėjusias 4 savaites
26. TEISINGI ar NETEISINGI šie teiginiai apie Jus?
Tikrai taipTikriausiai taipNežinauTikriausiai neTikrai ne
26.1 Man atrodo, kad aš linkusi(ęs) sirgti labiau už kitus
26.2 Aš tokia(s) pat sveika(s) kaip bet kuris iš mano pažįstamų
26.3 Manau, kad mano sveikata pablogės
26.4 Mano sveikata yra puiki
27. Elgsenos stresas Prašome apgalvokite kiekvieną iš šių teiginių ir pažymėkite tą, kuris labiausiai atitinka jūsų situaciją per pastarąsias 4 savaites!
Visiškai sutinkuSutinkuIš dalies sutinkuBeveik nesutinkuVisiškai nesutinku
27.1. Neturėjau noro su niekuo šnekėtis, buvau užsisklendęs(usi) savyje.
27.2. Nenorėjau bendrauti su kitais asmenimis.
27.3. Neturėjau laiko atsipalaiduoti ar pasidžiaugti.
27.4. Man buvo sunku būti laimingu(a).
27.5. Valgiau, kad nusiraminčiau.
27.6. Jaučiausi šiek tiek pažeidžiamas(a).
27.7. Man trūko iniciatyvos.
27.8. Jaučiausi sutrikęs(usi).
28. Somatinis stresas Kaip dažnai per pastarąsias 4 savaites Jums:
VisadaDažnaiKartaisRetaiNiekada/Beveik niekada
28.1. Skaudėjo skrandį ar vargino kitos skrandžio problemos?
28.2. Spaudė krūtinę ar vargino krūtinės skausmai?
28.3. Jautėte širdies permušimus?
28.4. Trūko oro?
28.5. Svaigo galva?
28.6. Jautėte įvairių raumenų įtampą?
28.7. Buvote linkęs(usi) prakaituoti?
29. Kognityvinis stresas Kiek dažnai per pastarąsias 4 savaites Jums:
VisadaDažnaiKartaisRetaiNiekada/Beveik niekada
29.1. Buvo sunku susikoncentruoti?
29.2. Buvo sunku priimti sprendimus?
29.3. Turėjote atminties problemų?
29.4. Buvo sunku aiškiai mąstyti?