Userstudija
Privati
Pranešti
Anketa neaktyvi

SOCIALINIŲ VEIKSNIŲ {MOKYKLOS, ŠEIMOS, DRAUGŲ IR KT.} ĮTAKA MOKINŲ FIZINIAM AKTYVUMUI

Mielas mokiny / miela mokine,

 

esu VDU Švietimo akademijos studentas Danielius Česonis. Atlieku tyrimą, kurio apibendrinti duomenys bus panaudoti rašant bakalauro baigiamąjį darbą. Prašome atsakyti į pateiktus klausimus apie veiksnius, lemiančius fizinį aktyvumą. Anketa yra anoniminė, vardo ir pavardės rašyti nereikia. Atsakykite į visus klausimus.

 

Dėkoju už atsakymus

1. Klasė, kurioje Tu mokaisi:
2. Tu esi:
3. Kaip dažnai per pastarąsias 7 dienas laisvalaikiu užsiėmei fiziškai aktyvia veikla / sportavai taip intensyviai, kad suprakaitavai?
4. Kiekvienoje eilutėje pažymėki kaip dažnai šeimos nariai (tėvai / globėjai, brolis, sesuo, senelis, senelė) darė tai, kas parašyta:
5. Kiekvienoje eilutėje pažymėki sutinki ar nesutinki su pateiktais teiginiais:
6. Kiekvienoje eilutėje pažymėki kaip dažnai draugai darė tai, kas parašyta:

Anketos meniu

Kita anketa »