Userrtpetronyte481
Vieša
Pranešti
Anketa neaktyvi

SOCIALINIŲ TINKLŲ ĮTAKA RELIGINIAM VISUOMENĖS ĮSITRAUKIMUI

Gerb. Respondente

 

Ši anketa yra skirta nustatyti galimą socialinių tinklų įtaką religiniam visuomenės įsitraukimui. Anketoje surinkti duomenys bus panaudojami rengiant baigiamąjį rašto darbą tema „Religinio visuomenės įsitraukimo skatinimas skaitmeninėmis komunikacijos priemonėmis.“ Respondentai nėra išanksto klasifikuojami, atranka yra atsitiktinė. Pildydami šią anketą užtruksite 3-5 minutes, todėl prašome į visus klausimus atsakyti iš karto. Visi anketoje pateikiami duomenys yra anoniminiai. Atsakydami į anketoje pateikiamus klausimus padėsite perteikti visuomenės patiriamą socialinių tinklų įtaką organizacijos konkrečios organizacijos atžvilgiu.

1. Ar Jūs naudojatės socialiniais tinklais? (Jeigu atsakėte ne, prašome pereiti prie 8-to klausimo)
2. Kaip dažnai esate aktyvūs/prisijungę socialiniuose tinkluose?
3. Šiuo metu, įvairaus amžiaus žmonių grupėse Lietuvoje populiariausi socialiniai tinklai yra „Facebook“, „Instagram“, kuriais socialiniais tinklais iš pateiktų pavyzdžių Jūs naudojatės?
4. Kaip dažnai, socialiniuose tinkluose pastebite įmonių ar organizacijų skleidžiamą reklamą?
5. Kaip dažnai, socialiniuose tinkluose pastebite nuomonės formuotojų (ang: Influesnser) skleidžiamą reklamą?
6. Ar jaučiate socialiniuose tinkluose skleidžiamos reklamos įtaką savo apsisprendimui labiau domėtis ar įsitraukti į reklamuojamos organizacijos veiklą?
7. Ar socialiniuose tinkluose susiduriate su religinių organizacijų skleidžiamu turiniu?
8. Ar Jūs esate kurios nors religinės bendruomenės narys/ė?
9. Ar Jūs, arba Jūsų artimieji yra įsitraukę/aktyvūs religinės bendruomenės nariai?
10. Ar Jūs ęsate priėmęs/usi bent vieną iš pateiktų Krikščioniškųjų Sakramentų ( Krikšto Sakramentas, Eucharistija (Pirmoji Komunija), Sutvirtinimo Sakramentas, Santuokos Sakramentas)
11. Įvertinkite teiginį „ Religinės bendruomenės Lietuvoje yra nepopuliarios“.
12. Įvertinkite teiginį „ Socialiniai tinklai, padeda didinti asmenų įsitraukimą į organizacijų veiklą.“
13. Įvertinkite, kaip Jūsų nuomone, pateikti teiginiai įtakoja religijos populiarumo mažėjimą Lietuvoje. Kuo aukščiau nuvesta skalė, tuo labiau teiginys įtakoja religijos populiarumo mažėjimą.
14. Įvertinkite, kaip Jūsų nuomone, pateikti teiginiai apie socialinius tinklus įtakoja visuomenę. Jeigu, skalė nuvesta iki galo pritariate teiginiui, jeigu nuvesta į pradžią nepritariate teiginiui.
15. Kokiai amžiaus grupei priklausote?
16. Kokia Jūsų lytis?
17. Koks yra Jūsų išsilavinimas?

Anketos meniu

Kita anketa »