SOCIALINIO DARBUOTOJO VAIDMUO FORMUOJANT VAIKŲ SOCIALINIUS ĮGŪDŽIUS BENDRUOMENINIUOSE VAIKŲ GLOBOS NAMUOSE

Gerbiamas apklausos dalyvi,

Šią apklausą atlieka Jurgita Butkienė, Klaipėdos valstybinės kolegijos, Sveikatos mokslų fakulteto, Socialinio darbo studijų programos III kurso studentė. Kviečiu jus dalyvauti tyrime, kurio tikslas- yra atskleisti socialinio darbuotojo vaidmenį formuojant vaikų socialinius įgūdžius bendruomeniniuose vaikų globos namuose. Ši apklausa yra anoniminė, ir apklausoje surinkti duomenys bus naudojami tik baigiamajame darbe. Norėčiau jūsų paprašyti pažymėti  tinkamus atsakymų variantus (-ą), o (kita) laukelyje galite įrašyti savo variantą.

Jūsų nuomonė yra labai svarbi, todėl iš anksto dėkoju už jūsų atsakymus.

1. Kokios priežastys dažniausiai lemia vaikų patekimą į bendruomeninius vaikų globos namus? (pažymėkite visus tinkamus variantus)

Kita (įrašykite)

  …Daugiau…

  2. Kaip apibūdintumėte vaikų, netekusių tėvų, elgesį, jiems patekus į bendruomeninius vaikų globos namus? (pažymėkite visus tinkamus variantus)

  Kita (įrašykite)

   …Daugiau…

   3. Kokia dažniausiai pasireiškia vaikų, netekusių tėvų globos, psichosocialinė savijauta? (pažymėkite visus tinkamus variantus)

   4. Kokios yra dažniausiai pasitaikančios problemos, su kuriomis susiduria vaikai, gyvenantys bendruomeniniuose vaikų globos namuose? (pažymėkite jums tinkančius variantus).

   5. Kokių buitinių įgūdžių stokoja vaikai, netekę tėvų globos, gyvenantys bendruomeniniuose vaikų globos namuose? (pažymėkite jums tinkančius variantus).

   6. Kokių socialinių įgūdžių stokoja vaikai, netekę tėvų globos gyvenantys bendruomeniniuose vaikų globos namuose? (pažymėkite jums tinkančius variantus).

   7. Kokios aplinkos sąlygos bendruomeniniuose vaikų globos namuose, labiausiai padeda ruošiant vaikus savarankiškam gyvenimui? (pažymėkite jums tinkančius variantus).

   8. Kokius socialinius įgūdžius dažniausiai formuojate vaikams, netekusiems tėvų globos, bendruomeniniuose vaikų globos namuose? (pažymėkite jums tinkančius variantus).

   Kita (įrašykite)

    …Daugiau…

    9. Kuriuos veiklos ir rezultatų įgūdžius dažniausiai formuojate vaikams, netekusiems tėvų globos, bendruomeniniuose vaikų globos namuose? (pažymėkite jums tinkančius variantus).

    10. Pasirinkite vaidmenis, kurie jūsų nuomone yra svarbiausi socialiniam darbuotojui formuojant socialinius įgūdžius vaikams, bendruomeniniuose vaikų globos namuose? (pažymėkite jums tinkančius variantus).

    11. Kaip manote, kokias svarbias kompetencijas turi turėti socialinis darbuotojas formuodamas vaikų likusių be tėvų globos socialinius įgūdžius bendruomeniniuose globos namuose? (pažymėkite jums tinkančius variantus).

    12. Kaip manote, kokia yra socialinių įgūdžių ugdymo svarba vaikams, netekusiems tėvų, bendruomeniniuose globos namuose? (pažymėkite jums tinkančius variantus).

    13. Kaip manote, kokia socialinio darbuotojo veikla prisideda prie vaikų vystymosi ir adaptacijos bendruomeniniuose globos namuose? (pažymėkite jums tinkančius variantus).

    14. Kokiu būdu jūs bendradarbiaujate su vaikų šeimomis, kitais specialistais ir visuomene ugdant vaikus bendruomeniniuose globos namuose? (pažymėkite jums tinkančius variantus).

    15.Jūsų lytis? (pažymėkite)

    16. Jūsų amžius (įrašykite)

     …Daugiau…

     17. Jūsų socialinio darbo stažas (įrašykite)

      …Daugiau…
      Susikurti savo anketąAtsakyti į šią anketą