UserSabrina1
Results153
Vieša
Pranešti

Socialinės atsakomybės bei organizacinės kultūros įtaka darbuotojų įsitraukimui

Gerbiamas respondente,

Esu Vilniaus Universiteto Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto vadybos ir verslo administravimo programos studentė. Atlieku tyrimą, kurio tikslas – įvertinti socialinės atsakomybės bei organizacinės kultūros įtaką darbuotojų įsitraukimui.

Apklausa yra anoniminė ir konfidenciali. Surinkti duomenys bus apibendrinti ir naudojami baigiamojo darbo tyrimui parengti.

Užtruksite ne ilgiau kaip 15 minučių.

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
1. Pasirinkite Jūsų nuomone labiausiai tinkamą atsakymo variantą į kiekvieną teiginį apie organizacinę kultūrą Jūsų organizacijoje. Atsakymo variantai: 1-visiškai nesutinku, 2-nesutinku, 3-nei sutinku, nei nesutinku, 4-sutinku, 5-visiškai sutinku.
12345
1. Vadovai įgalina savo darbuotojus
2. Vadovai elgiasi su savo darbuotojais kaip su didelės šeimos nariais
3. Darbuotojai yra lojalūs ir vieni kitais pasitiki
4. Jūsų įmonė skatina darbuotojus aktyviai dalyvauti visose įmonės veiklose bei renginiuose
5. Darbuotojai pasiryžę saugoti savo organizaciją
6. Vadovai pasitiki darbuotojais, jie gali dalyvauti priimant sprendimus
7. Tarp darbuotojų vyrauja harmonija, įmonė laikoma kaip viena didele šeima
8. Jūsų imonei svarbus žmogiškųjų išteklių tobulėjimas, darbuotojų moralė, komandinis darbas
9. Vadovai ryžtasi kurti inovacijas bei prisiimti rizikas
10. Vadovai aktyviai skatina darbuotojus augti bei diegti naujoves
11. Vadovai turi viziją bei idėjas, kaip kurti naujas verslo galimybes
12. Darbuotojams dažnai tenka patirti iššūkius, bei mokytis, augti iš jų
13. Jūsų įmonė kreipia dėmesį į kiekvieno darbuotojo unikalumą, skatina jų inovatyvumą
14. Jūsų įmonė linkusi rizikuoti, yra išties ambicinga bei energinga organizacija
15. Vadovai nustato aiškius tikslus ir griežtai reikalauja, kad darbuotojai juos įgyvendintų
16. Jūsų įmonė visada turi formalias, griežtas taisykles, kurių turi laikytis darbuotojai
17. Jūsų organizacijos veikla pabrėžia stabilumą ir konservatyvią kultūrą
18. Jūsų įmonėje svarbus efektyvumas bei našumas siekiant tikslų
19. Jūsų įmonė yra stabili ir suteikia darbuotojams saugumą dėl darbo
20. Jūsų įmonė yra sisteminga organizacija, kurioje kiekvienas darbuotojas turi konkrečias pareigas, įmonės veiklos yra aiškiai apibrėžtos, laikomasi griežtų taisyklių
21. Vadovai pabrėžia darbo efektyvumo svarbą ir dirba efektyviai
22. Vadovai siekia gerų darbo rezultatų bei tikslų įgyvendinimo, nepaisant asmeninių jausmų
23. Jūsų įmonės kritinis sėkmės faktorius - geras produktyvumas
24. Jūsų įmonėje svarbus darbo efektyvumas - kiekvienas padalinys ir darbuotojas turi konkuruoti su kitais dėl geresnio rezultato
25. Jūsų įmonė stengiasi išlaikyti savo konkurencinius pranašumus
26. Jūsų įmonė kreipia dėmesį į darbuotojų efektyvumo didinimą bei skatina jo siekti
2. Pasirinkite Jūsų nuomone labiausiai tinkamą atsakymo variantą į kiekvieną teiginį apie socialinę atsakomybę Jūsų organizacijoje. Atsakymo variantai: 1-visiškai nesutinku, 2-nesutinku, 3-nei sutinku, nei nesutinku, 4-sutinku, 5-visiškai sutinku.
12345
1. Tikiu, kad mano įmonė stengiasi mažinti savo poveikį aplinkai
2. Tikiu, kad mano įmonė yra socialiai atsakinga
3. Didžiuojuosi savo įmonės pastangomis ties socialine atsakomybe
4. Tikiu, kad mano įmonė elgiasi teisingai tiek su tiekėjais, tiek su klientais
5. Įmonė turi aiškiai apibrėžtas vertybes bei elgesio taisykles
6.Darbuotojai šioje įmonėje skatinami dalyvauti savanoriškoje, bendruomenei naudingoje veikloje
3. Įvertinkite darbuotojų įsitraukimą Jūsų organizacijoje. Atsakymo variantai: 1-visiškai nesutinku, 2-nesutinku, 3-nei sutinku, nei nesutinku, 4-sutinku, 5-visiškai sutinku.
12345
1. Mano darbo rezultatai yra sąžiningai įvertinami
2. Manau, kad mano atliekamas darbas laikomas svarbiu įmonei
3. Manau, kad įmonėje dirbantys žmonės yra malonūs ir linkę bendradarbiauti
4. Didžiuojuosi dirbdamas šioje įmonėje
5. Rekomenduočiau šią įmonę kaip gerą vietą dirbti
6. Žinau savo įmonės tikslus
7. Tikiu šios įmonės tikslais
8. Jaučiuosi saugiai galėdamas išreikšti savo nuomonę įmonėje
9. Dažnai gaunu grįžtamąjį ryšį iš tiesioginio vadovo
10. Manau, kad visi darbuotojai gauna reikalingus mokymus
11. Manau, kad darbas šioje įmonėje padės man pasiekti norimos ateities
12. Manau, kad darbe gaunu tinkamą įvertinimą už savo pastangas
13. Manau, kad įmonė skatina mano tobulėjimą
14. Vadovai skatina lygias galimybes visiems darbuotojams
4. Jūsų lytis:
5. Jūsų amžius:
6. Jūsų išsilavinimas:
7. Kokio dydžio organizacijoje dirbate?
8. Jūsų organizacijos veiklos sritis:
9. Kiek laiko dirbate dabartinėje darbovietėje?