UserMonikaBalcytiene
Vieša
Pranešti

SLAUGYTOJŲ PROFESINIŲ KOMPETENCIJŲ VERTINIMO SĄSAJOS SU PROFESIJOS ĮVAIZDŽIU

Gerb. apklausos Dalyvi (-e),

Klaipėdos universiteto Sveikatos mokslų fakulteto Slaugos magistrantūros studijų programos I kurso studentė Monika Balčytienė atlieka tyrimą, kurio tikslas – išanalizuoti slaugytojų profesinių kompetencijų vertinimo sąsajas su profesijos įvaizdžiu. Mums labai svarbi Jūsų nuomonė. Apklausa – anoniminė (nereikia rašyti nei vardo, nei pavardės). Visi gauti duomenys bus apibendrinti ir statistiškai tvarkomi vadovaujantis Asmens duomenų apsaugos įstatymo nuostatomis. Surinkti duomenys bus naudojami rengiant mokslines išvadas bei praktines rekomendacijas, kurios padės tobulinti slaugos procesą.  Ši tyrimo priemonė patvirtinta KU SvMF Slaugos katedros Etikos komisijos posėdyje.

Ačiū, už Jūsų skirtą laiką!

Jūsų lytis (pasirinkite) :
Jūsų amžius (įrašykite):
Jūsų išsilavinimas (pasirinkite) :
Jūsų, kaip slaugytojo, darbo stažas (įrašykite) :
Jūsų pareigos (pasirinkite) :
Jūsų darbo pobūdis (pasirinkite) :
Kokia dažniausiai yra Jūsų pamainos trukmė (įrašykite) :
Techniniai įgūdžiai :
Jūsų nuomone, kurie gebėjimai, įgūdžiai yra svarbūs efektyviai ir kokybiškai slaugytojų veiklai užtikrinti.
Visiškai nesutinkuIš dalies nesutinkuAbejojuIš dalies sutinkuVisiškai sutinku
Pagrindinių slaugos veiksmų atlikimo įgūdžiai
Slaugos diagnozės nustatymo ir slaugos plano sudarymo įgūdžiai
Slaugos dokumentavimo įgūdžiai
Medicininės įrangos naudojimo įgūdžiai
Pažintiniai gebėjimai:
Jūsų nuomone, kurie gebėjimai, įgūdžiai yra svarbūs efektyviai ir kokybiškai slaugytojų veiklai užtikrinti.
Visiškai nesutinkuIš dalies nesutinkuAbejojuIš dalies sutinkuVisiškai sutinku
Slaugos proceso išmanymas
Gebėjimas perduoti žinias ir informaciją
Kūrybingumas
Lankstumas
Organizaciniai gebėjimai:
Jūsų nuomone, kurie gebėjimai, įgūdžiai yra svarbūs efektyviai ir kokybiškai slaugytojų veiklai užtikrinti.
Visiškai nesutinkuIš dalies nesutinkuAbejojuIš dalies sutinkuVisiškai sutinku
Organizuoti pacientams skirto slaugos plano įgyvendinimą
Gebėjimas bendradarbiauti su kolegomis bei kitais sveikatos priežiūros komandos nariais
Vadybiniai gebėjimai
Socialiniai gebėjimai:
Jūsų nuomone, kurie gebėjimai, įgūdžiai yra svarbūs efektyviai ir kokybiškai slaugytojų veiklai užtikrinti.
Visiškai nesutinkuIš dalies nesutinkuAbejojuIš dalies sutinkuVisiškai sutinku
Bendravimas su pacientais
Bendravimas su pacientų artimaisiais
Bendravimas su slaugytojais
Bendravimas su gydytojais
Bendravimas su kitais sveikatos priežiūros specialistais
Bendravimas kita (nei gimtąja) kalba
Profesinis požiūris:
Jūsų nuomone, kurie gebėjimai, įgūdžiai yra svarbūs efektyviai ir kokybiškai slaugytojų veiklai užtikrinti.
Visiškai nesutinkuIš dalies nesutinkuAbejojuIš dalies sutinkuVisiškai sutinku
Profesinės atsakomybės prisiėmimas
Rūpestingas požiūris į darbą
Profesionalių santykių su pacientais palaikymas
Gebėjimas kritiškai mąstyti
Mokslo įrodymais grįstos slaugos praktikos taikymas
Kompetencijų, susijusios su konkrečiais slaugos įgūdžiais, demonstravimas
Specifiniai techniniai / specializuoti gebėjimai
Slaugos aspektų svarba:
Jūsų nuomone, kurie gebėjimai, įgūdžiai yra svarbūs efektyviai ir kokybiškai slaugytojų veiklai užtikrinti.
Visiškai nesutinkuIš dalies nesutinkuAbejojuIš dalies sutinkuVisiškai sutinku
Pagrindinių slaugos poreikių tenkinimas
Laikytis slaugos protokolų, algoritmų
Siekti, kad pacientai pasveiktų
Pastebėti kito sveikatos priežiūros specialisto padarytą klaidą, nedelsiant informuoti tą klaidą padariusį asmenį ir jo tiesioginį vadovą
Atpažinti galimas gydymo/slaugos komplikacijas, šalutinius reiškinius
Efektyviai sprendžiant paciento sveikatos priežiūros ir slaugos problemas, sudaryti individualų slaugos planą ir jį vykdyti
Gebėti suteikti informaciją pacientui ir atsakyti jam į aktualius bei rūpimus klausimus
Gebėti bendrauti su pacientais nepriklausomai nuo jų socialinių, kultūrinių, ekonominių, istorinių ir (ar) politinių aspektų, rūpintis jais visą slaugos/gydymo laikotrapį
Gebėti įgalinti pacientą valdyti ligą ar/ir jos simtomus
Pacientų sveikatos gerinimas per pozityvių santykių kūrimą
Sąlygos, kurios yra būtinos užtikrinti kokybišką slaugos praktiką:
Jūsų nuomone, kokios sąlygos yra svabios efektyviai ir kokybiškai slaugytojų veiklai užtikrinti
Visiškai nesutinkuIš dalies nesutinkuAbejojuIš dalies sutinkuVisiškai sutinku
Darbas su tais pačiais pacientais
Galimybė aptarti kylančias problemas su slaugytojais
Tarpdisciplininės (visų sričių specialistų) komunikacijos galimybės
Galimybė priimti savarankiškus sprendimus savo komptencijos ribose
Pozityvūs ir geranoriški darbo santykiai su gydytojais
Pozityvūs ir geranoriški darbo santykiai su administracija
Nuomonė apie slaugytojo profesiją:
Pažymėkite, kiek sutinkate su žemiau pateiktomis nuostatomis.
Visiškai nesutinkuIš dalies nesutinkuAbejojuIš dalies sutinkuVisiškai sutinku
Slaugos profesija yra pašaukimas
Slauga yra tiesiog mechaninis konkrečių pareigų atlikimas
Slauga yra rūpinimasis pacientų higiena
Slauga yra fiziškai sunkus darbas
Slauga yra svarbi ir reikalinga profesija
Slauga yra prastai apmokamas darbas
Slauga yra aukštus kvalifikacijos reikalavimus kelianti profesija
Slauga yra profesija su svarbiomis ir didelėmis atsakomybėmis
Slaugytojai yra gydytojų padėjėjai
Slaugytojams nereikia daug išsilavinimo
Slaugytojai dirba savarankiškai