UserAgne021898
Results40
Vieša
Pranešti

SLAUGYTOJŲ POŽIŪRIS IR PATIRTIS SLAUGANT KITAKALBIUS PACIENTUS

Sveiki. Esu Agnė Guldupaitė, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto, slaugos fakulteto, slaugos programos IV kurso studentė. Atlieku tyrimą baigiamajam bakalauro darbui: ,,Slaugytojų požiūris ir patirtis slaugant kitakalbius pacientus.'' 
Pasaulyje didėjant emigracijos ir imigracijos rodikliams, sveikatos priežiūros specialistai susiduria su nemenkais iššūkiais bendraudami su kitakalbiais pacientais. 
Tyrimo tikslas - įvertinti slaugytojų požiūrį ir patirtį slaugant kitakalbius pacientus bei apžvelgti galimus sprendimo būdus iškilus kalbos barjerui. 
Anketoje pateikiami specializuoti klausimai ir teiginiai skirti įvertinti slaugytojų požiūrį ir patirtį, galimus sprendimo būdus kilus kalbos barjerui, taip pat pateikiami įsivertinimo klausimai. 
Prašome pasirinkti tik vieną atsakymo variantą arba pažymėti tik labiausiai jūsų nuomonę atitinkantį teiginį. 
Anketa yra anoniminė, o gauti asmeniniai duomenys apie lytį, amžių, darbo patirtį ir išsilavinimą nebus viešai skelbiami, tik apibendrinami. 
Iškilus klausimams prašome kreiptis į tyrėją Agnę Guldupaitę el. [email protected], 867950915.
Dėkojame už jūsų atsakymus. 

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
Sutinku dalyvauti Lietuvos sveikatos mokslų universiteto slaugos fakulteto, slaugos studijų programos studentės Agnės Guldupaitės atliekamame tyrime ,,Slaugytojų požiūris ir patirtis slaugant kitakalbius pacientus''Privalomas
Jūsų lytis:Privalomas
Jūsų amžius:Privalomas
Darbo patirtis metais:Privalomas
Išsilavinimas:Privalomas
Gimtoji kalba:Privalomas
Iš kokių šaltinių daugiausiai gaunate užsienio kalbos žinių?Privalomas
Televizija, radijas, laikraščiaiŠeimos nariai, draugai, pažįstamiKnygos, žurnalai, seminaraiBendraujant tiesiogiai su kitakalbiu pacientuKeliaujant užsienyje
Gaunu daug žinių
Gaunu šiek tiek žinių
Negaunu žinių iš viso
Kaip dažnai per mėnesį tenka slaugyti kitakalbį pacientą?Privalomas
Kokia kita kalba kalbančius pacientus tenka slaugyti dažniausiai?Privalomas
Galite pasirinkti ir kelis atsakymo variantus
A dalis. Patirties vertinimas.Žemiau pateikti teiginiai vertina slaugytojų patirtį slaugant kitakalbius pacientus. Jeigu jūsų nuomonė tvirta perskaičius teiginį pasirinkite atsakymą ,,SUTINKU‘‘; ,,VISIŠKAI SUTINKU‘‘. Jeigu nepritariate teiginiui įvertinkite jį atsakymu ,,NESUTINKU‘‘, ,,VISIŠKAI NESUTINKU‘‘. Jeigu abejojate perskaitytu teiginiu pasirinkite atsakymą ,,NEI SUTINKU NEI NESUTINKU‘‘Privalomas
Visiškai sutinkuSutinkuNei sutinku nei nesutinkuNesutinkuVisiškai nesutinku
Slaugant kitakalbį pacientą apie atliekamo slaugos veiksmo ir (ar) procedūros svarbą bei eigą, pacientui reikia aiškinti pakartotinai
Slaugant kitakalbį pacientą ir bendraujant su juo dažnai tenka naudoti pagalbines priemones (pvz: naudoti informacinius lankstinukus, grafiškai nupiešus apibūdinti atliekamą slaugos veiksmą ir (ar) procedūrą)
Slaugant kitakalbį pacientą ir bendraujant su juo dažnai tenka prašyti paciento artimųjų pagalbos, kad padėtų išversti sakomą pacientui informaciją
Slaugant kitakalbį pacientą ir bendraujant su juo dažnai tenka prašyti personalo (slaugytojų, gydytojų, socialinių darbuotojų, medicinos psichologų) pagalbos, kad padėtų išversti sakomą pacientui informaciją
Slaugant kitakalbį pacientą ir bendraujant su juo, dažnai tenka prašyti paciento į numatomas slaugos procedūras atvykti kartu su vertėju
Slaugant kitakalbį pacientą atlikti slaugos veiksmus ir (ar) procedūras užtrunka ilgiau negu mano gimtąja kalba kalbančiais pacientais
Slaugyti kitakalbį pacientą, kuris kalba užsienio kalba, kurią šiek tiek suprantu yra lengviau nei slaugyti man negirtėta kalba kalbantį kitakalbį
Slaugant kitakalbį pacientą dažnai jaučiami kultūriniai, religiniai skirtumai
Slaugant kitakalbį pacientą, pacientas dažnai atsisako slaugos veiksmo ir (ar) procedūros atlikimo, nes nesupranta ką norėjau pasakyti
Slaugant kitakalbį pacientą, pacientas dažnai atsisako slaugos veiksmo ir (ar) procedūros atlikimo, dėl to, kad pacientui tai draudžia kultūriniai, religiniai įsitikinimai
Slaugant kitakalbį pacientą paprašau, kad kitas slaugytojas periimtų paciento priežiūrą
ASMENINIS PATIRTIES ĮSIVERTINIMAS. Žemiau pateiktoje lentelėje nurodyti teiginiai įvertinantys asmeninę patirtį slaugant kitakalbius pacientus. Pažymėkite teiginį su kuriuo sutinkate.Privalomas
B dalis. Požiūrio vertinimas. Žemiau pateikti teiginiai įvertina slaugytojų požiūrį slaugant kitakalbius pacientus. Jeigu jūsų nuomonė tvirta perskaičius teiginį pasirinkite atsakymą ,,SUTINKU‘‘; ,,VISIŠKAI SUTINKU‘‘. Jeigu nepritariate teiginiui įvertinkite jį atsakymu ,,NESUTINKU‘‘, ,,VISIŠKAI NESUTINKU‘‘. Jeigu abejojate perskaitytu teiginiu pasirinkite atsakymą ,,NEI SUTINKU NEI NESUTINKU‘‘.Privalomas
Visiškai sutinkuSutinkuNei sutinku nei nesutinkuNesutinkuVisiškai nesutinku
Slaugant kitakalbį pacientą būtinos minimalios bent vienos užsienio kalbos žinios
Slaugant kitakalbį pacientą nėra būtina vertėjų pagalba jei kartu su pacientu atvyko paciento artimieji
Slaugant kitakalbį pacientą svarbu įtraukti ir pagalbines priemones (piešinius, grafikus, informacinius lankstinukus) informuojant pacientą apie slaugos veiksmus ir (ar) procedūras
Slaugant kitakalbį pacientą svarbu išsiaiškinti kaip lengviau susišnekėti su pacientu atsiradus kalbos barjerui
Slaugant kitakalbį pacientą svarbu įtraukti paciento artimuosius į slaugos procesą
Slaugant kitakalbį pacientą jam reikia skirti daugiau dėmesio negu slaugant pacientą kalbantį mano gimtąja kalba
Slaugant kitakalbį pacientą būtina turėti daugiau kompetencijos pacientų bei jų artimųjų mokyme
Slaugant kitakalbį pacientą būtinas detalus slaugos planas slaugos veiksmams atlikti
Slaugant kitakalbį pacientą būtina suteikti daugiau papildomos informacijos apie slaugos veiksmus ir (ar) procedūrą nei pacientams kalbantiems mano gimtąja kalba
Slaugant kitakalbį pacientą būtina atsižvelgti į paciento kultūrinius ir religinius įsitikinimus, jeigu jie prieštarauja slaugos veiksmo ir (ar) procedūros atlikimui
Slaugytojams ir medicinos personalui turėtų būti suteikta galimybė lankyti specializuotus, medicinos darbuotojams, pasirinktos užsienio kalbos kursus
C dalis. Galimų sprendimo būdų atsiradus kalbos barjerui vertinimas.Žemiau pateikti teiginiai įvardina galimus sprendimo būdus atsiradus kalbos barjerui. Jeigu jūsų nuomonė tvirta perskaičius teiginį pasirinkite atsakymą ,,SUTINKU‘‘; ,,VISIŠKAI SUTINKU‘‘. Jeigu nepritariate teiginiui įvertinkite jį atsakymu ,,NESUTINKU‘‘, ,,VISIŠKAI NESUTINKU‘‘. Jeigu abejojate perskaitytu teiginiu pasirinkite atsakymą ,,NEI SUTINKU NEI NESUTINKU‘‘Privalomas
Visiškai sutinkuSutinkuNei sutinku nei nesutinkuNesutinkuVisiškai nesutinku
Slaugant kitakalbį pacientą svarbu prisiderinti prie paciento ir pateikti informaciją susijusią su slaugos veiksmais ir (ar) procedūromis, taip kaip pacientui būtų patogiausia ją suprasti
Slaugant kitakalbį pacientą, jei leidžia galimybės pateikiu informaciją apie slaugos veiksmus ir (ar) procedūrą kartu dalyvaujant paciento artimajam, kuris kalba man suprantama kalba
Slaugant kitakalbį pacientą naudoju pagalbines priemones pritaikytas individualiai kiekvienam pacientui (pvz: naudoju informacinius lankstinukus, grafikus, apibūdinti atliekamą slaugos veiksmą ir (ar) procedūrą)
Slaugant kitakalbį pacientą kitakalbį pacientą geriau paprašyti kolegų pagalbos išverčiant pateikiamą informaciją nei susibendrauti su pacientu savarankiškai
Slaugant kitakalbį pacientą ambulatoriniuose skyriuose, stacionaruose, sveikatos centruose būtina turėti vertėją, kuris galėtų tarpininkauti tarp slaugytojo ir kitakalbio paciento