Skirtingų kartų darbuotojų atsparumą lemiantys veiksniai

Gerb. Tyrimo respondentai,

esu KTU magistro Žmonių išteklių vadybos programos II kurso studentė Ernesta Žukauskaitė. Šiuo metu atlieku tiriamąjį darbą, kurio tikslas yra ištirti veiksnius, kurie lemia skirtingų kartų darbuotojų atsparumą. Apklausa yra anoniminė, gauti rezultatai naudojami tik tyrimo tikslais. Iš anksto dėkoju už Jūsų brangų laiką ir atsakymus!


Jeigu turite klausimų - kreipkitės el.paštu [email protected]

Anketos rezultatai yra prieinami tik anketos autoriui

1. Apgalvokite savo elgseną įmonėje, kurioje dirbate ir pažymėkite, kiek sutinkate su teiginiais: ✪

Visiškai nesutinku
Nesutinku
Nei sutinku nei nesutinku
Sutinku
Visiškai sutinku
1.1. Efektyviai bendradarbiauju su kitais, kad įveikčiau iššūkius darbe
1.2. Aš sugebu atlaikyti sunkų ir ilgai trunkantį darbo krūvį
1.3. Kompetentingai sprendžiu krizes darbe
1.4. Mokausi iš klaidų ir tobulinu darbų atlikimą
1.5. Nuolatos vertinu savo darbinę veiklą ir ją tobulinu
1.6. Efektyviai reaguoju į komentarus įskaitant kritiką
1.7. Ieškau pagalbos darbe, kai man reikia tikslingos pagalbos
1.8. Kreipiuosi į vadovus, kai man reikia jų paramos/pagalbos
1.9. Darbe pokyčius naudoju kaip augimo galimybę

2. Pagalvokite apie įmonę, kurioje dirbate, ir pažymėkite, kiek sutinkate su teiginiais: ✪

Visiškai nesutinku
Nesutinku
Nei sutinku nei nesutinku
Sutinku
Visiškai sutinku
2.1. Mano darbo krūvis yra racionalus
2.2. Mano vadovas padeda suderinti mano darbą su asmeniniais gyvenimo poreikiais
2.3. Organizacijoje aukštesnio lygio vadovai demonstruoja paramą darbo ir asmeninio gyvenimo suderinimo programoms

3. Pagalvokite apie įmonę, kurioje dirbate, ir pažymėkite, kiek sutinkate su teiginiais: ✪

Visiškai nesutinku
Nesutinku
Nei sutinku nei nesutinku
Sutinku
Visiškai sutinku
3.1. Organizacijoje darbuotojų veiklos vertinimai yra pagrįsti individualiu elgesiu ir požiūriu į darbą
3.2. Organizacijoje darbuotojų veiklos vertinimai yra orientuoti į tobulėjimą ir pažangą darbe
3.3. Organizacijoje darbuotojų veiklos vertinimuose yra akcentuojami kolektyviniai ir ilgalaikiai rezultatai
3.4. Organizacijoje darbuotojai reguliariai gauna grįžtamąjį ryšį apie atliekamus darbus
3.5. Organizacijoje darbuotojų veiklos vertinimai grindžiami objektyviai ir kiekybiškai įvertintais rezultatais

4. Pagalvokite apie įmonę, kurioje dirbate, ir pažymėkite, kiek sutinkate su teiginiais: ✪

Visiškai nesutinku
Nesutinku
Nei sutinku nei nesutinku
Sutinku
Visiškai sutinku
4.1. Organizacijoje vyrauja „greitos“ karjeros galimybės, kai per trumpą laiką galimas paaukštinimas pareigose
4.2. Organizacijoje darbuotojams yra suteikiama atsakomybė patiems dėl savo asmeninio tobulėjimo
4.3. Organizacija suteikia karjeros galimybes jauniems žmonėms
4.4. Organizacijoje patys darbuotojai turi galimybę nuspręsti dėl savo karjeros

5. Pagalvokite apie įmonę, kurioje dirbate, ir pažymėkite, kiek sutinkate su teiginiais: ✪

Visiškai nesutinku
Nesutinku
Nei sutinku nei nesutinku
Sutinku
Visiškai sutinku
5.1. Mokymų programos mūsų įmonėje padeda darbuotojams įgyti reikiamų įgūdžių tam, kad jie galėtų efektyviai atlikti darbą
5.2. Mokymo programos siekia pagerinti darbuotojų tarpusavio santykius
5.3. Mano įmonė siūlo pakankamai mokymo galimybių, kad galėčiau kompetentingai atlikti savo darbą
5.4. Manau, kad mokymo programos turėtų būti vykdomos dažniau

6. Pagalvokite apie įmonę, kurioje dirbate, ir pažymėkite, kiek sutinkate su teiginiais: ✪

Visiškai nesutinku
Nesutinku
Nei sutinku nei nesutinku
Sutinku
Visiškai sutinku
6.1. Manau, kad už savo atliekamą darbą gaunu tinkamą ir teisingą atlygį
6.2. Organizacija moka atlyginimą atsižvelgdama į atsakomybes darbe
6.3. Įmonė gerai susieja atlygį su darbo rezultatais
6.4. Paaukštinimai yra skiriami sąžiningai
6.5. Kai gerai atlieku savo darbą, esu pagiriamas savo vadovo

7. Aš save laikau: ✪

Visiškai nesutinku
Nesutinku
Nei sutinku nei nesutinku
Sutinku
Visiškai sutinku
7.1. Ekstravertišku, entuziastingu
7.2. Kritišku, mėgstančiu ginčytis
7.3. Patikimu, drausmingu
7.4. Neramiu, lengvai nuliūstančiu
7.5. Atviru naujoms patirtims, kompleksišku
7.6. Santuriu, ramiu
7.7. Užjaučiančiu, šiltu
7.8. Neorganizuotu, nerūpestingu
7.9. Ramiu, emociškai stabiliu
7.10. Nekūrybišku, paprastu

8. Jūsų lytis ✪

9. Gimimo metai: ✪

10. Jūsų išsilavinimas: ✪

11. Šeimyninė padėtis: ✪