Šiuolaikinio jaunimo kultūrinės pažiūros

Gerbiamas respondente,

Lietuvos Edukologijos Universiteto socialinių mokslų fakulteto politikos socioloijos III kurso studentės atlieka tyrimą, kurio tikslas – nustatyti šiuolaikinio jaunimo, gimusio 1990-1991m. ir gyvenančio Lietuvoje, kultūrinę raidą. Jūsų pateikta informacija mums labai svarbi ir reikalinga. Apklausa yra anoniminė. Vardo ir pavardės nurodyti nereikia. Duomenys bus naudojami tik statistiniam apibendrinimui rašant tyrimo analizę.Todėl Jūsų informacijos konfidencialumas garantuojamas.

Prašome Jūsų nuoširdžiai atsakinėti į pateiktus klausimus, kiek galima tiksliau įvertinti kiekvieną teiginį.

Atidžiai perskaitykite klausimą ir jo atsakymus. Sekite anketos pildymo nurodymus skliausteliuose.

Šiuolaikinio jaunimo kultūrinės pažiūros

Jūs esate:

Šiuo metu Jūs:

Jūs gyvenate:

Jei atsakėte, kad gyvenate su partnere(-iu) nesusituokę, pažymėkite tinkamą variantą, kodėl:

Kaip manote, kuris iš variantų svarbiausias tuokiantis?

Jūs save laikote:

Jūsų nuomone, lietuvis negalėtų vadinti savęs lietuviu, jei: (pasirinkite kelis variantus)

Ar galėtumėte su pasididžiavimu ištarti - "Aš esu lietuvis ir tuo labai didžiuojuosi", ir kodėl?

  …Daugiau…

  Kada labiausiai didžiuojatės kad esate Lietuvos pilietis?

  Ar vykstate (vykote) į pažintines keliones atostogų metu po Lietuvą?

  Kaip manote, su kokiais trimis dalykais Lietuva asocijuojasi užsieniečiams? (pasirinkite tris variantus)

  Ką pirmiausiai pasiūlytumėte pamatyti užsieniečiams viešintiems Lietuvoje?

  Su kokiu kultūriniu paveldu Jums labiausiai siejasi Lietuva?

  Kuo labiausiai didžiuojatės Lietuvos kultūroje? (galite pasirinkti kelis variantus)

  Kaip manote, kas turėtų Lietuvą atspindėti kaip vizitinė kortelė pasaulio kultūrų kontekste?

   …Daugiau…

   Jūs lietuvius vertinate:

   Kaip manote, kokios priežastys lemia, kad lietuviai save vertina būtent taip?

    …Daugiau…

    Kaip manote, kokią įtaką užsieniečių nuomonei apie lietuvius / Lietuvą daro lietuviai emigrantai?

    Įsivaizduokite, kad autobuse sėdi juodaodis žmogus, šalia jo vienintelė laisva vieta. Kaip pasielgsite?

    Ar jums svarbu renkantis draugą(-ę) jų tautybė?

    Būdama(s) kitoje šalyje, poilsiaudamas ar dirbdamas, ką stengiatės pirmiausia pamatyti ar sužinoti apie tą šalį? Pažymėkite kelis variantus.

    Ką jums reiškia kultūrinis paveldas? Pakomentuokite.

     …Daugiau…

     Ar švenčiate tradicines Lietuvos šventes? (Kūčios, Kalėdos, Velykos…)

     Pažymėkite, kurias kitų tautų šventes švenčiate:

     Kaip suprantate, kas yra nacionalinis identitetas?

      …Daugiau…

      Kur jūs save identifikuotumėte?

      Ar manote, kad reikalinga išsaugoti lietuvių kalbą? ( atsakymą pakomentuokite )

       …Daugiau…

       Ar jaučiatės esąs Lietuvos bendruomenės narys? ( atsakymą pakomentuokite )

        …Daugiau…

        Kaip manote koks yra svarbiausias tautiškumo požymis?

        Jūsų nuomone, priklausymas ES lietuvių kultūriniam identitetui:

        Kaip manote, ar reikia išsaugoti Lietuvos nacionalinį identitetą? Kodėl?

         …Daugiau…

         Ar einate balsuoti? Kodėl?

          …Daugiau…

          Kaip manote, kokia yra didžiausia grėsmė Lietuvos kultūriniam identitetui?

          Iš įvardintų pramogų ar pomėgių ką renkatės dažniausiai? (Galite pasirinkti kelis variantus)

          Didžiausią laisvo laiko dalį po studijų ar darbo praleidžiate:

          Kaip manote, ar Lietuvos jaunimas po 100 metų domėsis Lietuvos kultūra, istorija? Irašykite ir pagrįskite savo nuomonę:

           …Daugiau…

           Kur įsivaizduojate save gyvenant po 20 metų?

           Kaip save gyvenant įsivaizduojate po 20 metų?

           Susikurti savo anketąAtsakyti į šią anketą