Šiaulių rajono savivaldybės gyventojų apklausa apie savivaldybės antikorupcinę aplinką

Gerbiamieji gyventojai,

kviečiame išreikšti savo nuomonę apie korupcijos paplitimą ir prevenciją Šiaulių rajono savivaldybėje.

Tyrimo rezultatai bus panaudoti tobulinant korupcijos prevencijos programą, tyrimo ataskaita bus paskelbta savivaldybės tinklapyje.

Duomenų apsauga. Jūsų atsakymai renkami neidentifikuojant asmens. Visi duomenų rinkimo ir tvarkymo veiksmai, atliekami vykdant šį tyrimą, atitinka Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus.

Tyrimą atlieka Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos Regionų plėtros instituto mokslininkų grupė. Iškilus klausimams galima kreiptis į tyrimo grupės vadovę dr. Ritą Toleikienę el. paštu [email protected].

Korupcija suprantama kaip piktnaudžiavimas įgaliojimais siekiant asmeninės naudos tiek viešajame, tiek privačiame sektoriuose. Korupcijai priskiriamas kyšio ėmimas, giminių ar draugų protegavimas, sprendimų priėmimo vilkinimas, piktnaudžiavimas tarnyba, poveikis siekiant išvengti nuobaudos ir pan.

Iš anksto dėkojame už nuoširdžius atsakymus į pateiktus klausimus. 

Anketa neaktyvi
Anketos rezultatai yra prieinami tik anketos autoriui
Susikurti savo anketą