UserJustina.Bankauskiene
Results474
Vieša
Pranešti

Šešėlinė ekonomika, Lietuvos darbo rinkoje, vertinimas

Gerb., respondente,

Esu Mykolo Romerio universiteto, ekonomikos programos, V kurso studentė. Šiuo metu atlieku tyrimą ,,Šešėlinės ekonomikos Lietuvos darbo rinkoje vertinimas“ . Tyrimo tikslas – įvertinus šešėlinės ekonomikos veiksnių poveikį Lietuvos darbo rinkai, suformuoti šešėlinės darbo rinkos mažinimo priemones.

Naudojamos sąvokos:

Darbo rinkos šešėlis – tai su darbo santykiais susijusi ekonominė veikla, kuri vykdoma nesilaikant galiojančių įstatymų, siekiant išvengti mokesčių bei kitų reglamentų.

Iš anksto dėkoju, už atsakymus,

Pagarbiai,

Justina Bankauskienė

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
1. Ar pažįstate žmogų/žmones, kurie dirbtų ,,šešėlyje“? (be darbo sutarties, individualios veiklos, verslo liudijimo per pastaruosius 12 mėn.)
2. Ar pats dirbote/ dirbate ,,šešėlyje? (be darbo sutarties, individualios veiklos, verslo liudijimo per pastaruosius 12 mėn.)
3. Ar pažįstate žmogų/žmones, kuriems darbdavys mokėjo visą ar dalį atlyginimo ,,vokelyje“? (per pastaruosius 12 mėn.)
4. Ar Jums darbdavys mokėjo visą ar dalį atlyginimo ,,vokelyje“? (per pastaruosius 12 mėn.)
5. Kaip, Jūsų nuomone, Lietuvos institucijos kovoja su šešėline darbo rinka?
6. Kaip asmeniškai Jūs vertinate žmones, dirbančius šešėlinėje darbo rinkoje?
7. Kokios, Jūsų manymu, svarbiausios nelegalaus darbo (be darbo sutarties, verslo liudijimo ar individualios veiklos pažymėjimo ) priežastys? (galimi keli atsakymo pasirinkimai)
8. Kokia, Jūsų manymu, tikimybė būti pagautam be darbo sutarties ar gaunant darbo užmokestį ,,vokelyje“?
9. Kodėl, Jūsų manymu, žmonės gauna visą ar dalį atlyginimo ,,vokelyje“? (galimi keli atsakymo pasirinkimai)
10. Kiek vidutiniškai Jums, jūsų šeimos nariams ar draugams teko uždirbti/sutaupyti iš ,,šešėlio“, dirbant nelegalų darbą ar gaunant darbo užmokestį ,,vokelyje“ ?
11. Kokia, Jūsų manymu, bausmė pagautajam, vykdančiam šešėlinę veiklą, Lietuvos darbo rinkoje?
12. Jūsų lytis:
13. Jūsų amžius:
14. Jūsų išsilavinimas:
15. Jūsų pajamos per mėnesį (atskaičius mokesčius):
16. Kurioje darbo srityje dirbate Jūs?