Šeimų, patiriami iššūkiai auginant vaikus su autizmo spektro sutrikimais

Gerbiamas respondente, 

Aš esu Indrė Šimkutė, Kolpingo kolegijos Socialinio darbo vadybos ištęstinių studijų IV kurso studentė, rašau baigiamąjį darbą, 

kurio tema - „Šeimų, patiriami iššūkiai auginant vaikus su autizmo spektro sutrikimais“.

Ši anketa yra skirta tėvams ir globėjams, kurie augina vaiką su autizmo spektro sutrikimais.

Tyrimo tikslas yra nustatyti, kokie įvairūs iššūkiai vyrauja šeimose, kurios augina vaikus su autizmo spektro sutrikimais.

Tyrimas yra konfidencialus ir anonimiškas, duomenys bus naudojami apibendrinant baigiamajame darbe (mokslo tikslais). Tyrimo atsakymai prieinami tik tyrimo vykdytojui.

Dalyvavimas tyrime yra savanoriškas. Net sutikus dalyvauti, Jūs galėsite iš tyrimo pasitraukti, bet kuriuo metu.

Jums tinkamą (-us) atsakymo variantą (-us) pažymėkite, kur reikia – įrašykite savo nuomonę.

Todėl, labai kviečiu tėvelius ir globėjus skirti laiko ir atsakyti į klausimus, kurie man labai padės

baigiamojo darbo gynimuisi :)

Nuoširdžiai dėkoju už Jūsų skirtą laiką.

Anketos rezultatai yra prieinami tik anketos autoriui

1. Jūs esate vaiko..?

2. Jūsų amžius?

3. Kiek dabar yra metų jūsų vaikui?(kuriam diagnozuotas ASS)

4. Vaiko lytis

5. Koks autizmo spektro sutrikimas nustatytas Jūsų vaikui?

6. Kada diagnozė buvo nustatyta? (parašykite vaiko amžių) ✪

7. Kaip Jūs apibūdintumėte savo vaiko ASS lygį?

8. Kaip jautėtės sužinojus diagnozę? Kokios emocijos vyravo? Pvz.: Baimė,kaltė,liūdesys, pasimetimas, rūpestis ir pan.

9. Koks vaiko elgesys neramina labiausiai?

10. Kokius iššūkius patiriate auginant vaiką su autizmo spektro sutrikimais? (Pasirinkite visus, kurie tinka)

11. Kaip šie iššūkiai paveikia Jūsų kasdienį gyvenimą? (Pasirinkite visus tinkančius variantus)

12. Kokią pagalbą ar paramą gaunate? (Pasirinkite visus, kurie tinka)

13. Prašome atsakyti į keletą klausimų apie gaunamą paramą iš artimųjų. Atidžiai perskaitykite kiekvieną teiginį ir pažymėkite kiek jis atspindi jūsų dabartinę situaciją

Visiškai nesutinku
Nesutinku
Nei sutinku, nei nesutinku
Sutinku
Visiškai sutinku
Yra artimas žmogus, į kurį galiu kreiptis, kai man reikia.
Turiu artimą žmogų, su kuriuo galiu dalintis džiaugsmais ir skausmais.
Reikalingą emocinę pagalbą ir paramą man teikia mano artimieji.
Apie savo problemas galiu pasikalbėti su artimaisiais.

14. Jeigu galite argumentuokite prieš tai pažymėtus teiginių pasirinkimus (iš 13 klausimo ) apie šeimos paramą,kodėl taip pasirinkote ?

15. Kokios socialinės pagalbos trūksta?