UserOlgaSv
Vieša
Pranešti

Sąsajos tarp mokytojų pasitenkinimo darbu, emocinio intelekto ir saviveiksmingumo.

Gerbiamieji mokytojai,

Esu Klaipėdos universiteto psichologijos studijų studentė. Šiuo metu rašau bakalauro darbą, kuriuo siekiama įvertinti sąsajas tarp mokytojų pasitenkinimo darbu, emocinio intelekto ir saviveiksmingumo. Labai svarbu, kad pildydami nepraleistumėte nė vieno teiginio, nes tik visiškai užpildytos anketos leidžia daryti pagrįstas išvadas. Visi duomenys, surinkti tyrimo metu, bus naudojami tik apibendrinti ir tik mokslinio tyrimo tikslais.

Iš anksto dėkoju už dalyvavimą tyrime ir Jūsų skirtą laiką!

Jūsų lytis:
Jūsų amžius (metais):
Jūsų pedagoginio darbo stažas:
Ar dirbate pilnu etatu?
Pedagoginė kvalifikacija:
Atidžiai perskaitykite pateiktus teiginius ir pažymėkite Jums labiausiai tinkantį atsakymą (1 - visiškai nesutinku; 2 – nesutinku; 3 –nei sutinku, nei nesutinku; 4 – sutinku; 5 – visiškai sutinku).
12345
Žinau, kada apie savo asmenines problemas kalbėti su kitais
Kai man kyla sunkumų, prisimenu tuos atvejus, kada susidurdavau su panašiomis kliūtimis ir jas įveikdavau
Aš tikiu, kad man pasiseks įveikti sunkumus, jei stengsiuosi
Jaučiu, kad aplinkiniai žmonės pasitiki manimi
Man sunku suprasti kitų žmonių neverbalinę kūno kalbą (gestus, mimiką)
Svarbūs mano gyvenimo įvykiai privertė mane iš naujo įvertinti tai, kas gyvenime svarbu, o kas ne
Kai mano nuotaika pagerėja, atrandu naujų galimybių
Emocijos yra vienas iš tų dalykų, kurie mano gyvenimą daro prasmingą
Aš suprantu savo patiriamas emocijas
Aš viliuosi, kad mano gyvenime įvyks kažkas gero
Man patinka dalintis savo emocijomis su aplinkiniais žmonėmis
Kai patiriu teigiamas emocijas, žinau, kaip jas išsaugoti kuo ilgiau
Aš organizuoju veiklas, kurios patinka kitiems
Aš nuolat ieškau tokių užsiėmimų, kurie mane daro laimingą
Aš esu tikra(s), kad aplinkiniai teisingai supranta mano neverbalinę kūno kalbą (gestus, mimiką)
Aš prisistatau aplinkiniams žmonėms taip, kad padaryčiau jiems kuo geresnį įspūdį apie save
Būdama(s) geros nuotaikos, lengviau sprendžiu iškilusias problemas
Žiūrėdama(s) į veido išraišką, aš atpažįstu emocijas, kurias patiria žmonės tuo metu
Aš žinau, dėl ko keičiasi mano emocijos
Kai aš gerai nusiteikęs(usi), man kyla naujų idėjų
Aš valdau savo emocijas
Aš lengvai atpažįstu savo emocijas
Imdamasi(s) užduoties aš motyvuoju save įsivaizduodama(s) gerą teigiamą rezultatą
Aš pagiriu kitus žmones, kai jie padaro ką nors gerai
Aš suprantu aplinkinių žmonių neverbalinę kūno kalbą (gestus, mimiką)
Kai kiti žmonės papasakoja man apie svarbų gyvenimo įvykį, aš jaučiuosi taip, lyg pats tai išgyvenčiau
Keičiantis mano emocijoms, sugalvoju naujų idėjų
Kai susiduriu su iškilusia rimta problema, aš atsisakau ją spręsti, nes galvoju, kad man nepavyks
Vos pasižiūrėjęs(usi) į žmones nuspėju, ką jie jaučia
Aš padedu kitiems žmonėms jaustis geriau, kai jie būna prislėgtos nuotaikos
Gera nuotaika man padeda įveikti iškilusius sunkumus
Aš galiu nuspėti, kaip jaučiasi žmonės vien iš jų balso tono
Man sunku suprasti, kaip jaučiasi kiti žmonės
Žemiau pateikti klausimai yra skirti suprasti, kokie dalykai kelia sunkumų mokytojams. Atidžiai perskaitykite pateiktus teiginius ir pagalvokite, kaip Jums sekasi atlikti tam tikrą veiklą. Kiekvieną klausimą įvertinkite 9 balų skale, kai 1 – vienareikšmiškai nesugebu, 3 – greičiausiai nesugebu, 5 – labiau sugebu nei nesugebu, 7 – greičiausiai sugebu, 9 – vienareikšmiškai sugebu.
123456789
Kaip jūs gebate valdyti netinkamą mokinių elgesį per pamokas?
Kaip jūs gebate motyvuoti mokinius, kuriems trūksta mokymosi motyvacijos?
Kaip jūs gebate skatinti mokinių pasitikėjimą savimi?
Kaip jūs gebate atskleisti mokymosi svarbą mokiniams?
Kaip jūs gebate formuluoti tinkamus klausimus mokiniams?
Kaip jūs gebate užtikrinti, kad mokiniai laikytųsi elgesio taisyklių?
Kaip jūs gebate nuraminti per pamoką triukšmaujantį bei trukdantį mokinį?
Kaip jūs gebate sukurti tvarkymosi su kiekviena mokinių grupe, sistemą?
Kaip jūs gebate taikyti įvairius vertinimo metodus per pamoką?
Kaip jūs gebate išsamiai paaiškinti dar nesuprastą pamokos medžiagą mokiniui kitu/kitais būdais, jei mokinys dar nesuprato?
Kaip jūs gebate suteikti pagalbą mokinio šeimai, kad jie galėtų padėti savo vaikui siekti geresnių rezultatų mokykloje?
Kaip jūs gebate taikyti įvairius mokymosi metodus per pamoką?
Prašome atidžiai perskaityti žemiau lentelėje pateiktą kiekvieną teiginį ir pasirinkti Jums labiausiai tinkantį atsakymo variantą, kai 1 – visiškai nesutinku, 6 – visiškai sutinku.
123456
Jaučiu, jog už savo darbą gaunu deramą atlyginimą.
Mano darbe iš tiesų yra per mažai paaukštinimo galimybių.
Mano tiesioginis vadovas pakankamai kompetentingai atlieka savo darbą.
Nesu patenkintas (-a) privilegijomis (tuo, ką suteikia darbovietė šalia gaunamo atlyginimo), kurias gaunu už savo darbą.
Kai gerai atlieku darbą, gaunu tinkamą įvertinimą (pripažinimą).
Daugybė taisyklių ir procedūrų apsunkina darbo atlikimą.
Man patinka žmonės, su kuriais dirbu.
Kartais jaučiu, jog mano darbas bereikšmis.
Komunikavimas (su darbu susijusios informacijos perteikimas) šioje organizacijoje yra veiksmingas (efektyvus).
Atlyginimai didėja pernelyg retai ir per mažai.
Tie, kurie gerai atlieka savo darbą, turi nemažą galimybę būti paaukštinti.
Mano tiesioginis vadovas nėra teisingas mano atžvilgiu.
Privilegijos (tai, ką suteikia darbovietė šalia gaunamo atlyginimo), kurias gauname, yra tokios pat geros, kaip ir kitose organizacijose.
Nejaučiu, jog mano atliekamas darbas būtų vertinamas (pripažįstamas).
Biurokratizmas retai trukdo mano pastangoms gerai atlikti darbą.
Manau, jog dėl bendradarbių kompetencijos stokos, man tenka dirbti sunkiau.
Man patinka tai, kuo užsiimu savo darbe.
Man neaiškūs šios organizacijos tikslai.
Jaučiuosi neįvertintas (-a) savo organizacijos (darbdavių), kai pagalvoju apie savo atlyginimą.
Žmonės čia pasiekia tiek pat, kaip ir kitose organizacijose.
Mano tiesioginis vadovas per mažai domisi savo pavaldinių jausmais.
Privilegijos, kurias gauname (tai, ką suteikia darbovietė šalia gaunamo atlyginimo), yra teisingos.
Čia dirbantieji gauna mažokai apdovanojimų (paskatinimų).
Aš turiu atlikti per daug darbų.
Man patinka mano bendradarbiai.
Dažnai jaučiu, kad nežinau kas vyksta organizacijos viduje.
Didžiuojuosi savo darbu.
Esu patenkintas (-a) savo algos pakėlimo galimybėmis.
Kai kurių privilegijų (tai, ką suteikia darbovietė šalia gaunamo atlyginimo), mes negauname, nors turėtume gauti.
Man patinka mano tiesioginis vadovas.
Mano darbe pernelyg daug kanceliarinio darbo (popierizmo).
Jaučiu, jog mano pastangos nėra deramai atlyginamos.
Esu patenkintas ( -a) savo paaukštinimo galimybėmis.
Mano darbe pernelyg daug konfliktų ir ginčų.
Mano darbas man yra malonus.
Darbo užduotys nėra pakankamai išaiškinamos.