UserRasabart
Results371
Vieša
Pranešti

Rūšiavimas ir aplinkos apsauga

Šiuo tyrimu yra siekiama nustatyti, kaip lietuviai suvokia aplinkos apsaugą bei kokie yra rūšiavimo įpročiai. Labai prašome skirti kelias minutes ir atsakyti į pateiktus klausimus. Dėkojame už jūsų laiką ir sąžiningus atsakymus.

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
Kokias aplinkosaugos problemas laikote pačiomis svarbiausiomis?
Visiškai nesvarbuNesvarbu,Nei svarbu, nei nesvarbuSvarbuLabai svarbu
Oro tarša
Aplinkos tarša atliekomis ir atliekų kiekio didėjimas
Klimato kaita
Vandens užterštumas
Gamtinių išteklių eikvojimas;
Žinių apie rūšiavimą trūkumas
Augantis žmonių vartojimas
Dirvožemio tarša
Kokiais būdais prisidedate prie aplinkos apsaugos problemų mažinimo?
VisadaKartaisRetkarčiaisRetaiLabai retaiNiekada
Rūšiuoju atliekas
Saugau gamtą (nešiukšlinu gamtoje, laikausi gamtosaugos taisyklių)
Taupau elektros energiją
Taupau vandenį
Atsakingai vartoju (perku tik tiek ir tik tai, ko reikia)
Pakartotinai naudoju, pritaikau daiktus
Kaip susisiekimo priemonę naudoju viešąjį transportą, dviratį, paspirtuką, einu pėsčiomis
Naudoju ekologiškus arba pagamintus iš perdirbtų žaliavų produktus ir gaminius
Kuris iš šių teiginių geriausiai apibūdina Jūsų požiūrį į buitinių atliekų rūšiavimą?
Kokias atliekas jūs rūšiuojate?
NiekadaRetaiKartaisDažnaiVisada
Plastikinę pakuotę ir plastikinius butelius
Gėrimų pakuotes už kurias nustatytas užstatas
Stiklinius butelius ir stiklainius
Kartono ir popieriaus pakuotes bei laikraščius ir žurnalus
Baterijas
Tetrapakus
Metalines dėžutes nuo konservų
Žaliąsias ir/ar maisto atliekas
Elektros ir elektronikos prietaisus
Elektros lemputes
Tekstilę
Kas labiausiai jus skatina rūšiuoti?
Labai skatinaSkatinaNei skatina, nei neskatinaNeskatinaVisiškai neskatina
Taip prisidedu prie aplinkos apsaugos, klimato kaitos poveikio mažinimo
Nes tai darydamas jaučiausi gerai
Yra suteikta galimybė rūšiuoti (netoli namų stovi konteineriai antrinių žaliavų rūšiavimui)
Ekonominė nauda (mažesnis mokestis už mišrių atliekų išvežimą, galima gauti pinigų pridavus atliekas)
Artima aplinka (draugai, kaimynai, šeimos nariai)
Aktyvus mus aptarnaujančių atliekų tvarkytojų, savivaldybės darbas
Noras išvengti baudų
Tai daryti madinga
Pranešimai žiniasklaidoje apie rūšiavimo būtinumą, svarbumą
Kur jūs rūšiuojate buitines atliekas? (Pasirinkite tik tuos atsakymų variantus, kurie jums yra tinkami)
Prisiminkite atvejus, kada nerūšiuojate. Nerūšiuojate, nes:
Tikrai taipTaipNei taip, nei neNeTikrai ne
Trūksta noro ir laiko (tingiu)
Neturiu kur namuose laikyti išrūšiuotų atliekų ( mažai vietos)
Nematau prasmės (atliekos vis tiek sumaišomos ir nebus perdirbtos )
Toli nešti iki antrinių žaliavų rūšiavimo konteinerio
Atliekų rūšiavimas man nerūpi
Mano rajone rūšiavimo konteinerių paprasčiausiai nėra
Nežinau kaip rūšiuoti
Rūšiavimo konteineriai nuolat perpildyti, nešvarūs arba sulaužyti,
Nėra ekonominės motyvacijos ( nejaučiu asmeninės naudos)
Mano namų ūkyje nesusidaro atliekos arba susidaro labai mažai, ir neturiu k ą rūšiuoti
Kas skatintų jus, visuomenę atsakingiau žiūrėti į rūšiavimą?
Labai skatintųSkatintųNei skatintų, nei neskatintųNeskatintųVisiškai neskatintų
Daugiau konteinerių ir patogesnis jų išdėstymas
Motyvavimas per įvairius projektus, akcijas (prizai, nuolaidos)
Ekonominė nauda (užstatas, mažesnis mokestis)
Praktiniai pavyzdžiai, parodantys, kas toliau vyksta su mano išrūšiuotomis atliekomis
Artimos aplinkos paskatinimas (kaimynai, draugai, šeimos nariai)
Daugiau informacijos apie atliekų rūšiavimą
Baudos už nerūšiavimą
Kokius teigiamus pokyčius pastebite atliekų tvarkymo srityje?
Visiškai sutinkuSutinkuNei sutinku, nei nesutinkuNesutinkuVisiškai nesutinku
Gerai veikia vienkartinių gėrimų pakuočių užstato sistema
Daugėja rūšiavimui skirtų konteinerių
Daugėja informacijos apie atliekų tvarkymą, rūšiavimą
Daugėja vietų, kuriose galima rūšiuoti
Didėja žiniasklaidos dėmesys atliekų tvarkymo problemoms
Didėja valdžios dėmesys atliekų tvarkymo problemoms
Daugiau įmonių, organizacijų kalba apie atliekų rūšiavimą ir užsiima švietimu
Daugėja rūšiuojančiųjų mano pažįstamų, draugų tarpe
Vyksta daugiau įvairių socialinių-aplinkosauginių akcijų
Modernėja atliekų surinkimo ir perdirbimo procesai
Taikomos baudos už netinkamą atliekų tvarkymą
Gerėja atliekų išvežimo kokybė
Kokius neigiamus pokyčius pastebite atliekų tvarkymo srityje?
Visiškai sutinkuSutinkuNei sutinku, nei nesutinkuNesutinkuVisiškai nesutinku
Didėja atliekų tvarkymo mokesčiai
Neužtikrinama atliekų išvežimo kokybė
Nepakanka rūšiavimui skirtų konteinerių
Nepakanka informacijos apie atliekų tvarkymą, rūšiavimą
Daugėja neigiamos informacijos (skandalų) apie atliekų sektorių, netinkamai tvarkomas atliekas
Ryškėja valdžios atstovų nekompetencija ir negebėjimas spręsti atliekų tvarkymo problemas
Mažėja žiniasklaidos dėmesys atliekų tvarkymo problemoms
Taikomos baudos už netinkamą atliekų tvarkymą
Jūsų lytis
Jūsų amžius:
Jūs gyvenate:
Jūsų turimas išsilavinimas
Jūsų disponuojamos mėnesio pajamos: