Usergerdaradaviciute
Vieša
Pranešti

REKLAMOS SOCIALINIUOSE TINKLUOSE POVEIKIS “LIDL” PARDAVIMŲ DIDINIMUI

Gerb. Respondente, esu Gerda Radavičiūtė, Socialinių mokslų kolegijos, Tarptautinio verslo ir komunikacijos studijų programos II kurso studentė. Atlieku kiekybinį tyrimą tiriamąjam rašto darbui, kurio tikslas – išsiaiškinti reklamos socialiniuose tinkluose poveikį „Lidl“ pardavimų didinimui. Anketa yra anoniminė, jos duomenys bus naudojami atliekant tyrimo analizę. Prašau skirti savo laiko ir atsakyti į anketos klausimus. Iš anksto dėkoju.

1. Jūsu lytis?
(galimas tik vienas atsakymo variantas)
2. Koks jūsų amžius?
(galimas tik vienas atsakymo variantas)
3. Koks jūsų išsilavinimas?
(galimas tik vienas atsakymo variantas)
4. Ar apsipirkinėjate „LIDL“?
(galimas tik vienas atsakymo variantas)
5. Kaip dažnai jūs apsiperkate „LIDL“?
(galimas tik vienas atsakymo variantas)
6. Kodėl jūs renkatės „LIDL“?
(galimi keli atsakymo variantai)
7. Ar Jums reklama daro įtaką?
(galimas tik vienas atsakymo variantas)
8. Kaip vertinate „LIDL“ reklamą socialiniuose tinkluose?
(galimas tik vienas atsakymo variantas)
9. Kodėl taip vertinate „LIDL“ reklamą socialiniuose tinkluose?Privalomas
(Pagrįskite 10 klausimo atsakymą)
10. Kas, Jūsų manymu, daro didžiausią įtaką, vertinant „LIDL“ reklamą socialiniuose tinkluose?
(galimi keli atsakymo variantai)
11. Kaip vertinate „LIDL“ internetinį puslapį?
(galimi keli atsakymo variantai)
12. Kuriuose socialiniuose tinkluose Jums teko matyti „LIDL“ reklamą?
(galimi keli atsakymo variantai)
13. Kaip Jūs manote, ar reklama socialiniuose tinkluose daro poveikį „LIDL“ pardavimų didinimui?
(galimas tik vienas atsakymo variantas)
14. Kaip manote, kokį poveikį reklama socialiniuose tinkluose daro „LIDL“ pardavimų didinimui?
(galimas tik vienas atsakymo variantas)
15. Įvardinkite reklamos socialiniuose tinkluose privalumus:
16. Įvardinkite reklamos socialiniuose tinkluose trūkumus:
17. Kaip, Jūsu manymu, turėtu atrodyti „LIDL“ reklama socialiniuose tinkluose
(trumpai aprašykite kaip ji turėtų atrodyti – pvz. Tekstas, spalva ir kt.)