Radviliškio rajono savivaldybės gyventojų apklausa rengiant Radviliškio rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planą iki 2030 metų

Radviliškio rajono savivaldybės administracija rengia Radviliškio rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planą iki 2030 metų. Šiam tikslui pasiekti yra vykdoma gyventojų apklausa, siekiant įvertinti informavimą apie Atsinaujinančių išteklių energijos (toliau – AIE) naudojimą bei energijos vartojimo efektyvumą rajone. Jūsų atsakymai padės nustatyti AIE plėtros galimybes.

Apklausa yra anoniminė. Pateikti atsakymai bus naudojami tik apibendrintiems rodikliams skaičiuoti. 

1. Jūsų lytis:
2. Jūsų amžius:
3. Išsilavinimas:
4. Gyvenamoji vieta:
5. Kokias atsinaujinančių išteklių energijos rūšis naudojate namuose? (galimi keli atsakymo variantai)
6. Jeigu galėtumėte pasirinkti, kokią (kokias) AIE technologiją (technologijas) taikytumėte namuose? (galimi keli atsakymo variantai)
7. Ar Jums pakanka žinių apie AIE naudojimo galimybes?
8. Ar sutiktumėte mokėti už energiją daugiau, jei žinotumėte, kad ta energija yra iš atsinaujinančių energijos išteklių?
9. Kaip Jums atrodo, kokia yra šiuo metu svarbiausia didesnio atsinaujinančios energijos vartojimo prasmė? (galimi keli atsakymo variantai)
10. Kokia Jums priimtiniausia skatinimo priemonė / investicija, kad daugiau būtų naudojama AIE?
11. Ar perkant buitinius elektrinius prietaisus Jūsų apsisprendimui svarbi prietaiso energijos efektyvumo klasė?
12. Kokios šilumos taupymo ir (arba) energijos efektyvumo didinimo priemonės įrengtos Jūsų būste? (galimi keli atsakymo variantai)
13. Ar Jums pakanka žinių apie energijos taupymo ir (arba) efektyvumo didinimo galimybes?
14. Ar žinote, kas yra ekovairavimas?
15. Ar pakanka viešai skelbiamos informacijos apie AIE naudojimo ir energijos taupymo ir (arba) efektyvumo didinimo galimybes?
16. Jūsų nuomone, kokia informacija apie AIE naudojimo ir energijos taupymo ir (arba) efektyvumo didinimo galimybes turėtų būti papildomai skelbiama? (galimi keli atsakymo variantai)
17. Jūsų nuomone, kur ir kaip turėtų būti platinama informacija apie AIE naudojimo ir energijos taupymo ir (arba) efektyvumo didinimo galimybes? (galimi keli atsakymo variantai)