Useraistejuraskiene
Privati
Pranešti
Anketa neaktyvi

Radviliškio rajono savivaldybės gyventojų apklausa rengiant Radviliškio rajono savivaldybės strateginį plėtros planą iki 2030 metų

Radviliškio rajono savivaldybės administracija rengia Radviliškio rajono savivaldybės strateginį planą iki 2030 metų. Šiam tikslui pasiekti yra vykdoma gyventojų apklausa, siekiant išsiaiškinti gyventojų nuomonę apie savivaldybėje tiekiamas viešąsias paslaugas ir jų tobulinimo poreikį, gyvenimo kokybę ir kitus aktualius rajono plėtrai klausimus.

Apklausa yra anoniminė. Pateikti atsakymai bus naudojami tik apibendrintiems rodikliams skaičiuoti. 

Prašome atsakyti į visus anketos klausimus. 

 

Kuo Jums patraukli Radviliškio rajono savivaldybė kaip gyvenamoji vietovė? (galimi keli pasirinkimai)
Kuo nepatraukli Radviliškio rajono savivaldybė? (galimi keli pasirinkimai)
Nurodykite 3 pagrindines socialines - ekonomines problemas Radviliškio rajone
Kaip vertinate kultūros, laisvalaikio ir sporto paslaugas Radviliškio rajono savivaldybėje? Prašome įvertinti kiekvieną teiginį.
Kaip bendrai vertinate sveikatos paslaugas Radviliškio rajono savivaldybėje? Įvertinkite kiekvieną teiginį.
Kaip vertinate konkrečius socialinių paslaugų aspektus ir socialinių problemų sprendimą Radviliškio rajono savivaldybėje? Įvertinkite kiekvieną teiginį.
Kaip vertinate formalaus ir neformalaus švietimo įstaigų teikiamas paslaugas Radviliškio rajono savivaldybėje? Įvertinkite kiekvieną teiginį.
Kaip vertinate viešąją tvarką ir saugumą užtikrinančių institucijų darbą savivaldybės teritorijoje? Įvertinkite kiekvieną teiginį.
Kaip vertinate konkrečius komunalinio ūkio, aplinkos tvarkymo, susisiekimo ir kitų paslaugų aspektus savo gyvenamojoje vietovėje? Įvertinkite kiekvieną teiginį.
Jūs esate
Jūsų amžius
Jūsų išsilavinimas
Koks yra Jūsų pagrindinis užsiėmimas šiuo metu. Pasirinkite vieną variantą.
Prašome nurodyti vidutines Jūsų šeimos pajamas vienam šeimos nariui per mėnesį.

Anketos meniu

Kita anketa »