Useriniciatyvos
Vieša
Pranešti

Projektų finansavimo programos „Iniciatyvos Kaunui“ pareiškėjų apklausa

Laba diena,

Dėkojame, kad dalyvaujate Kauno miesto savivaldybės projektų finansavimo programoje „Iniciatyvos Kaunui“ (toliau - Programa „Iniciatyvos Kaunui“).

Šiuo metu atliekame apklausą apie 2022 m. laikotarpiu įgyvendinamą programą „Iniciatyvos Kaunui“, todėl kviečiame pasidalinti savo nuomone bei pateikti pasiūlymus šios programos tobulinimui.

Projektų finansavimo programos „Iniciatyvos Kaunui“ vertinimo apklausa yra anoniminė. Surinkti duomenys bus analizuojami tik apibendrinus visų apklaustųjų atsakymus. Apklausos užpildymo terminas: birželio 26 d.

Kaip sužinojote apie projektų finansavimo programą „Iniciatyvos Kaunui“ (toliau – Programa)?
Sritis (-ys), kuriai teikėte projektų paraišką (-as)
Kaip vertinate Programos dokumentus? (prašome įvertinti nuo 1 iki 5 balų)
12345
Kvietimas teikti projektų paraiškas aiškus, logiškas ir informatyvus
Paraiškų informacinėje sistemoje https://paraiskos.kaunas.lt pateikta projekto paraiškos forma lengvai ir patogiai pildoma, suprantama, neperkrauta
Projekto paraiškos formoje pateikta biudžeto lentelė aiški, logiškai susieta su veiklomis
Dokumentai lengvai randami internete
Nustatyto laikotarpio visiškai užteko pateikti paraišką
Kaip vertinate informacijos apie Programą pateikimą internete ir konsultacijas telefonu? (prašome įvertinti nuo 1 iki 5 balų arba pasirinkti „netaikoma“ jeigu atsakymas neaktualus)
12345netaikoma
Informacija apie paskelbtą kvietimą teikti projektų paraiškas mane pasiekė greitai, efektyviai (1-5 balai arba netaikoma)
Konsultacijos telefonu buvo efektyvios ir naudingos (1-5 balai arba netaikoma)
Konsultacijos el. paštu [email protected] buvo efektyvios ir naudingos (1-5 balai arba netaikoma)
Savivaldybės darbuotojai buvo mandagūs, paslaugūs (1-5 balai arba netaikoma)
Savivaldybės darbuotojai kompetentingai konsultavo projekto paraiškos rengimo klausimais (1-5 balai arba netaikoma)
Kaip vertinate Programos atnaujintą internetinę svetainę iniciatyvos.kaunas.lt? (prašome įvertinti nuo 1 iki 5 balų)
12345
Visą reikiamą informaciją randu šiame tinklalapyje
Naudotis tinklalapiu patogu ir paprasta
Kaip vertinate paraiškų informacinės sistemos paraiskos.kaunas.lt aplinką ir funkcionalumą? (prašome įvertinti nuo 1 iki 5 balų)
12345
Pateikti naudotojo vadovai išsamūs ir aiškūs
Informacinės paraiškų sistemos vartotojo aplinka yra patogi naudoti, informacija išdėstyta logiškai ir aiškiai
Visi funkcionalumai, esantys informacinėje paraiškų sistemoje veikia puikiai
Paraiškų sistemoje pakanka pateiktos informacijos apie programą
Kaip vertinate projektų paraiškų pateikimo procesą paraiškų informacinėje sistemoje paraiskos.kaunas.lt ? (prašome įvertinti nuo 1 iki 5 balų)
12345
Visa informacija, kurią reikia pateikti apie projektą nurodyta aiškiai
Naudotis paraiškų informacine sistema pildant projekto paraišką patogu ir paprasta
Paraiškų informacinėje sistemoje paprasta rasti aktualią informaciją, pvz. aktualius kvietimus teikti paraiškas, naudotojo vadovus
Kaip vertinate projektų paraiškų atrankos procesus? (prašome įvertinti nuo 1 iki 5 balų)
12345
Pateikus užklausą gavau visą prašytą informaciją apie mano pateikto projekto vertinimą
Man yra aiškūs visi priimtų sprendimų motyvai (biudžeto, rezultatų, veiklų korekcijos)
Ar Jūsų projektui buvo skirtas finansavimas? (pasirinkus atsakymą „Ne“, pildyti toliau nereikia)
Kaip vertinate projektų sutarčių sudarymo procesą? (prašome įvertinti nuo 1 iki 5 balų)
12345
Projekto sutarties derinimo procesas vyko greitai ir sklandžiai
Informacinėje paraiškų sistemoje radau visą aktualią informaciją, susijusią su sutarties sudarymu
Sutarties derinimas informacinėje paraiškų sistemoje yra sklandesnis nei derinant el. paštu
Ar pasirašę sutartį buvote informuotas apie projekto priežiūrai priskirtą darbuotoją ir reikalavimus įgyvendinamam projektui?
Gavau informaciją ir priminimus apie veiklų grafikų, ataskaitų pateikimo terminus, viešinimo reikalavimus ir kt.
Kaip vertinate veiklų suvedimo ir ataskaitų pateikimo procesą informacinėje sistemoje? (prašome įvertinti nuo 1 iki 5 balų)
12345
Projekto veiklų suvedimas yra patogus ir aiškus
Ataskaitų pateikimas yra patogus ir aiškus
Jūsų siūlymai, pastabos dėl informacijos, metodinės pagalbos, kurios Jums trūksta įgyvendinant projektą? (įrašykite)