nedutiaa
279
Vieša
Pranešti
Anketa neaktyvi

Projektas "Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2023-2027 m. metų strategija"

Telšių rajono vietos veiklos grupė baigia įgyvendinti strategiją, finansuojamą pagal
Lietuvos kaimo plėtros 2016 - 2023 metų programos priemonę “LEADER metodo
įgyvendinimas”


Lietuvos kaimo plėtros 2023-2027 metų programoje numatytas LEADER metodo
tęstinumas, kuriam įgyvendinti Lietuvos vietos veiklos grupės turi parengti naujas, 2023-
2027 metų vietos plėtros strategijas.


Vienos iš pagrindinių vietos plėtros strategijų dalių bus rajono socialinė-
ekonominė, gyventojų, organizacijų poreikių analizė, kuri bus neatskiriama vietos plėtros
strategijos tikslų, veiklos ir finansinio plano dalis.


Siekdama išsiaškinti esamą rajono socialinę-ekonominę situaciją bei gyventojų ir
organizacijų poreikius Telšių rajono vietos veiklos grupė parengė situacijos ir poreikių
analizės anketą, kurios duomenys bus naudojami rengiant 2023-2027 metų vietos plėtros
strategiją, apibrėžiant jos tikslus, formuojant stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių
analizę, numatant veiklos ir finansinius planus.


Anketa anoniminė, todėl asmeninių duomenų neviešinimą garantuojame.
Prašome atidžiai perskaityti anketinius klausimus ir pažymėti priimtiniausią variantą. Kur
reikia, būtinai įrašyti savo nuomonę.
Tyrimo rezultai bus naudojami tik strategijos rengimo tikslams.
Maloniai prašome Tavo pagalbos, tikimės nuoširdžių atsakymų.

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami

Anketos meniu

Kita anketa »