UserSfinxe
Vieša
Pranešti

PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ PAŽINIMO KOMPETENCIJOS UGDYMAS ŽAIDIMAIS: PEDAGOGŲ POŽIŪRIS


Gerbiami priešmokyklinio ugdymo pedagogai,
        Šią anketą sudarė Šiaulių universiteto Pradinio ugdymo pedagogikos ir ikimokyklinio ugdymo studijų IV kurso studentė. Anketa skirta išanalizuoti priešmokyklinio amžiaus vaikų pažinimo kompetencijos ugdymą žaidimais. Anketa yra anoniminė. Joje nėra teisingų ar neteisingų atsakymų, pastarieji tiesiog atspindi nuomonių įvairovę. Jūsų objektyvūs ir nuoširdūs atsakymai labai svarbūs. Prašyčiau Jūsų atsakymą/us labiausiai atitinkantį/čius Jūsų nuomonę ar situaciją pažymėti ženklu X arba įrašyti savo atsakymus. Kituose (atviro tipo) klausimuose prašyčiau įrašyti Jūsų nuomonę.

1. Apibūdinkite, kas yra priešmokyklinio amžiaus vaikų pažinimo kompetencija?
2. Kaip dažnai priešmokyklinėje grupėje pasireiškia vaikų pažinimo įgūdžių trūkumas?
3. Kokių tikslų siekiate, skatindami priešmokyklinio amžiaus vaikų pažinimo kompetencijos ugdymą? (Galimi keli atsakymų variantai)
4. Jūsų nuomone, kur ir kada dažniausiai ugdomi vaikų pažinimo įgūdžiai?
Labai dažnaiDažnaiRetaiLabai retaiNiekada
Grupėje
Lauke
Išvykų, ekskursijų metu
Atliekant eksperimentus
Organizuojant susitikimus su įdomiais žmonėmis
Žaidžiant įvairius žaidimus
Stebint ir tyrinėjant aplinką
Reflektuojant savo patirtį
Atliekant kūrybines užduotis
Tausojant gamtą, aplinką
Apdorojant informaciją per jutimus, mąstymą, vaizduotę
5. Kaip dažnai ugdydami priešmokyklinio amžiaus vaikų pažinimo kompetenciją, taikote žaidimus?
Labai dažnaiDažnaiRetaiLabai retaiNiekada
Didaktiniai žaidimai
Kūrybiniai – vaidmeniniai
Vaidmeniniai – siužetiniai
Tradiciniai lietuvių liaudies
Muzikiniai žaidimai
Interaktyvus žaidimai
Žaidimai su smėliu
Šviesos stalas
Smart lenta
Kita............................................................................................................
6. Kokie žaidimai daro didžiausią įtaką vaikų pažinimo kompetencijos ugdymui? (Galimi keli atsakymų variantai)
7. Jūsų nuomone, kurias vaiko pažinimo kompetencijos ugdymo/si sritis labiausiai lavina žaidimai (Galimi keli atsakymų variantai):
8. Priešmokyklinio amžiaus vaiko pažinimo kompetencijos pasiekimai stebimi: (Galimi keli atsakymų variantai)
9. Ar pritariate teiginiui, kad Jums pakanka kompetencijų ugdant priešmokyklinio amžiaus vaikų pažinimo kompetenciją žaidimais:
10. Žinių apie priešmokyklinio amžiaus vaikų pažinimo kompetenciją ugdančius žaidimus Jums suteikia (Galimi keli atsakymų variantai):
11. Kokių problemų kyla ugdant priešmokyklinio amžiaus vaikų pažinimo įgūdžius žaidimais?
12. Kokias rekomendacijas pateiktumėte kolegoms/ėms, kurios padėtų sėkmingiau ugdyti priešmokyklinio amžiaus vaikų pažinimo įgūdžius žaidimais?
Pedagoginio darbo stažas:
Jūsų kvalifikacinė kategorija: