Prienų rajono savivaldybės bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti balsavimo biuletenis

Balsuodamas (-a) sutinku, kad šiame balsavimo biuletenyje mano nurodytus asmens duomenis Prienų rajono savivaldybės administracija tvarkytų asmens tapatybės nustatymo, asmens duomenų teisingumo patikrinimo, statistikos tikslais. Man yra žinoma, kad daugiau informacijos apie savo asmens duomenų tvarkymą galiu rasti nuorodoje http://www.prienai.lt/go.php/lit/Asmens-duomenu-apsauga.

Anketa neaktyvi
Anketos rezultatai yra prieinami tik anketos autoriui
Susikurti savo anketą