Userblondgangsta
Vieša
Pranešti

Priėmimo tarnybos darbuotojų apklausa

Gerbiamas (-a) respondente, Klaipėdos universiteto Rekreacijos ir turizmo katedros IV kurso studentė, atlieka tyrimą, kuriuo siekiama išsiaiškinti priėmimo tarnybos darbuotojų vertinimus apie bendravimo kultūrą su klientais/svečiais Lietuvos viešbučiuose. Gauti duomenys bus naudojami bakalauro baigiamajame darbe. Iš anksto dėkoju, kad skiriate šiam tyrimui truputį savo brangaus laiko ir nuoširdžiai atsakote į pateikiamus klausimus.
Ar Jums patinka darbas viešbutyje, kuriame dirbate?
Pagrįskite atsakymą į aukščiau užduotą klausimą
Ar Jūsų viešbutyje dirba patyrę darbuotojai, turintys reikiamą išsilavinimą ir kvalifikaciją?
Ar Jūsų viešbutyje taikomi bendravimo su klientais standartai?
Kokiu būdu susipažinote su priėmimo tarnybos bendravimo standartais?
Jeigu susipažinote su priėmimo tarnybos bendravimo standartais kitu būdu, tai parašykite kokiu:
Kaip Jūs vertinate tuos bendravimo standartus?
Pagrįskite atsakymą į aukščiau užduotą klausimą
Kaip Jus galvojate ar viešbučiams reikalingas bendravimo standartų diegimas?
Pagrįskite atsakymą į aukščiau užduotą klausimą
Jei darbdavys Jums pasiūlytų pasitobulinti klientų/svečių aptarnavimo srityje, ar sudalyvautumėte
Pagrįskite atsakymą į aukščiau užduotą klausimą
Kaip vertinate Jūsų viešbučio priėmimo tarnybos darbuotojų profesionalumą?
Pagrįskite atsakymą į aukščiau užduotą klausimą
Jeigu gavote kitų pastabų nei anketoje paminėti, tai parašykite kokių:
Kokių pastabų ar nusiskundimų sulaukėte dėl bendravimo kultūros iš klientų/svečių?
Kokių pastabų sulaukėte dėl bendravimo kultūros iš vadovų?
Jeigu gavote kitų pastabų nei anketoje paminėti, tai parašykite kokių:
Ar reaguojama į svečių/klientų pastabas bei kritiką apie viešbučio darbuotojų bendravimo kultūrą
Jūsų darbo stažas svetingumo versle:
Jūsų išsilavinimas:
Jūsų amžius:
Jūsų lytis