Pokyčio tyrimas Erasmus+ projekto„Mokymosi kokybės gerinimas, tobulinant kalbų mokymąsi bei dalinantis geriausia Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos mokymo patirtimi“ dalyviui (mokytojui)

2021-2023 metais (18 mėnesių) Klaipėdos S. Šimkaus konservatorija kartu su partneriais (Turkijos, Prancūzijos, Vokietijos mokyklomis) vykdė tarptautinį Erasmus+ proojektą „Mokymosi kokybės gerinimas, tobulinant kalbų mokymąsi bei dalinantis geriausia Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos mokymo patirtimi“. Respondentai - trys mokytojai - dalyvavo viename iiš mobilumų. Šiuo tyrimu siekiama nustatyti pokytį mokyklos bendruomenei.

Pokyčio tyrimas Erasmus+ projekto„Mokymosi kokybės gerinimas, tobulinant kalbų mokymąsi bei dalinantis geriausia Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos mokymo patirtimi“ dalyviui (mokytojui)
Anketa neaktyvi

Vardas, pavardė

Kuriame mobilume dalyvavote?

Ar po mobilumų pagerėjo užsienio kalbų žinios (anglų, portugalų)

Ar po mobilumų pagerėjo jūsų vadybinės kompetencijos?

Ar mobilumų metu užsienio partneriams buvo paskleista nacionalinė geroji patirtis?

Ar mobilumų metu pavyko geriau pažinti nacionalinę šalių kultūrą, meną?

Ar mobilumo metu taikyti metodai ir veiklos buvo inovatyvūs?

Kaip manote, ar pakako sklaidos renginių?

Susikurti savo anketą