Pokyčio tyrimas Erasmus+ projekto „Mokymosi kokybės gerinimas, tobulinant kalbų mokymąsi bei dalinantis geriausia Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos mokymo patirtimi“ - kopija

2021-2023 metais (18 mėnesių) Klaipėdos S. Šimkaus konservatorija kartu su partneriais (Turkijos, Prancūzijos, Vokietijos mokyklomis) vykdė tarptautinį Erasmus+ proojektą „Mokymosi kokybės gerinimas, tobulinant kalbų mokymąsi bei dalinantis geriausia Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos mokymo patirtimi“. Respondentai dalyvavo viename iiš mobilumų. Šiuo tyrimu siekiama nustatyti pokytį mokyklos bendruomenei.

Pokyčio tyrimas Erasmus+ projekto „Mokymosi kokybės gerinimas, tobulinant kalbų mokymąsi bei dalinantis geriausia Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos mokymo patirtimi“ - kopija
Anketa neaktyvi

Vardas, pavardė

  …Daugiau…

  Kuriame mobilume dalyvavai?

  Ar po mobilumo pagerėjo tavo anglų kalbos žinios?

  Ar po mobilumo pagerėjo tavo anglų kalbos pažymys?

  Ar likai patenkintas mobilumo logistika (skrydžių, vykimo į oro uostus suplanavimu)?

  Ar manai, kad projekto veiklos ugdė Tavo kūrybiškumą?

  Ar manai, kad projekto veiklose partneriams buvo paskleista nacionalinė geroji mūsų patirtis?

  Ar mobilume susipažinai su tos šalies kultūra, menu?

  Ar kai kurios vykdytos projekto veiklos ir metodai buvo inovatyvūs?

  Ar dalyvavai projekto sklaidos renginiuose?

  Susikurti savo anketą