Anketa neaktyvi

Plačiojo VVJC vidaus įsivertinimo anketa

Pagal Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro veiklos įsivertinimo tvarkos aprašą, mes vidaus įsivertinimo grupės nariai, norime paprašyti visų VJC ir AJC darbuotojų, lankytojų ir tėvų atasakyti į pateiktus teiginius. Jūsų atsakymai padės musm nustatyti stipriąsiai, tobulinitinas ir silpnąsiais įstaigos veiklos sritis, tai bus galima gerinti teikiamų paslaugų kokybę.  Anketa anoniminė. Ačiū už sugaištą brangų Jūsų laiką.

Iš anksto dėkojame, vidaus įsivertinimo grupė

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami