Userrobi
Vieša
Pranešti

Piliečių aptarnavimo kokybė Ukmergės savivaldybėje

Mykolo Romerio universiteto viešojo administravimo specialybės studentė atlieka tyrimą magistriniam darbui. Būsiu labai dėkinga už Jūsų nuoširdžius atsakymus.
Kaip manote, ar Ukmergės rajono savivaldybėje yra įgyvendinamas vieno langelio principas?
Kokia Jūsų nuomonė apie Ukmergės rajono savivaldybės darbą?
Ar jūs pakankamai informuoti apie savivaldybės administracijos skyrių bei tarnybų darbo laiką?
Iš kur sužinojote apie savivaldybės paslaugas, jų spektrą, teikimo būdus bei darbo laiką?
Ar Jums patogus dokumentų priėmimo ir išdavimo laikas?
Ar jus tenkina atsakymų į prašymus ir skundus pateikimo terminai bei turinys?
Jūsų skundas ar prašymas nors kartą buvo grąžintas jums, nenurodžius grąžinimo priežasties?
Kokiu klausimu paskutinį kartą kreipėtės į savivaldybę?
Ar Jūsų prašymas buvo patenkintas teisės akto nustatytais terminais?
Ar jūs buvote informuoti apie veiksmus, kurių savivaldybė ėmėsi Jūsų klausimams spręsti?
Ar žinote kur ir kokia tvarka kreiptis, jei netenkina atsakymas?
Ar mandagiai Jūs buvote aptarnaujamas priimant bei išduodant dokumentus?
Ar Jums ilgai tenka laukti priėmimo?
Kaip išspręsti Jums rūpimi klausimai?
Ar susidūrėte su korupcijos apraiškomis nagrinėjant Jūsų klausimą?
Jeigu susidūrėte, tai nurodykite su kokiomis?
Kokias aptarnavimo problemas pastebėjote Ukmergės savivaldybėje?
Kaip dažnai naudojatės administracijos teikiamomis paslaugomis?
Jūsų pasiūlymai, kaip būtų galima pagerinti piliečių aptarnavimą Ukmergės savivaldybėje
Jūsų lytis:
Jūsų amžius:
Jūsų išsilavinimas