PERDEGIMO SINDROMO VEIKSNIAI, LEMIANTYS SOCIALINIŲ DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ SU Į PRIKLAUSOMYBĘ LINKUSIAIS KLIENTAIS

Pagal Lietuvos statistine sistema (PSO – pasaulinė sveikatos organizacija) tarptautinę ligų klasifikacija moterys tris kart dažniau, nei vyrai patiria perdegimo sindromą darbo metu. Perdegimo sindromas socialinių darbuotojų tarpe yra viena aktualiausių problemų. Trūksta tyrimų ir mokslinių straipsnių, kurie nagrinėtų socialinių darbuotojų patiriamą profesinį perdegimo sindromą, kontekstus, kuriuose formuojasi profesinio perdegimo prielaidos ir įveikos strategijas, kurių pagalba šie specialistai „pergyvena“ profesinį perdegimą.“ (Deimantė Bukeikaitė-magistras) 

Anketos rezultatai yra viešai prieinami

1. Jūsų amžius: ✪

2. Jūsų lytis: ✪

Koks jūsų horoskopo ženklas ? ✪

3. Kokias pareigas užimate dirbdami su į priklausomybę linkusiais klientais? ✪

(galimas tik vienas atsakymo variantas)

4. Koks Jūsų darbo stažas?  ✪

(galimas tik vienas atsakymo variantas)

5. Kiek metų dirbate su klientais kurie yra linkę į priklausomybes?

6. Su kokiu klientų skaičiumi dirbate per dieną? ✪

(galimas tik vienas atsakymo variantas)

7. Su kokiu klientų priklausomybės modelių dirbate? ✪

(galimi keli atsakymo variantai)

Jeigu klausime prieš šį pasirinkote priklausomybė psichotropinėmis medžiagomis, ar taikote bent vieną iš šių metodų?

Jeigu nepasirinkote šios klientų grupės, klausimą praleiskite.

8. Ar Jūsų įstaiga taiko šiuos socialinio darbo metodus? ✪

(galimi keli atsakymo variantai)

9. Ar esate girdėję apie perdegimo sindromą susijusį su jūsų tiksline klientų grupe? ✪

(galimas tik vienas atsakymo variantas)

10. Ar Jūs esate turėjusi /-ęs šiuos perdegimo modelius ?  ✪

(galimi keli atsakymo variantai)

11. Ar Jūs esate girdėjusi /-ęs, kad individualus veiksniai galėtų nulemti perdegimo sindromo atsiradimą?  ✪

(galimi keli atsakymo variantai)

12. Ar Jūs esate girdėjusi /-ęs, kad organizaciniai veiksniai galėtų nulemti perdegimo sindromo atsiradimą?  ✪

(galimi keli atsakymo variantai)

13. Ar žinote šiuos perdegimo sindromo veiksnius?  ✪

(galimi keli atsakymo variantai)

14. Kokios profesinio perdegimo sindromo pasekmės buvo pasireiškusios darbo metu?/ 14a. Fizinio išsekimo:

(Darbuotojams /-oms, kurie nebuvo patyrę profesinio perdegimo sindromo rekomenduojame pratęsti klausimyną nuo 15 klausimo.) (galimi keli atsakymo variantai)

14b. Emocinio išsekimo:

14c. Psichinio išsekimo:

Kokius iš šių perdegimo sindromo veiksnių esate patyrę ar girdėje?  ✪

15. Kokie išvardinti būdai Jums padeda išvengti profesinio perdegimo sindromo? ✪

(galimi keli atsakymo variantai)

16. Kuris priklausomybės modelis su kuriuo dirbate, reikalauja daugiausia Jūsų energijos? ✪

(galimi keli atsakymo variantai)

17. Ar klientai Jums kelia neigiamas emocijas, atstūmimo jausmą? ✪

18. Jei Jums pasitaikytų proga ar keistumėte darbą? ✪

19. Ar įstaigoje yra vieta kur galite pailsėti?  ✪

(galimas tik vienas atsakymo variantas)

20. Kas Jums pirmiausia yra darbas šioje įstaigoje? ✪

(galimi keli atsakymo variantai)

21. Ar darbe patiriate stresą? ✪

(galimas tik vienas atsakymo variantas)

22. Ar esate patyrę smurtą iš klientų?  ✪

(Galimas tik vienas atsakymo variantas. Jei pažymėjote neigiama atsakymą, sekančius klausimus praleiskite)

23. Kokią smurto formą Jums teko patirti dirbant su įvairių grupių klientais?

Fizinis
Psichologinis/ emocinis
Seksualinis
nepatyriau jokių smurto apraiškų
alkoholiui
psichotropinėms medžiagoms
azartinėms lošimams
tabakui

24. Perskaitykite teiginį ir įvertinkite, kokiu laipsniu pagal atsakymo variantų skalę nuo „visiškai sutinku“ iki „visiškai nesutinku“.

Visiškai sutinku
Sutinku
Nežinau, neturiu nuomonės
Nesutinku
Visiškai nesutinku
Galiu atvirai išsakyti savo nuomonę skyriaus vadovui
Galiu atvirai išsakyti savo nuomonę bendradarbiams
Pasidalinu savo patirtimi ir žiniomis su bendradarbiais
Su kolegomis aptariu įstaigoje padarytas klaidas, nelaimingus atsitikimus
Man yra suteikiama pakankamai informacijos, kad galėčiau tinkamai atlikti savo darbą
Esu patenkintas darbu šioje įstaigoje
Darbovietė suteikia galimybę kelti kvalifikaciją
Darbas jums yra įdomus

25. Ar Jūsų įstaiga teikia tinkamas pagalbos priemones darbuotojams patiriantiems perdegimo sindromą?

(Pasirinkus teigiama atsakymą, pakomentuokite langelyje kuriame leidžiama įrašyti)