Pedagogų ir kitų švietimo darbuotojų patirčių švietimo įstaigoje tyrimas

Gerbiami pedagogai (-ės) ir kiti švietimo darbuotojai (-os),

 Lietuvos švietimo ir mokslo profesinės sąjungos užsakymu Mykolo Romerio universiteto mokslininkai atlieka tyrimą, skirtą atskleisti smurto (psichologinio, fizinio) apraiškas švietimo įstaigoje. Remiantis tyrimo rezultatais bus inicijuojami teisiniai pokyčiai. Tyrimo rezultatai bus pristatyti lapkričio mėnesį vyksiančiame didžiausiame šių metų Lietuvos švietimo ir mokslo profesinės sąjungos renginyje.

 Apytikslė klausimyno pildymo trukmė yra iki 20 min., todėl geriausia jį atlikti tuomet, kai turite laiko, kurį galėtumėte skirti savianalizei. Į anketoje pateiktus klausimus kviečiame atsakyti remiantis savo patirtimi. Labai prašome nuosekliai pildyti klausimyną atsakant į visus klausimus vieną po kito. Dalyvavimas tyrime yra savanoriškas ir konfidencialus. Galite būti ramūs dėl duomenų saugumo: niekas nesužinos pateiktos informacijos, Jūsų atsakymai bus koduojami ir naudojami analizei apibendrinta forma. Nuasmeninti duomenys bus naudojami tik mokslinio tyrimo tikslais. Sutikę dalyvauti tyrime, Jūs turite teisę bet kuriuo metu pasitraukti iš tyrimo, nenurodydami pasitraukimo priežasčių.

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
Prašome pagalvoti ir atsakyti, kaip dažnai patyrėte žemiau išvardintus įvykius mokykloje. Atidžiai perskaitykite kiekvieną teiginį ir pažymėkite vieną iš dešinėje esančių atsakymų, nurodančių, kaip dažnai patyrėte šiuos įvykius:Privalomas
NiekadaKartą per keletą mėnesiųKeletą kartų per mėnesįKartą per savaitęDažniau nei kartą per savaitę
Mokiniai (-ės) mane sužeidė naudodami pavojingus daiktus, pavyzdžiui, peiliuką.
Mokiniai (-ės) kurstė kitus (-as) sužeisti mane fiziškai.
Mokiniai (-ės) mane tyčia pastūmė, kumštelėjo arba užkliudė.
Mokiniai (-ės) man smogė arba sumušė.
Mokiniai (-ės) kurstė kitus (-as) manęs neklausyti.
Mokiniai (-ės) kurstė kitus (-as) sakyti apie mane blogus dalykus.
Mokiniai (-ės) griovė mano reputaciją platindami apie mane gandus.
Mokiniai (-ės) griovė mano autoritetą skleisdami apie mane apkalbas.
Mokiniai (-ės) juokėsi iš mano išvaizdos, aprangos ar kitų asmeninių bruožų.
Mokiniai (-ės) iš manęs šaipėsi, pravardžiavo.
Mokiniai (-ės) grasino man.
Mokiniai (-ės) keikė, keiksnojo mane.
Mokiniai (-ės) man siuntė žinutes, nuotraukas ar vaizdo įrašus, kurie buvo skirti mane įžeisti.
Mokiniai (-ės) siuntinėjo kitiems žmonėms žinutes, nuotraukas ar vaizdo įrašus, kurie buvo skirti mane įžeisti.
Mokiniai (-ės) internete apsimetė manimi ir skelbė žinutes, nuotraukas ar vaizdo įrašus, kurie buvo skirti mane įžeisti.
Mokiniai (-ės) įžeidinėjo mane internete, klastodami (-os) informaciją apie mane.
Mokiniai (-ės) skambinėjo ar siuntinėjo man seksualiai priekabiaujančio pobūdžio žinutes.
Mokiniai (-ės) tyčia man sakė nešvankius juokelius.
Mokiniai (-ės) prie manęs seksualiai priekabiavo.
Mokiniai (-ės), bendraudami (-os) su manimi, rodė nešvankius gestus, veiksmus ar sakė nešvankius žodžius.
Mokiniai (-ės) tyčia sugadino mano daiktus.
Mokiniai (-ės) pavogė mano asmeninius daiktus.
Mokiniai (-ės) tyčia paslėpė mano asmeninius daiktus.
Mokiniai (-ės) tyčia ištepliojo mano asmeninius daiktus.
Mokinių tėvai juokėsi iš mano išvaizdos, aprangos ar kitų asmeninių bruožų.
Mokinių tėvai iš manęs šaipėsi, pravardžiavo.
Mokinių tėvai grasino man.
Mokinių tėvai keikė, keiksnojo mane.
Dabar prašytume atsakyti į keletą klausimų apie patyčias, tyčiojimąsi. Tyčiojimasis – tai nepagarbūs žodžiai, gestai ar veiksmai kito žmogaus atžvilgiu, dėl kurių kitas žmogus gali pasijausti pažemintas. Pažymėkite, kaip Jums atrodo, ar dažnai esate patyręs žemiau išvardintus įvykius: Privalomas
NiekadaKartą per keletą mėnesiųKeletą kartų per mėnesįKartą per savaitęDažniau nei kartą per savaitę
Teko matyti, kaip mokiniai (-ės) tyčiojasi vieni iš kitų.
Teko matyti, kaip mokytojai (-os) tyčiojasi vieni iš kitų.
Teko matyti, kaip tėvai / globėjai tyčiojasi iš mokytojų.
Teko matyti, kaip administracijos darbuotojai (-os) tyčiojasi iš mokytojų.
Teko matyti, kaip mokytojai (-os) tyčiojasi iš mokinių.
Teko matyti, kaip administracijos darbuotojai (-os) tyčiojasi iš mokinių.
Iš manęs, kaip iš mokytojo (-os), tyčiojosi mokinys (-ė) / mokiniai (-ės).
Iš manęs, kaip iš mokytojo (-os), tyčiojosi kitas mokytojas (-a) / mokytojai (-os).
Iš manęs, kaip iš mokytojo (-os), tyčiojosi mokinio (-ės) tėvai / globėjai.
Iš manęs, kaip iš mokytojo (-os), tyčiojosi administracijos darbuotojas (-a) / darbuotojai (-os).
Kai pats (-i) buvau mokinys (-ė), iš manęs tyčiojosi mokytojas (-a) / mokytojai (-os).
Kai pats (-i) buvau mokinys (-ė), iš manęs tyčiojosi administracijos darbuotojas (-a) / darbuotojai (-os).
Teko matyti, kaip mokiniai (-ės) užstoja silpnesnius, iš kurių kas nors tyčiojasi.
Teko matyti, kaip mokytojai (-os) užstoja tuos (-as) mokytojus (-as), iš kurių kas nors tyčiojasi.
Teko matyti, kaip tėvai / globėjai užstoja mokytojus (-as), iš kurių kas nors tyčiojasi.
Teko matyti, kaip administracijos darbuotojai (-os) užstoja mokytojus (-as), iš kurių kas nors tyčiojasi.
Teko matyti, kaip mokytojai (-os) užstoja mokinius (-es), iš kurių kas nors tyčiojasi.
Teko matyti, kaip administracijos darbuotojai (-os) užstoja mokinius (-es), iš kurių kas nors tyčiojasi.
Jei mokinys (-ė)/ mokiniai (-ės) bandė iš manęs, kaip iš mokytojo (-os), tyčiotis, kiti (-os) mokiniai (-ės) mane užstojo.
Jei mokytojas (-a) / mokytojai (-jos) bandė iš manęs, kaip iš mokytojo (-os), tyčiotis, kiti (-os) mokytojai (-os) mane užstojo.
Jei mokinio (-ės) tėvai / globėjai bandė iš manęs tyčiotis, kiti tėvai / globėjai mane užstojo.
Jei administracijos darbuotojas (-a) bandė iš manęs tyčiotis, kiti (-os) administracijos darbuotojai (-os) mane užstojo.
Esu užstojęs (-usi) mokinį (-ę), iš kurio (-ios) bandė tyčiotis mokinys (-ė) / mokiniai (-ės).
Esu užstojęs mokinį (-ę), iš kurio (-ios) bandė tyčiotis kiti mokytojai (-os).
Esu užstojęs (-usi) mokytoją, iš kurio (-ios) bandė tyčiotis mokinys (-ė) / mokiniai (-ės).
Esu užstojęs (-usi) mokytoją, iš kurio bandė tyčiotis kiti mokytojai (-os).
Esu užstojęs (-usi) administracijos darbuotoją, iš kurio (-ios) kas nors bandė tyčiotis.
Kai pats (-i) buvau mokinys (-ė) ir iš manęs bandė tyčiotis mokytojas (-a), kitas mokytojas (-a) / mokytojai (-jos) mane užstojo.
Kai pats (-i) buvau mokinys (-ė) ir iš manęs bandė tyčiotis mokinys (-ė)/ mokiniai (-ės), kitas mokinys (ė) / mokiniai (-ės) mane užstojo.
Kai pats (-i) buvau mokinys (-ė) ir iš manęs tyčiojosi administracijos darbuotojas (-a), kitas darbuotojas (-a) / darbuotojai (-os) mane užstojo.
Pagalvokite apie savo patirtis mokykloje per paskutinius du darbo mėnesius. Pažymėkite, kaip Jūs galvojate, kiek sutinkate su kiekvienu iš žemiau pateiktų teiginių:Privalomas
Visiškai nesutinkuNesutinkuNei sutinku, nei nesutinkuSutinkuVisiškai sutinku
Mokiniai (-ės) labai pasitiki manimi.
Mokiniai (-ės) supranta, kaip jaučiuosi.
Mokiniai (-ės) tinkamai vertina mano pastangas.
Mokiniai (-ės) demonstruoja man tinkamą pagarbą.
Mokiniai (-ės) mielai man padeda, kaip tik gali.
Kolegos (-ės) labai pasitiki manimi.
Kolegos (-ės) supranta, kaip jaučiuosi.
Kolegos (-ės) tinkamai vertina mano pastangas.
Kolegos (-ės) demonstruoja man tinkamą pagarbą.
Kolegos (-ės) mielai padeda man, kaip tik gali.
Vadovas (-ė) labai pasitiki manimi.
Vadovas (-ė) supranta, kaip jaučiuosi.
Vadovas (-ė) tinkamai vertina mano pastangas.
Vadovas (-ė) demonstruoja man tinkamą pagarbą.
Vadovas (-ė) mielai padeda, kaip tik gali.
Vietos (savivaldybės) švietimo institucijos labai pasitiki manimi.
Vietos (savivaldybės) švietimo institucijos supranta, kaip jaučiuosi.
Vietos (savivaldybės) švietimo institucijos tinkamai vertina mano pastangas.
Vietos (savivaldybės) švietimo institucijos demonstruoja man tinkamą pagarbą.
Vietos (savivaldybės) švietimo institucijos mielai man padeda, kaip tik gali.
Dabar prašytume pagalvoti apie mokyklos personalo (mokytojų, švietimo pagalbos specialistų, administracijos darbuotojų) bendravimą tarpusavyje. Pažymėkite, kaip Jūs galvojate, kiek sutinkate su kiekvienu iš žemiau pateiktų teiginių:Privalomas
Visiškai nesutinkuNesutinkuNei sutinku, nei nesutinkuSutinkuVisiškai sutinku
Mes pagarbiai elgiamės vienas su kitu.
Mes vienas kitu pasitikime.
Mes vienas su kitu elgiamės sąžiningai.
Mes skatiname vienas kito garbingą elgesį.
Mes realiai pasitikime vienas kitu.
Mes parodome vienas kitam pripažinimą, įvertinimą.
Mes vienas kitam išreiškiame dėkingumą.
Mes padedame tiems, kurie susiduria su sunkumais.
Mes rūpinamės tais, kurie patiria sunkumus.
Mes vienas kitą palaikome emociškai.
Mes išreiškiame atjautą vieni kitiems.
Mes kuriame stiprius tarpusavio ryšius.
Mes vienas kitam parodome geranoriškumą ir gerumą.
Mes parodome pripažinimą vieni kitų talentams.
Mes domimės vieni kitais.
Mes galvojame vieni apie kitus kaip apie draugus.
Mes nuoširdžiai rūpinamės vieni kitais.
Mes esate jautrūs vieni kitiems.
Mūsų darbas mus pakylėja, įkvepia.
Mes diegiame naujoves atlikdami savo darbus.
Mes jaučiame, kad darbas turi gilią prasmę.
Mūsų darbas mums atrodo motyvuojantis.
Mes matome aukštesnį tikslą savo darbe.
Mes dalinamės entuziazmu vieni su kitais.
Mes įkvepiame vieni kitus.
Kai bendraujame, stengiamės pamatyti tai, kas gera kitame.
Mes vieni kitų nesmerkiame, jei padarome klaidas.
Mes pataisome klaidas nekaltindami vieni kitų.
Mes atleidžiame vieni kitiems už klaidas.
Aš žinau, kur kreiptis pagalbos patyrus smurtą:Privalomas
Jei patyrėte smurtą mokykloje, pažymėkite, kur Jūs kreipėtės ir ar sulaukėte pagalbos (įvertinkite kiekvieną teiginį). Patyrus smurtą, aš:
Jei smurto nepatyrėte, šį klausimą praleiskite.
Kreipiausi ir sulaukiau pagalbosKreipiausi ir nesulaukiau pagalbosNesikreipiau pagalbosNenoriu atsakyti
Šeimos nariai
Kolegos
Įstaigos administracija
Profesinė sąjunga
Įstaigos švietimo pagalbos specialistas
Savivaldybės švietimo centras
Pedagoginė psichologinė tarnyba
Policija
Psichologas
Šeimos gydytojas
Švietimo įstaigoje, kurioje dirbu yra smurto ir patyčių prieš mokytojus prevencijos tvarkos aprašas:Privalomas
Švietimo įstaigoje, kurioje dirbu, smurto ir patyčių atvejai prieš mokytojus bei priemonės, kurių buvo imtasi, yra viešinami mokyklos bendruomenėje:Privalomas
Kokių siūlymų turėtumėte dėl mokytojų saugumo (psichologinio, fizinio) švietimo įstaigoje užtikrinimo?
Įrašykite
Aprašykite patyrimą, kuris Jus labiausiai paveikė.Trauminis patyrimas:
Įrašykite
Pažymėkite, kada įvyko šis patyrimas:
Atidžiai perskaitykite kiekvieną teiginį ir pasirinkite vieną iš dešinėje esančių atsakymų, nurodančių, kaip stipriai per praėjusį mėnesį Jus vargino šie sunkumai: Privalomas
Visiškai neTruputįVidutiniškaiGana stipriaiYpač stipriai
Sapnavau nemalonius sapnus, kuriuose buvo užuominų, susijusių su patyrimu, arba kurie buvo aiškiai susiję su tuo patyrimu.
Mintyse kildavo tokie stiprūs vaizdai ar prisiminimai, kad atrodė tarsi tas patyrimas vėl vyksta čia ir dabar.
Vengiau minčių, jausmų ar kūno pojūčių (vidinių užuominų), kurie priminė tą patyrimą.
Buvau ypač budrus(-i), įsitempęs(-usi) ir akylas(-a).
Jaučiausi nervingas(-a) ir dirglus(-i).
Ar per praėjusį mėnesį aukščiau surašyti sunkumai:Privalomas
Visiškai neTruputįVidutiniškaiGana stipriaiYpač stipriai
Paveikė Jūsų santykius ar socialinį gyvenimą?
Paveikė Jūsų darbą ir darbingumą?
Paveikė kurią nors kitą svarbią Jūsų gyvenimo sritį, pavyzdžiui, vaikų auklėjimą, mokslus ar studijas, kitas svarbias veiklas?
Žemiau yra pateikiamas sąrašas sunkumų ar požymių, su kuriais žmonės kartais susiduria po stresinių ar traumuojančių patyrimų. Šie teiginiai susiję su tuo, kaip Jūs įprastai jaučiatės, įprastai galvojate apie save ar įprastai bendraujate su kitais. Privalomas
Pažymėkite, kiek kiekvienas iš teiginių, Jūsų nuomone, Jums tinka.
Visiškai neTruputįVidutiniškaiGana stipriaiYpač stipriai
Man reikia daug laiko nusiraminti po to, kai būnu labai sunerimęs(-usi).
Dažnai nieko nejaučiu.
Jaučiuosi visiškas(-a) nevykėlis(-ė).
Jaučiuosi bevertis(-ė).
Jaučiuosi nutolęs(-usi) ar atsiribojęs(-usi) nuo žmonių.
Man sunku būti emociškai artimu(-a) su žmonėmis.
Ar per praėjusį mėnesį šie aukščiau išvardyti emociniai ar įsitikinimų apie save ir santykius sunkumai:Privalomas
Visiškai neTruputįVidutiniškaiGana stipriaiYpač stipriai
Paveikė Jūsų santykius ar socialinį gyvenimą?
Paveikė Jūsų darbą ir darbingumą?
Paveikė kurią nors kitą svarbią Jūsų gyvenimo sritį, pavyzdžiui, vaikų auklėjimą, mokslus ar studijas, kitas svarbias veiklas?
Dabar prašome pagalvoti apie savo gyvenimą apskritai ir įvertinti, kiek sutinkate su žemiau pateiktais teiginiais. Pažymėkite, kaip Jūs galvojate, kiek sutinkate su kiekvienu iš teiginių:Privalomas
Visiškai nesutinkuNesutinkuŠiek tiek nesutinkuNei sutinku, nei nesutinkuŠiek tiek sutinkuSutinkuVisiškai sutinku
Daugeliu požiūrių mano gyvenimas arti idealaus.
Mano gyvenimo sąlygos yra puikios.
Aš patenkintas (-a) savo gyvenimu.
Iki šiol gyvenime pasiekiau svarbių dalykų, kurių norėjau.
Jeigu galėčiau gyventi savo gyvenimą iš naujo, beveik nieko nekeisčiau.
Lytis:Privalomas
Amžius:Privalomas
Įrašykite
išsilavinimas:Privalomas
Darbo stažas mokykloje:Privalomas
Pareigybė mokykloje: Privalomas
Kvalifikacinė kategorija:Privalomas
Mokyklos tipas:Privalomas
Mokyklos vietovė: Privalomas
Savivaldybė:Privalomas
Dėkojame už dalyvavimą tyrime! Jūsų indėlis labai svarbus formuluojant Lietuvos mokytojų gyvenimo kokybės gerinimo rekomendacijas.
Kitose šalyse atlikti tyrimai rodo, kad mokytojai gali patirti mokymo įstaigoje labai skausmingų patirčių, pavyzdžiui, tokių, kaip mokinių agresija. Jeigu prisiminus patirtis norėsis su kuo nors pasikalbėti, galima skambinti telefonais: Vilties linija suaugusiems - 116 123 (visą parą) Pagalbos vyrams linija - 8 604 11119 (18:00-22:00) Pagalbos moterims linija - 8 800 66366 (visą parą)