UserJelenaAsmus
Results88
Vieša
Pranešti

Pedagogų apklausa: "Priešmokyklinio amžiaus vaikų tinkamo pasirengimo mokyklai veiksniai pedagogų požiūriu"

Gerbiami pedagogai,

Esu Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos Ikimokyklinės ir priešmokyklinės pedagogikos programos VI kurso studentė Jelena Asmus. Šiuo metu atlieku tyrimą, kuriuo siekiama atskleisti priešmokyklinio amžiaus vaikų tinkamo pasirengimo mokyklai veiksnius pedagogų požiūriu. Tyrimo rezultatai bus apibendrinti ir naudojami tyrimo metodologijos bakalauro baigiamajame darbe. Anketa skirta pedagogams, dirbantiems su priešmokyklinio amžiaus vaikais. Anketa yra anoniminė, todėl nei savo vardo, nei pavardės nurodyti nereikia. Jūsų nuomonė man labai svarbi ir naudinga.

Dėkoju už bendradarbiavimą!

Pagarbiai,

Jelena Asmus

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
1. Jūsų išsilavinimas?
2. Jūsų kvalifikacinė kategorija?
3. Jūsų darbo patirtis?
4. Iš kokio regiono esate?
5. Kaip suprantate priešmokyklinio ugdymo paskirtį? (galimi keli Jums tinkantys pasirinkimai)
6. Koks vaikas, Jūsų nuomone, yra brandus mokyklai? (galimi keli Jums tinkantys pasirinkimai)
7. Kokiais ugdymo principais vadovaujatės organizuodami ugdymą savo grupėje? (galimi keli Jums tinkantys pasirinkimai)
8. Kaip užtikrinate veiksmingą ir kokybišką priešmokyklinio ugdymo organizavimą? (galimi keli Jums tinkantys pasirinkimai)
9. Kokie požymiai rodo, jog pasirinktas priešmokyklinio ugdymo turinys yra kokybiškas ir tinkamas ugdomiems vaikams? (galimi keli Jums tinkantys pasirinkimai)
10. Aprašykite vaiko pasiekimų vertinimo praktiką priešmokyklinėje grupėje? (Kaip sekasi vertinti vaiko pasiekimus?)
11. Kaip vertinimo rezultatus naudojate toliau ugdydami vaikus?
12. Kaip ugdymosi aplinka padeda siekti priešmokyklinio ugdymo tikslo?
Labai mažai padedaMažai padedaVidutiniškai padedaPadedaLabai padeda
Pripažįstamas ir gerbiamas kiekvienas vaikas (nepriklausomai nuo vaiko lyties, tautybės, ugdymosi galių, rasės ir pan.)
Kuriami šilti, bendradarbiavimu grįsti vaikų, priešmokyklinio ugdymo pedagogų, šeimos ar globėjų santykiai, kurie užtikrina emociškai palankią aplinką
Sudaromos galimybės savarankiškai vaiko veiklai (gali pats rinktis veiklą, reikiamas priemones, žaidimų draugus)
Aplinkoje yra ugdymo priemonės bei įranga, kurios tinka mergaitėms ir berniukams
Ugdymosi aplinkoje yra įvairių ugdomųjų priemonių (prireikus – specialiųjų mokymo priemonių ir (ar) techninės pagalbos priemonių), kurios skatina vaiko smalsumą, aktyvią veiklą, kūrybiškumą, vaizduotę
Sudaromos sąlygos skleistis kiekvieno vaiko kritiniam ir kūrybiniam mąstymui, kūrybiškumui, patirti kūrybos ir atradimo džiaugsmą bei sėkmę
Vaikas skatinamas spręsti problemas, reiškiant ir pagrindžiant savo nuomonę, dalijasi savo įžvalgomis su suaugusiaisiais bei bendraamžiais
Ugdymo aplinka (grupės erdvė, kitos patalpos, žaidimų, sporto aikštelės) yra patraukli,estetiška, patogi, saugi
13. Kaip užtikrinamos lygios galimybės ugdytis vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių priešmokyklinėje grupėje? (galimi keli Jums tinkantys pasirinkimai)
14.1. Kokie yra priešmokyklinio amžiaus vaiko socialinės kompetencijos ugdymo būdai?
14.2. Kokie yra priešmokyklinio amžiaus vaiko sveikatos kompetencijos ugdymo būdai?
14.3. Kokie yra priešmokyklinio amžiaus vaiko pažinimo kompetencijos ugdymo būdai?
14.4. Kokie yra priešmokyklinio amžiaus vaiko komunikavimo kompetencijos ugdymo būdai?
14.5. Kokie yra priešmokyklinio amžiaus vaiko meninės kompetencijos ugdymo būdai?
15. Kokia yra bendradarbiavimo su tėvais nauda?
16. Kaip užtikrinate pozityvų bendradarbiavimą su vaiko šeima arba globėjais?
17. Kaip užtikrinate pozityvų bendradarbiavimą su ugdymo įstaigos darbuotojais?
18. Kokius metodus dažniausiai taikote rengdami vaikus mokyklai?
Labai retaiRetaiKartaisDažnaiLabai dažnai
Mokymo ir mokymosi veikiant, patirtinio mokymo ir mokymosi metodai (projektai, ekskursijos, diskusijos, eksperimentavimas, pažintinės išvykos ir kt.
Spontaniškas arba priešmokyklinio ugdymo pedagogo inicijuotas ar organizuotas vaiko žaidimas (galimas papildymas kitomis ugdymo(-si) strategijomis)
Ugdymo ir ugdymosi veikla vaikams turėtų būti įdomi, aktuali ir prasminga, stiprinanti ir palaikanti vaiko motyvaciją bei padedanti įvaldyti mokymo(-si) strategijas
Spontaniškos ir organizuotos vaiko veiklos derinimas (metų pradžioje dažniau savaiminė veikla, o pabaigoje dažniau organizuota veikla
19. Su kokiais sunkumais susiduria pedagogas, ugdydamas priešmokyklinio amžiaus vaikus?
20. Kaip skatinate vaikų norą eiti į mokyklą, mokytis? (galimi keli Jums tinkantys pasirinkimai)