Pedagogo nuomonė apie vaiko mato jausmo ugdymo situacijas

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai,

Esu Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos Ikimokyklinės ir priešmokyklinės pedagogikos bakalauro nuolatinių studijų IV kurso studentė Dovilė Marcinkevičiūtė. Atlieku tyrimą apie vaikų mato jausmo ugdymo(si) situacijas.

Prašau skirkite laiko ir pasidalinkite savo nuomone. Tyrimui svarbu apklausti virš 100 pedagogų, kiekvieno iš jūsų nuomonė svarbi ir padės įvykti tyrimui. Per tyrimą surinkti duomenys bus naudojami apibendrinti ir tik moksliniais tikslais. Anonimiškumas garantuojamas (Jūsų atsakymai niekur nebus skelbiami). 

AČIŪ, JUMS, KAD PASIDALINOTE SAVO NUOMONE.

 

 

 

 

 

 

 

Anketos rezultatai yra prieinami tik anketos autoriui

Jūsų pedagoginis stažas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigoje metais (pažymėti tinkamą variantą):

Ugdymo įstaiga yra (pažymėkite tinkama variantą):

Ugdymo įstaiga yra (pažymėti tinkamą variantą):

JŪSŲ NUOMONĖ APIE ILGIO MATO JAUSMO UGDYMO SITUACIJAS. Kokiame vaikų amžiuje, Jūsų nuomone, būtų tikslinga ugdyti šiuos vaikų gebėjimus: (pažymėkite tik vieną atsakymą prie kiekvieno teiginio)

3–4 metų vaikams
4-5 metų vaikams
5-6 metų vaikams
Netikslinga
Neturiu nuomonės
1.1. Palyginti, kuris daiktas ,,ilgesnis“, o kuris ,,trumpesnis“, pradedant juos dėti nuo vienos linijos.
1.2. Išdėstyti 3 daiktus nuo trumpiausio iki ilgiausio, pradedant visus juos dėlioti nuo vienos linijos.
1.3. Išdėstyti 4 ar daugiau daiktų nuo trumpiausio iki ilgiausio, pradedant visus juos dėlioti nuo vienos linijos.
1.4. Objekto (pvz. pieštuko) ilgį apibūdinti palei jo ilgį sudėtų kaladėlių skaičiumi (nestandartiniais matavimo vienetais).
1.5. Išmatuoti objekto ilgį liniuote, nusakyti ilgį sveikuoju centimetrų skaičiumi (iki 10 cm).
1.6. Išmatuoti ir palyginti didelio formato spausdintų raidžių ilgius (pvz. ,,T“, ,,L“).
1.7. Išmatuoti ir palyginti tiesaus (I) ir sulenkto pagaliuko ( >) ilgius.
1.8. Išmatuoti ilgesnę liniją, į ją nuosekliai padedant tuos pačius 2-3 nestandartinius matavimo vienetus (pvz., kaladėles).

Kokias priemones naudojate ugdydami vaikų ilgio jausmą? Ar šiam tikslui naudojate informacines komunikacines technologijas? (pateikite pavyzdžių, kokios tai priemonės, interneto puslapiai):

Ar norėtumėte dalyvauti mokymuose apie vaikų ilgio mato jausmo ugdymosi situacijų kūrimą (papasakokite ko tikėtumėtės: gal pagalbos planuojant ugdymo situacijos scenarijų, vertinant vaiko pažangą šioje srityje, dirbant su spec. poreikių vaikais ir pan.):

JŪSŲ NUOMONĖ APIE LAIKO MATO JAUSMO UGDYMO SITUACIJAS Kokiame vaikų amžiuje, Jūsų nuomone, būtų tikslinga ugdyti šiuos vaikų gebėjimus: (pažymėkite tik vieną atsakymą prie kiekvieno teiginio)

3–4 metų vaikams
4-5 metų vaikams
5-6 metų vaikams
Netikslinga
Neturiu nuomonės
2.1. Nusakyti dienos laiko seką: ,,rytas“, ,,diena“, ,,vakaras“, ,,naktis“ (pvz., ,,po ryto bus?“ ).
2.2. Įvardinti sekantį metų laiką: ,,vasara“, ,,ruduo“, ,,žiema“, ,,pavasaris“ (pvz.,,koks metų laikas bus po pavasario?“.
2.3. Išvardinti iš eilės savaitės dienas.
2.4. Išvardinti iš eilės mėnesių pavadinimus.
2.5. Įgyvendinti idėją veiklai kartu stebint laiką (pvz. stebint smėlio laikrodį).
2.6. Nupasakoti ar suvaidinti, pagal įvykių seką girdėtoje pasakoje (istorijoje).
2.7. Sudėlioti paveikslėlius, pagal įvykių seką girdėtoje pasakoje (istorijoje).
2.8. Skirti valandas ir minutes laikrodyje ir įvardinti laiką (valandomis).

Kokias priemones naudojate ugdydami vaikų laiko jausmą? Ar šiam tikslui naudojate informacines komunikacines technologijas? (pateikite pavyzdžių, kokios tai priemonės, interneto puslapiai):

Ar norėtumėte dalyvauti mokymuose apie vaikų laiko mato jausmo ugdymosi situacijų kūrimą (papasakokite ko tikėtumėtės: gal pagalbos planuojant ugdymo situacijos scenarijų, vertinant vaiko pažangą šioje srityje, dirbant su spec. poreikių vaikais ir pan.):

JŪSŲ NUOMONĖ APIE MASĖS MATO JAUSMO UGDYMO SITUACIJAS. Kokiame vaikų amžiuje, Jūsų nuomone, būtų tikslinga ugdyti šiuos vaikų gebėjimus: (pažymėkite tik vieną atsakymą prie kiekvieno teiginio)

3–4 metų vaikams
4-5 metų vaikams
5-6 metų vaikams
Netikslinga
Neturiu nuomonės
3.1. Sverti balansinėmis svarstyklėmis, kad palyginti, kuris daiktas ,,sunkesnis“, o kuris ,,lengvesnis“.
3.2. Palyginti, kuris daiktas ,,sunkesnis“, o kuris ,,lengvesnis“ ir išbandyti, kuris ,,skęsta“, o kuris ,,plaukia“.
3.3. Išdėstyti 3 daiktus nuo lengviausio iki sunkiausio, palyginant po 2, nusakyti kuris ,,sunkiausias“, o kuris ,,lengviausias“.
3.4. Lyginti 4 daiktus ar daugiau su 1 daiktu, lyginant po 2 nusakyti kuris ,,sunkesnis“, o kuris ,,lengvesnis“.
3.5. Sverti daiktus balansinėmis svarstyklėmis, kad surasti masės pusiausvyrą ,,lygu“.
3.6. Sverti ir lyginti vienodos masės daiktus (pvz. kaladėles) balansinėmis svarstyklėmis, nusakyti jų masę skaičiumi (pvz. ,,2 kaladėlės lygu 2 kaladėlės“).
3.7. Sverti ir lyginti skirtingos masės daiktus balansinėmis svarstyklėmis, nusakyti jų masę ,,lygu“ su skirtingais skaičiais (pvz. ,,2 kaladėlių masė lygu 3 rutuliukai“).
3.8. Pasverti daikto masę matavimo svarstyklėmis, nusakyti masę sveikuoju gramų skaičiumi.

Kokias priemones naudojate ugdydami vaikų masės jausmą? Ar šiam tikslui naudojate informacines komunikacines technologijas? (pateikite pavyzdžių, kokios tai priemonės, interneto puslapiai):

Ar norėtumėte dalyvauti mokymuose apie vaikų masės mato jausmo ugdymosi situacijų kūrimą (papasakokite ko tikėtumėtės: gal pagalbos planuojant ugdymo situacijos scenarijų, vertinant vaiko pažangą šioje srityje, dirbant su spec. poreikių vaikais ir pan.):

JŪSŲ NUOMONĖ APIE TŪRIO MATO JAUSMO UGDYMO SITUACIJAS. Kokiame vaikų amžiuje, Jūsų nuomone, būtų tikslinga ugdyti šiuos vaikų gebėjimus: (pažymėkite tik vieną atsakymą prie kiekvieno teiginio)

3–4 metų vaikams
4-5 metų vaikams
5-6 metų vaikams
Netikslinga
Neturiu nuomonės
4.1. Sukonstruoti erdvinį daiktą iš atskirų detalių (pvz. ,,Lego”) stebint erdvino daikto pavyzdį.
4.2. Objekto (pvz. dėžės) tūrį apibūdinti jo viduje telpančių kubelių skaičiumi (nestandartiniais matavimo vienetais).
4.3. Kelti prielaidą (spėti) apie objekto (pvz. dėžės) tūrį ,,didesnė“ ir ,,mažesnė“ daiktų skaičiumi, patikrinti prielaidą, išmatuoti tūrį apibūdinti jo viduje telpančių kubelių skaičiumi (nestandartiniais matavimo vienetais).
4.4 Nulipdyti erdvinį daiktą (pvz. valtį) tūrį apibūdinti jo viduje telpančių rutuliukų skaičiumi (nestandartiniais matavimo vienetais).
4.5. Palyginti vienodų indų (pvz. stiklinių) tūrį su skysčiu, nusakyti, kur yra ,,daugiau“, o kur yra ,,mažiau“, ,,lygu“.
4.6. Palyginti skirtingų indų tūrį su vienodu kiekiu skysčio, nusakyti, kuriame iš indų telpa ,,daugiau“, o kur telpa ,,mažiau“ (palyginti kuo indai skiriasi).

Kokias priemones naudojate ugdydami vaikų tūrio jausmą? Ar šiam tikslui naudojate informacines komunikacines technologijas? (pateikite pavyzdžių, kokios tai priemonės, interneto puslapiai):

Ar norėtumėte dalyvauti mokymuose apie vaikų tūrio mato jausmo ugdymosi situacijų kūrimą (papasakokite ko tikėtumėtės: gal pagalbos planuojant ugdymo situacijos scenarijų, vertinant vaiko pažangą šioje srityje, dirbant su spec. poreikių vaikais ir pan.):

Kaip manote, kas padėtų ugdyti vaiko mato jausmą? (pasirinkite jūsų nuomonę atitinkantį variantą).

Padeda
Taikau
Nepadėtų
Neturiu nuomonės
5.1. Prieš mokantis matuoti sąlygų vaikui sudarymas laisvai tyrinėti instrumentus, priemones, medžiagas.
5.2. Pasiūlyti vaikui sukurti matuojamą daiktą.
5.3. Pasiūlyti vaikui išreikšti prielaidas (pvz. kelių kaladėlių ilgio yra pieštukas? kiek kaladėlių tilps dėžėje?).
5.4. Sąlygų vaikui sudarymas matavimo veiklas atlikti bendradarbiaujant su kitais vaikais.
5.5. Individuali sisteminė pedagogo instrukcija.
5.6. Matavimo veiklose naudoti ir standartinius, ir nestandartinius matavimo vienetus.
5.7. Paklausti, po matavo, vaiko supratimo (koks ilgis? kaip sužinojai ilgį? koks bus rezultatas, jai matuosi ilgį kitu matavimo vienetu?).
5.8. Žaisti matematinius žaidimus, kuriuose reikia ką nors matuoti.
5.9. Bendradarbiauti su tėvais (globėjais), kad namuose jie vartotų tinkamą matematinį žodyną, ugdytų vaiko mato jausmą.

Prašau įvertinkite savo įdirbį, patirtį ugdant vaikų gebėjimą: (1-mažai patirties, norėčiau pasimokyti, ..., 6 – daug patirties, turėčiau kuo pasidalinti su kitais).

1
2
3
4
5
6
Matuoti, apibūdinti ilgį.
Matuoti, apibūdinti laiką.
Matuoti, apibūdinti masę.
Matuoti, apibūdinti tūrį.